Rundveehouderij

Nieuws

Nieuw vergistingsproces bijna marktrijp

Zeewolde – Op het melkveebedrijf van Boon in Zeewolde staat sinds 2011 bij wijze van proef een vergistingsinstallatie van Serigas. Het systeem is bijna marktrijp, er vinden nog aanpassingen plaats die het vergistingsproces verder optimaliseren.

Het traject leidt tot nog hogere gasopbrengsten en betere benutting van de nutriënten uit de mest. Daarnaast zijn er plannen het residuwater op te werken tot drinkwater. De installatie verwerkt 5.000 ton mest per jaar en dat levert ongeveer 250.000 kuub ruw biogas op. De vergister kent op dit moment als primair doel het verwerken van mest en het tot meerwaarde brengen hiervan. Dit is steeds belangrijker door de aanscherping van het mestbeleid en de daaruit voortvloeiende mestverwerkingsplicht. Een secundair doel is het opwekken van energie. Deze kan gebruikt worden op het bedrijf, ingevoerd op het gasnet of als brandstof voor voertuigen in de vorm van CBG of LBG.

Of registreer je om te kunnen reageren.