Rundveehouderij

Nieuws

Stromest hellingstal vrij van verwerkingsplicht

Den Haag – Ook stromest uit hellingstallen komt in aanmerking voor vrijstelling van de mestverwerkingsplicht. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in reactie op Kamervragen over mestverwerking.

Aanvankelijk kwam alleen stromest in aanmerking uit stallen waarvan de hele leefruimte van de stal bedekt moet zijn met minimaal 15 centimeter stro. Hierdoor zouden hellingstallen niet in aanmerking komen voor de regeling. Dijksma heeft deze voorwaarde op verzoek van de sector aangepast naar twee derde van het staloppervlak, waardoor ook hellingstallen in aanmerking komen.

Dijksma ziet niets in het voorstel van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf om de ontheffing voor mestverweking voor bepaalde diercategorieën te laten gelden, omdat niet kan worden uitgesloten dat ook bedrijven die andere mestsoorten dan strorijke mest produceren onder de reikwijdte van de vrijstelling zouden vallen. "Om maximaal zeker te stellen dat de vrijstelling alleen betrekking heeft op strorijke mest vanwege het hoge gehalte organische stof, kies ik ervoor alleen stalsystemen aan te wijzen", aldus Dijksma.
Het verzoek van onder andere de SGP om de ontheffing voor mestverwerkingsplicht die per 2015 van kracht is met terugwerkende kracht ook in 2014 te laten gelden, willigt Dijksma niet in. Dit is volgens Dijksma niet handhaafbaar is. Dijksma wijst erop dat veehouders de mestverwerkingsplicht wel kunnen overdragen aan andere veehouders die mest verwerken, waardoor de stromest feitelijke niet verwerkt wordt, maar er een vervangende mestverwerkingsovereenkomst wordt gesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.