Rundveehouderij

Nieuws 1441 x bekeken

Een op drie moet nog vaccineren tegen Q-koorts

Den Haag - Twee derde van de melkgeitenhouders heeft de dieren dit jaar gevaccineerd tegen Q-koorts. Een derde van de geitenhouders, ongeveer 150 bedrijven, moet de dieren nog binnen een week laten vaccineren tegen Q-koorts of deze vaccinatie registreren.

Dat blijkt uit een tussenstand van de inspectiedienst NVWA. Alle  professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven met meer dan vijftig dieren en schapen- en geitenbedrijven met een publieksfunctie zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten voor 1 augustus  te vaccineren. Ook moet de registratie van de uitgevoerde vaccinatie voor 1 augustus in de I&R database verwerkt zijn.

De NVWA heeft bedrijven die half juli nog niet gevaccineerd waren een herinnering gestuurd. De tussenstand van het aantal gevaccineerde bedrijven is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. In de laatste week van juli registreerde het gros van de bedrijven de vaccinatie toen alsnog. "De verwachting is dat ook dit jaar zo goed als alle geitenhouders op 1 augustus gevaccineerd en geregistreerd zijn", aldus een woordvoerder van de NVWA.

Geitenhouders die de vaccinatie na 1 augustus niet geregistreerd hebben, krijgen nog een week om dit alsnog te doen. "Als bedrijven na die week nog niet gevaccineerd zijn, gaan de dierenartsen van de NVWA vaccineren op kosten van de geitenhouder", aldus de NVWA. Alle bedrijven die zich op 1 augustus niet geregistreerd hebben, krijgen een proces-verbaal, ongeacht of ze wel of niet gevaccineerd hebben.
De vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht vanwege het gevaar voor de volksgezondheid van Q-koorts.

Of registreer je om te kunnen reageren.