Rundveehouderij

Nieuws

Belgen anticiperen op einde melkquotum

Brussel – Belgische melkveehouders houden fors meer vaarzen aan.

Dit blijkt uit de voorlopige landbouwgegevens 2014 van het Belgische statistisch bureau Algemene Directie Statistiek. Uit dezelfde gegevens blijkt ook dat het aantal landbouwbedrijven in België daalde met 3,1 procent (2013 ten opzichte van 2014). Deze daling is vergelijkbaar met Nederland. Net zoals de Nederlandse collega's staan Belgische melkveehouders in de startblokken om vanaf april 2015, als het melkquotum wordt beëindigd, meer melk te gaan produceren. Het aantal fokvaarzen in België nam in een jaar toe met ruim 32 procent (zo'n 60.000) tot ruim 242.000. In het Vlaams gewest steeg het aantal fokvaarzen zelfs met ruim 36 procent. In het Waals gewest was deze toename bijna 27 procent. Het aantal melkkoeien in productie in België nam in een jaar tijd toe met 2,5 procent tot net geen 500.000. Het aantal runderen totaal steeg met 3,6 procent tot ruim 2,5 miljoen.

Uit de voorlopige cijfers van het Belgische statistisch bureau blijkt dat het landbouwareaal bij onze zuiderburen van 2013 tot 2014 niet is afgenomen. Het oppervlakte cultuurgrond is nu ruim 1,3 miljoen hectare. Het areaal granen bleef in die periode ongeveer gelijk op ruim 335.000 hectare. Binnen deze categorie nam het areaal zomertarwe af met ruim 40 procent tot ruim 3.500 hectare. Het areaal spelt nam toe met 23 procent tot bijna 13.600 hectare. In België is wintertarwe de grootste teelt binnen de categorie granen. Het areaal steeg licht met bijna 5 procent tot bijna 195.000 hectare.

In België steeg het areaal aardappelen in een jaar tijd met bijna 8 procent tot ruim 81.000 hectare. Een stijging was er vooral te zien bij bewaaraardappelen. Dit jaar gaat het om bijna 71.000 hectare. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2013.

In België lopen dit jaar ruim 2 procent minder varkens rond. Het gaat nu om ruim 6,3 miljoen stuks. Ter vergelijking. In Nederland bleef de varkensstapel dit jaar ten opzichte van vorig jaar nagenoeg stabiel op 12,2 miljoen varkens. Hier werd een forse toename van het aantal biggen deels gecompenseerd door een daling van het aantal vleesvarkens. Wie in België op zoek wil gaan naar varkensbedrijven moet in het Vlaams gewest zijn. Bijna 94 procent van de totale varkensstapel loopt daar rond.

Of registreer je om te kunnen reageren.