Rundveehouderij

Nieuws 59 reacties

Geplande fosfaatheffing wacht op fiat overheid

Zoetermeer - Melkveehouders die te veel fosfaat produceren, moeten worden gekort op hun melkgeld. Dit is een voorstel van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie.

Beide organisaties missen echter nog de mogelijkheid om zo'n heffing rechtsgeldig door te voeren. Om het instrument effectief te doen zijn, is nodig dat alle melkveehouders er mee te maken kunnen krijgen. Probleem is dat het Productschap Zuivel (PZ) in staat van afbouw is en geen nieuwe verordeningen kan opstellen. Private branche-organisatie Zuivel NL mist de bevoegdheid om de heffing algemene geldingskracht te geven. Hiervoor is een zogenoemde algemeen verbindend verklaring (AVV) nodig. Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil die om diverse redenen nog niet afgeven. Bovendien moet Zuivel NL eerst formeel worden erkend als interbranche-organisatie (IBO).

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  alweer een organisatie die probeert te profiteren van de boeren, het ergste is nog dat lto dit ondersteund

 • koestal

  de nieuwe stallen moeten wel vol,teveel melk en teveel fosfaat,wat blijft er dan nog van het melkgeld over ?

 • koestal

  De wereld gaat aan vlijt ten onder.

 • Mozes

  @schoenmakers en @koestal, de Nederlandse melkveehouderij dreigt volgend jaar al boven de maximale fosfaatproductie uit te komen. Als dit gebeurt gaat de melkveehouderij op slot. Willen wij de vrijheid houden om de nieuwe stallen vol te zetten dan moet de fosfaatproductie beperkt worden. Met een fosfaatheffing probeert LTO alle melkveehouders te bewegen hier aan mee te werken in hun eigen belang.

 • haam

  ja en waar gaat het ontvangen geld dan naar toe ????? Eerst word er een virtueel plafond bedacht zonder na te denken en buiten de boeren om en als die lat bijna word bereikt het proberen op de boeren af te schuiven . grote kerels hoor als ze zo doorgaan blijkt dat het groen links gehalte van de club veel te hoog word.

 • Ferm

  Precies zoals je zegt @Mozes, ALLE melkveehouders MOETEN nu mee werken om die grootgroeiers de ruimte te geven.

 • cornelis 22

  Van 60 naar 480 koeien en dan de normaal blijvenden de rekening geven ?
  Die LTO is ook van het padje af.

 • Piet Piraat

  Denk dat LTO veel leden zal gaan verliezen.

 • alco1

  @Mozes. Als ze nou eerst eens gemotiveerd een uitleg gaven hoe ze bij dat fosfaat plafon komen. We zien nota bene steeds meer problemen bij de koeien vanwege fosfaat gebrek.
  Het LTO gaat minder populaire ingrepen niet uit de weg, dat is ze te prijzen. Maar het lijkt er steeds meer op dat ze het loop hondje van de beleidsmakers zijn, ipv. belangenbehartigers van de landbouw.

 • landboer

  Wat is het verschil met dierrechten?

 • minasblunders1

  Cornelis 22, sterker nog: juist de normaal blijvenden krijgen de rekening. Het hele beleid is juist bedoeld om de grote intensieve bedrijven te bevoordelen en de extensieve bedrijven af te knijpen. Die smeerlappen van de (Z)LTO weten dit dondersgoed. Ook het ministerie van onkunde en de 'topuniversiteit' weten dit inmiddels; het is niet voor niets dat zij hun handen er vanaf trekken. Kan iedereen de handjes weer in onschuld wassen, 'de sector' doet het immers zelf?

 • Fermer

  Gewoon fosfaatrechten grondgebonden per ha., bv. 3 koeien per ha. Dit verhuurbaar per 3 jaar. Grootgroeiers kunnen dan fosfaatrechten huren bij akkerbouwers of extensieve (normale) veehouders. Iedere rundveehouder had en heeft dan evenveel mogelijkheden uit te breiden, mits men grond heeft. Geeft men nu de rechten naar momentele omvang en zit dan de boel op slot, dan zouden alle boeren met grond met weinig of geen vee alle mest een jaartje moeten weigeren. Eens kijken of de intensieve boeren dan nog zo blij met 'hun fosfaatrechten' zijn!

 • landboer

  NZO en LTO hebben een fosfaatplafond afgesproken en ze dachten dat de melkveehouderij daar onder zou blijven, hoe naïef kun je zijn...Nu krijgen we een ingewikkeld systeem waarbij sommigen toch nog kunnen uitbreiden,en anderen weer niet omdat ze het net wat anders doen.Och was het melkquotum maar gebleven......Wist iedereen tenminste waar die aan toe was.

