Rundveehouderij

Nieuws 2097 x bekeken 3 reacties

Melkveehouders werken aan watertool

Wageningen - Een groep melkveehouders rondom het project Koeien & Kansen gaat werken aan een watertool. Dit kan volgens onderzoeker Frans Aarts van Plant Research International een nuttige aanvulling zijn op de Kringloopwijzer.

De watertool moet melkveehouders helpen te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, maar kan de boer ook helpen bij het behalen van zelf gestelde doelen. Bijvoorbeeld om genoeg goed drinkwater voor het vee te houden, om wateroverlast of droogteschade te beperken en/of om de kosten voor beregening of slootonderhoud te beperken.

Het pionierswerk op watergebied wordt gedaan door 16 voorloperbedrijven uit Koeien & Kansen en door proefbedrijf De Marke. Zij zullen, als onderdeel van het bedrijfsontwikkelingsplan, een waterplan opstellen. Dat moet uitmonden in een watertool. Deze moet afgesproken waterdoelen effectief en controleerbaar maken. De mogelijkheid bestaat volgens Aarts dat de watertool op termijn een wettelijke status krijgt, als verlengstuk van de Kringloopwijzer.

Het opstellen van een waterplan begint met de beschrijving van de bedrijfssituatie (het maken van een 'waterportret'). Daarnaast moeten de huidige prestaties op watergebied worden vastgesteld. Daarna worden de doelen van het waterschap en de boer zelf toegevoegd en worden op de eigen bedrijfssituatie toegesneden doelen geselecteerd. Daarna kan fijnafstemmng volgen. Voordeel van de watertool ten opzichte van andere manieren van aanpak is dat meer rekening wordt gehouden met de  boer zelf en met de eigen bedrijfssituatie.

Laatste reacties

  • dutch kiwi

    wat me opvalt is dat nog zoveel sloten niet afgerast zijn.Slootkanten worden ingetrapt ,vee kan in de sloot en zo direct er in mesten.

  • koestal

    het is gemakkelijker om de koeien op stal te houden,geen gezeur met drinkwater ,altijd voer aan het hek ,er wordt niks vertrapt na hevige regenbuien ,ze liggen lekker in de schaduw,ook betere controle op tochtigheid en kalverij,bovendien breken ze ook niet uit en lopen dan ook niet op de weg ,wat mij vroeger ook wel is overkomen met alle consequenties van dien en wie helpt je als ze uitbreken,ik kreeg alleen maar scheldpartijen van burgers die haast hadden om thuis te komen,dezelfde burgers die nu graag de koeien in de wei zien,maar je dan even helpen ,ho maar

  • landboer

    Bureaucratie is de dood van goed werk volgens Albert Einstein!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.