Rundveehouderij

Nieuws 9011 x bekeken 19 reacties

Aandeel blijvend grasland te ver gedaald

Den Haag – Een ploegverbod en herinzaaiplicht van blijvend grasland op bedrijfsniveau dreigen. Als het aandeel blijvend grasland in 2015 en daarna op het niveau van dit jaar blijft, is dat het gevolg.

Het aandeel van blijvend grasland is in 2014 gedaald naar 38,3 procent van het totale areaal cultuurgrond. Dat is 5,4 procent lager dan in 2012 en daarmee wordt mogelijk nu al een kritieke grens overschreden.

Een van de vergroeningseisen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is dat het aandeel van blijvend grasland niet meer dan 5 procent mag dalen in de jaren 2015 en later ten opzichte van referentiejaar 2012. Blijvend grasland is grasland dat vijf jaar of langer in gebruik is als grasland. In 2012 was het aandeel 40,5 procent, in 2014 is dat gedaald naar 38,3 procent volgens de vorige week gepubliceerde cijfers van de landbouwtelling. Er wordt nu nog uitgegaan van een nationale invulling van de instandhoudingsplicht van blijvend grasland, maar dat wordt anders als ook in 2015 het aandeel meer dan 5 procent lager blijft.
Woensdag bevestigde een woordvoerder van rijksdienst RVO.nl op vragen van Boerderij dat de daling in procenten bepalend is. Op basis van de cijfers 2014 is de kritieke grens dan overschreden. Dat is een andere interpretatie van de EU-regels dan enkele maanden geleden. In maart werd door RVO.nl nog gecommuniceerd dat maatregelen op bedrijfsniveau pas aan de orde zijn bij een daling met 5 procentpunten, dus bij een daling van het aandeel blijvend grasland van bijvoorbeeld 43 naar 38 procent.

RVO.nl is nog bezig met een inventarisatie van het areaal blijvend grasland. De feitelijke situatie is van belang, en niet welke code is opgegeven bij de Gecombineerde Opgave. Zo wordt er nog gecorrigeerd voor het areaal biologische landbouw en voor de iets andere definitie van landbouwgrond in het nieuwe GLB.
Of het overschrijden van de kritieke drempel nog voorkomen kan worden is nu nog lastig te voorspellen. Blijvend grasland dat dit jaar is omgezet in bouwland wordt in 2015 hooguit tijdelijk grasland na herinzaai. Grasland dat nu vier jaar op rij gras is, kan volgend blijvend grasland worden. Maar dan krijgt de betreffende eigenaar wel te maken met verplichtingen voor blijvend grasland zoals een mogelijk ploegverbod als het areaal landelijk in 2015 toch te ver is gedaald.

Laatste reacties

 • simpel boerke

  Als ze nu eens rustig afwachten. 80% moet tegenwoordig in grasland gelegd worden en voor de nieuwe GLB eis moet minimaal 75 grasland om voor vergroening in aanmerking te komen. Het kan niet anders dan dat het areaal grasland in Nederland stijgt, en het grootste deel wordt niet iedere 5 jaar vernieuwd.

 • Mark te Boekhorst

  grasland in de herfst herinzaaien is volgens mij een behoud voor het grasland na zo'n droge zomer. Nu gaat iedereen een jaartje mais telen op stukken met een slechte grasmat en dan na de oogst in de herfst weer inzaaien.

 • Elevage

  nog even en ik kan niet eens meer zelf bepalen wanneer ik koffie ga drinken!

 • arizona 1963

  Ja de hoge heren beslissen wat we moeten doen, en als het niet klopt dan komen ze met hoge boetes. Nederland is regelland land met ieder jaar meer regels die je moet opvolgen. Door een ongeluk heb ik de boerderij van de hand moeten doen maar ik mis het niet.

 • 344412

  Inderdaad gewoon in augustus/september graslandvernieuwing toestaan en het aandeel blijvend grasland vliegt omhoog!

 • Gerd

  In Duitsland is het niet anders, dan kunt u naar het toilet niet zonder controller

 • melkkoeienboer

  Was te verwachten met zoveel minder derogatiedeelnemers

 • koestal

  De beste boeren zitten in Den Haag en Brussel

 • herdsmen

  hoeveel grasland is door het beleid van de heren niet omgezet naar natuur de afgelopen jaren, EHS.......200.000ha?

 • Jan van het Zand

  Als je als EU voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten dan zal dat gevolgen hebben voor de landbouw. Immers, alle EU-regelgeving op bedrijfsniveau en zelfs op perceelsniveau zal de winstgevendheid van een boerenbedrijf beïnvloeden. Meer grasland met een lagere drogestof opbrengst per jaar dan mais zal de winstgevendheid van het melkveebedrijf verminderen. Daar is de GLB-subsidie met alle vergroeningseisen én de derogatie-eisen nog niet eens een doekje voor het bloeden. Voeg daarbij ook nog eens de gevolgen van een fosfaatplafond op basis van 2013 er aan toe, plus alle emissie-eisen al dan niet gebaseerd op significante en meetbare ammoniak waarden, dan heb je het schaap aan het schijten in Nederland. De melkveehouder vecht voor zijn brood. En gelijk heeft ie.

 • Jan van het Zand

  Hoe meer eisen de EU en Den Haag en de provincie en de gemeente stellen aan het landbouwbedrijf, des te sneller de schaalvergroting zal voortzetten in de nabije toekomst.
  Dit beleid van alle overheden wordt afgeschoten door allerlei organisaties buiten de landbouw, omdat ze de schaalvergroting niet wensen.
  Het moge duidelijk zijn dat het voorgaande de automatisering en de mechanisatie in de kaart speelt, en daarmee de werkgelegenheid in de landbouw alleen maar verder zal verminderen.

 • veldk

  grasland wordt minder, natuur wordt meer... plaatje is weer rond! alle hectares goede grond worden gewoon vernaggeld voor die kutnatuur!

 • joohoo

  Vruchtwisseling wordt toch aangemoedigd . 4 jaar gras 1 jaar mais of iets anders. Zo wordt het op papier nooit grasland!!!!!!.

 • koestal

  o ,ze willen meer vogeltjesland !!!!

 • sanden

  dat is niet meer dan logisch elk jaar moeten er veehouders stoppen vanwege leeftijd of gezondheid. De grond van die bedrijven wordt dan vaak gebruikt door een akkerbouwer of boomteler. Zo verdwijnt er altijd grasland areaal. Dit is alleen te keren door meer jonge veehouders op leiden en een overheid die bedrijfsovername echt stimuleert.

 • alco1

  Nieuw ingezaaid grasland wordt meestal tijdelijk grasland genoemd omdat blijvend grasland allerlei regeltjes met zich mee krijgt.

 • luiten 66

  Dijkstra een wolf in schaapskleding
  ze helpt de hele agrarische sector
  om zeep met haar linkse ideeen.
  veel jonge boeren zien hun toekomst
  somber in met deze overheid.

 • schoenmakers1

  vele oudere worden ook totaal moedeloos van dit beleid, ik denk dat dit ook de bedoeling is, inderdaad een wolf in schaapskleren

 • agrarisch doordenker

  samen de scherpe kantjes eraf halen!! Waarom is na 5 jaar grasland pas blijvend grasland en niet na 2 jaar!! waarom niet in het najaar inzaaien met verplichting tot blijvend grasland, dus niet als vang gewas laten registreren.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.