 • alco1

  @emmerei. Rechten per ha lukt nooit. Boeren die veel van hun land halen zien nog een tekort en slechte boeren veroorzaken vervuiling.
  Er is maar één ding rechtvaardig. Elk jaar grondonderzoek naar NPK en aan de hand daarvan rechten voor het volgende jaar.

 • Fermer

  @alco, ik bedoel eigenlijk veerechten per ha. , dus fosfaatplafond omgerekend naar koeplafond en dan delen door de beschikbare ha. Om de bemesting compleet te krijgen kun je dan bijsturen nav. grondonderzoeken, daarin heb je zeker gelijk. Bemesten naar behoefte!

 • alco1

  @emmerei. Ook geen veerechten per ha. Dan krijg je weer het nastreven van hoge producties en uitstroom van geld uit de landbouw, danzou je net zo goed het melkquotum handhaven.
  Puur en alleen elk jaar NPK onderzoek en aan de hand daarvan bemesting. Simpel en door iedereen te begrijpen. Fraude uit de wereld. Geen verdere verschraling en daardoor minder mineralen uitspoeling en meer productie per ha. waardoor meer land beschikbaar voor natuur.

 • Fermer

  @Alco1, technisch gezien heb je gelijk wat betreft jou bemestingsverhaal, echter de politiek wil een maximum op het aantal dieren door middel van een fosfaatplafond. Ik probeer een eerlijke oplossing aan te dragen voor dat uitgangspunt. Overigens die maximale productie per koe zal toch nagestreefd worden.

 • Mozes

  Iedereen heeft op dit moment al een fosfaat-referentie gebaseerd op de fosfaatproductie van 2013. Er is mij vertelt dat iedereen daar in de loop van het jaar bericht over krijgt. Bij overschrijding van de fosfaat-referentie zou daar een heffing over betaalt moeten worden. Niemand hoeft dus in te leveren voor groeiers. Als je efficiënter met fosfaat omgaat kun je zelf een paar koeien meer houden.

 • John*

  alco topplan, en fosfaatheffing voor de mest die je meer maakt dan toegestaan volgens npk onderzoek. ow ja en laat die heffing maar een economisch delict zijn. Je benadeeld je collega's die zich wel netjes aan de bemestingsnormen houden en mest verwerken. waar gaat de superheffing eigenlijk naartoe?

 • rmw

  Belangenbehartigers die het mestbeleid van de overheid gaan handhaven???
  Kom op zeg, hoeveel gekker kan het nog?! LTO en NZO waar zijn jullie ooit voor opgericht? Dit slaat echt alles... Nu zetten jullie jezelf wel echt te kijk. Zelfde idee als dat de FNV onder de eigen leden uitkeringstrekkers gaat controleren als ze wel aan alle regeltjes voldoen, en bij onvolkomenheden de uitkering laat stopzetten, nee daar krijg je echt de handen voor op elkaar... Zo'n club daar wil je dan wel betalend lid van zijn, tel uit je winst...

 • koeboertje

  Alco 1 #14
  Het fosfaat systeem werkt ongeveer zoals je aangeeft als je efficient met fosfaat omgaat kun je meer koeien op je hectares houden.
  Lijkt me een eerlijk systeem ,zodat de ongeveer 50% melkveehouders die nog ruimte hebben niet voor de overschotten van de uitbreiders hoeven op te draaien

 • alco1

  @Mozes. Hoe gaat het er dan uitzien voor de akkerbouwers en extensieve veebedrijven?

 • Fermer

  @alco, inderdaad, Mozes wil alleen meer melk voor FC. Nieuwe startende melkveehouders die zelf hun fabriek kunnen kiezen, nee dat maar niet. Na 2015 een open melkland, maar Mozes vindt een referentiejaar waardoor slechts de brutale groeier meer kan melken eerlijk. Hoe verwrongen kan je wereldbeeld zijn.

 • Mozes

  @alco #22, dat weet ik eigenlijk niet precies. Of deze mensen mogen uitbreiden totdat de plaatsingsruimte op hun eigen grond vol is, of ze mogen vee houden op basis van de fosfaatproductie van 2013.

