Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Rundvleesproductie herstelt zich van daling

Brussel - Als gevolg van de forse groei van de melkproductie en melkveestapel is de Europese rundvleesproductie de afgelopen twee jaar gedaald. Er werden meer koeien aangehouden voor het melken. Daarnaast kromp de Europese zoogkoeienstapel. De uitstoot van melkkoeien wordt meer en meer leidend in de Europese rundvleesproductie.

Volgens de 'Short-term outlook for arable crop, meat and dairy markets' van de Europese Commissie leidde dit tussen 2011 en 2013 tot een krimp van 8,3 procent. Ook in de eerste vier maanden van dit jaar werden nog minder koeien geslacht, maar de krimp van 0,2 procent verhult grote verschillen tussen lidstaten. In Ierland en Polen werden bijvoorbeeld 13 en 12 procent meer runderen geslacht, terwijl het aantal slachtingen in Italië en Hongarije met respectievelijk 21 en 9 procent af nam. De Europese Commissie verwacht desondanks dat er in 2014 1,4 procent minder koeien worden geslacht dan in 2013. Dit heeft volgens de Commissie alles te maken met het vinden van evenwicht in de melkproductie. In 2015 wordt een verdere stijging van 2,3 procent verwacht.

Tegenover de dalende productie staat ook een afnemende import. In de eerste vier maanden van dit jaar is 3,7 procent minder rundvlees geïmporteerd dan in 2013. De volumes uit Brazilië zijn op peil gebleven, maar vanuit Argentinië en Uruguay is 19 procent minder ingevoerd. Dit is het gevolg van een groeiende inlandse consumptie en een groeiende afzet naar China en Rusland. Toch blijven Europese landen nog belangrijke afzetmarkten.

Voor de export van rundvlees verwacht de Europese Commissie dat 2014 het jaar van herstel kan worden. Met name omdat het aantal slachtingen weer gaat toenemen. En er is voldoende vraag uit de belangrijkste afzetlanden Zwitserland, Bosnië en Rusland. Al sloot dat laatste land eind juni de grenzen voor bepaalde rundvleesproducten. Het effect van deze importbeperking kan de Commissie nog niet inschatten.

Eén reactie

  • koestal

    veel melkveehouders moeten nog superheffing betalen over het vorige quotumjaar,ze dreigen nu er ook al weer er overheen te schieten

Of registreer je om te kunnen reageren.