  De fosfaatheffing is bedoelt om extreme grondloze groei tegen te gaan. We hebben vorige week de reportage gezien van een bedrijf in Mariënheem die grondloos van 60 naar 480 koeien wil groeien. Ook bij ons in de gemeente Dinkelland is er al een bedrijf die een vergunning heeft aangevraagd voor een forse uitbreiding van de stal en tegelijk de bouw van een mestvergistingsinstallatie. Deze boeren hebben zich uitgerekend dat ze de mest wel goedkoop genoeg kunnen verwerken en laten zich niet tegenhouden door de verplichte mestverwerking.
  Het gevolg is een melkveehouderij die zich ontwikkelt als de varkenshouderij en een overschrijding van het fosfaat-plafond waarna de overheid de hele melkveehouderij op slot zal zetten. De fosfaatheffing is dus bedoelt om deze vorm van uitbreiding onrendabel te maken.

 • alco1

  Ik stelde ook nog in #9 een vraag?
  Duidelijkheid geeft immers de minste weerstand! Want zo als de bepalingen nu zijn, lijkt het dat ze uit de hoge fantasiehoed komen.

 • alco1

  @koeboertje. Het fosfaatsysteem van jouw werkt niet zo als mijn uitleg, maar precies andersom. Mijn voorstel is bemesting op maat. Met het nastreven van een fantasie fosfaatplafon krijg steeds meer problemen met de gezondheid van de koeien en die zijn er al veel te veel hoorde ik gisteren nog van de veearts.
  Zgn. efficiënt omgaan met fosfaat is net zoiets als rijenbemesting bij mais.
  Het eerste jaar kun je met minder toe, maar de voorraad wordt minder, waardoor het volgende jaar meer bemesting nodig is. Net zo lang tot je weer de normale gift moet geven en een nagewas of een ander hoofdgewas door totale verschraling verpietert.

 • Mozes

  @Alco #25, het fosfaatplafond heeft niets met bemesting te maken. Het is de hoeveelheid fosfaat die wij maximaal in Nederland mogen produceren. Of wij deze fosfaat zelf kunnen plaatsen of exporteren of verwerken doet er niet toe. Net zoals wij op dit moment nog een nationaal melkquotum hebben, hebben wij ook een nationaal fosfaatquotum. Hier zijn afspraken over gemaakt met de EU en zijn een voorwaarde voor de derogatie.

 • Mozes

  Ik wil je adviseren @alco om weer lid te worden van LTO, dan kun je naar bijeenkomsten gaan waar je over deze zaken geïnformeerd wordt.

 • schoenmakers1

  waarom zou er een plafond voor fosfaat moeten zijn? Het teveel moet toch verwerkt en/of geëxporteerd worden, dus het is weg. Het is dus gewoon weer moeilijk doen over niks

 • alco1

  Ik heb schoon genoeg van deze informatie avonden, waarbij ik al zo vaak te horen kreeg.'Ja je hebt wel gelijk, maar de wet is nou eenmaal zo'.
  Het is net als in de politiek, meepraters zijn gewild, maar owee.
  Met als gevolg dat we rechtstreeks afstevenen op totale wanorde, waarbij werklozen, gehandicapten en ouderen het eerste de dupe zullen worden.

 • Mozes

  @schoenmakers #29, er zijn verschillende argumenten te bedenken waarom het ongewenst is om een te hoge veeconcentratie te hebben. Het voer moet op grote afstand worden aangevoerd, de mest op grote afstand worden afgevoerd, door afvoer op grote afstand hoge kosten met als risico massale fraude, meer risico met verspreiding van veeziektes die bij hoge concentratie gemakkelijk van het ene bedrijf naar het andere kan gaan, hoge concentratie ammoniak in een beperkt gebied, overlast voor bevolking.
  Welke redenen de EU ook heeft gehad, de maximalisering van de fosfaatproductie is in ieder geval een voorwaarde voor de derogatie.

 • minasblunders1

  Dan moet je me toch eens uitleggen waarom het hele beleid (zowel van LTO als van die minkukels op dat ministerie) erop gericht is om die hoge veeconcentraties juist wèl in de benen te houden cq te bevorderen!

 • Ferm

  Als LTO, die mag praten voor alle boeren, gewoon zorgt dat alle boeren dan ook op de hoogte worden gebracht via kanalen zoals de Boerderij, of dat de journalistiek dit zelf oppakt, zou al veel schelen voor wat betreft de onrust die nu ontstaat. De onrust lijkt me terecht, want nu doet LTOsamen met ZUIVELNL, een voorstel waarvan nog geen eens duidelijk is hoe je die moet uitleggen. Kun je als boer uitgaan van plaatsingsruimte die je qua grondvolume nog hebt of telt alleen je fosfaatreferentie van 2013?
  In 2011 heeft LTO dit al afgesproken, als je dan zoals Dirk Strijker in zijn blog stelt dat er niet zoiets als een collectieve verantwoordelijkheid bestaat, was deze uitkomst te verwachten.
  Waarom is bv al wel bekend dat fosfaatrechten alleen in de eerste lijn mogen overgaan en er voor de rest zoveel onduidelijk is. Bewust?

 • wmeulemanjr1

  Quotum ging toch weg, waarom nu weer fosfaatheffing invoeren, worden we aan nog grotere ketting gelegd.

 • koestal

  boeren lopen steeds weer tegen grenzen aan !

 • Fermer

  De gehele toekomst voor de melkveehouderij ligt waarschijnlijk al in kaart bij overheid en melkfabrieken, dit is doorgegeven aan 'ons' LTO, en die mag het uitleggen en de uitvoering begeleiden en daarvoor beloond wordt met een flinke zak geld (baantjes) en enige gesprekspartner met de overheid blijft. Het scenario wat ook tijdens de mond en klauwzeer crisis door de overheid succesvol uitgevoerd werd, en waar de betrokken boeren ook afwachtend naar de slachtbank geleid werden.

 • alco1

  Dat zie je goed emmerei. Het LTO is niets anders dan het doorgeefluik van het ministerie in ruil voor???

 • minasblunders1

  Emmerei, je slaat de spijker op z'n kop. De 'grap' is echter dat je in kaart kunt brengen wat je wilt, als je zó weinig visie en kennis van zaken hebt, lopen dingen toch heel anders dan je denkt. Ik heb het al eens eerder gezegd: er gaan nog heel rare dingen gebeuren en dat is niet wat er in kaart is gebracht. Neem dat maar van me aan!

 • Mozes

  Ja, @koestal #35, boeren lopen steeds weer tegen de grens aan dat Nederland te klein is. Als het niet via het melkquotum is of veerechten dan wel via een fosfaatplafond of onbetaalbaar dure vooraankopen of onbetaalbaar dure mestafvoer.
  Nederland is gewoon te klein, dat is het probleem.

 • Mozes

  Een tijd terug stond in Boerderij.nl dat de EU een fosfaatplafond wilde omdat zij van mening zijn dat je het mestoverschot niet alleen aan het eind van de pijplijn ( mestverwerking) moet oplossen maar ook aan het begin van de pijplijn ( mestproductie).

 • Mozes

  Toen enkele maanden geleden de nieuwe regels voor derogatie bekent werden ging alle aandacht uit naar het kleinere mais-areaal en de lagere aanwendingsnormen. De instelling van een fosfaatplafond is bij velen blijkbaar aan de aandacht ontsnapt.

 • alco1

  @mozes. Nederland is niet gewoon te klein, maar veel boeren willen er te graag. Je moet dat allemaal in verhouding zien.
  De motivatie van de hoogte van het fosfaatplafond is me ontgaan en is er volgens mij ook niet gegeven. Dat er een plafond zou komen was wel duidelijk. Om aantallen vee in te dammen.
  Straks krijg je ook weer de discussie dat fosfaatrechten bij de intensieve veehouderij gekocht kunnen worden. Gezien de uitbreiding van de melkfabrieken weten 'ingewijden' hier al meer over.

 • Fermer

  @Mozes, de afspraken over het fosfaatplafond stammen al uit 2011-12. De LTO heeft toen al aangegeven dat de sector er voor zou staan. Nooit is dit echter verder gecommuniceerd naar leden (?) of media, waardoor de gewone boer nu dus voor een verrassing kwam te staan. Dit dus niet koppelen aan de voorwaarden voor derogatie.
  Is er trouwens nog een mestoverschot, nu mestexport, mestverwerking en verbranding aan de orde van de dag zijn? Is het niet gewoon onkunde van ambtenaten door verkeerde informatie? En Nederland te klein, daar waar de bevolking en de steden volop kunnen groeien, de natuur miljarden aan grond mag kosten, daar is het te klein voor een van weinig overgerbleven takken van productie die het nog over heeft, de landbouw. Wat een verstand!

 • alco1

  En een gemiddelde over 2010- 2011 en 2012 als referentie jaren voor fosfaatrechten lijkt me meer voor de hand liggend. Zo ging dat ook tenminste bij de graan subsidies.
  2013 als referentiejaar zou alleen voor de 'ingewijden' goed kunnen uitpakken.

 • Koen Franken

  Is het niet zo dat jullie ZELF verantwoordelijk zijn of het fosfaatquotum word overschreden of niet , dus vooral bouwen en nog meer koeien dan komt het van zelf wel goed

 • Sjaak

  @C Sanders Daar heb je volledig gelijk in, maar de overheid wist van tevoren dat collectieve verantwoordelijkheid niet zal gaan werken (zie ook blog Dirk Strijker). Hierdoor is er dus sprake van wanbeleid, wat de overheid aangerekend dient te worden. Lijkt me juridisch wel degelijk te verantwoorden!

 • wmeulemanjr1

  Het word misschien wel lastig voor de melkveehouderij na 2015 als er nog minder mag en kan. We moeten natuurlijk wel wat verdienen met de extra melkkoeien anders is het hobby die geen rooie cent oplevert op de lange termijn.

 • koestal

  De landbouweconomie moet en zal kapot en dan maar weer treurig praten over de slechte exportcijfers en de grote werkloosheid en voedselbanken

 • koestal

  geen fiat maar een fiasco !!

 • koeien10

  lto houdt het melkquotum in stand i.p.v armoede beleid te verzinnen.

 • koestal

  wel een fosfaatheffing,maar geen zachte landing,leuker kunnen ze het niet maken

 • koster

  Een alternatief: gemiddeld dieren 2013 =dierrechten/fosfaatrechten. Bij meer dieren:
  - of 100 % verwerken van de extra fosfaat en stikstof voor export (liefst naar waar we ook het voer vandaan halen)
  - of 100% van de extra dieren en minimaal 30% van de veestapel weiden. Definitie weiden 120/dagen a 6 uur en maximaal 4? koeien per hectare. Jongvee weide telt ook mee va 120 dagen per jaar.
  Het laatste voorkomt groeiers zonder grond en dus bioindustrieachtige toestanden, terwijl het ook haalbaar is voor bedrijven met beperkingen

 • John*

  alle mest die niet op het land kan moet gewoon verwerkt worden of geexporteerd en met een dikke boete voor overtreding zorgt iedere boer er wel voor dat de zaakjes geregeld zijn.

 • metal

  Nou LTO het Quotum moest er toch af om te kunnen groeien om de afschaffing van een deel van de inkomens steun goed te maken.
  Nou kan ik mest tegen hoge kosten laten verwerken om dat er van die idioten zijn die de stal hebben verdubbelt of nog meer Maar dat gaat niet gebeuren.
  Desnoods daag ik LTO voor de rechter!!!!!!!!!!!
  Hun zijn de veroorzakers van het nieuwe mest probleem en zullen met hun leden hier voor opdraaien en niet iemand die maar 10 koeien meer wil gaan melken

 • Zewa

  LTO had er gewoon op moeten aandringen bij dijksma om de uitweg van 100% verwerking uit de melkveewet te schrappen. Dan was groei alleen maar mogelijk geweest met groei. Nu zien de groeiers mestverwerking maar al te graag als uitweg om nog verder te groeien. Dan begint het dus echt op intensieve veehouderij te lijken.

  Waarschijnlijk heeft LTO het niet aangedurft die regel weg te laten en nu zit men met de gebakken peren. Gegroeid wordt er toch. Als laatste redmiddel moet er nu dus een fosfaatheffing ingesteld worden. Daar wordt de melkveehouderij echt niet beter van. Bedrijven die niet extreem hard groeien worden nu ook de dupe. Het doet het imago van LTO bovendien geen goed, zoals ik hierboven al lees. Ik verwacht overigens dat een fosfaatheffing zelfs de echte groeiers niet tegen gaat houden, tenminste niet als de heffing even hoog(of laag) is als de melkprijs.

 • Koen Franken

  En maar zeuren en altijd maar de schuld bij een ander zoeken , jullie zijn het zelf die groeien en door het plafond gaan , niet het LTO !!!

 • tinus888

  hoho sanders,het idee komt van nzo en lto

 • cocoma

  Hallo,

  Hoe gaat het eigenlijk in het werk in de toekomst? bijvoorbeeld:
  nieuwe stal staat nog niet vol, nationaal fosfaatplafond is bereikt en boer koopt grond van akkerbouwer. (dus wel mestplaatsingsruimte).???

  wat word de individuele fosfaatreferentie? Op basis van het aantal (eventueel teveel gehouden) dieren in 2013 of op basis het aantal vergunde dierplaatsen op basis van actuele milieu- en bouwvergunningen?

  Gegroet.

 • wmeulemanjr1

  Goochelen met de melkveehouder, dat gaat gebeuren de komende jaren. Men weet dat de stallen vol moeten, dus grijpt de overheid nu zijn kans.

Laad alle reacties (55)

Of registreer je om te kunnen reageren.