Rundveehouderij

Nieuws

Nieuwe vetmeting meebepalend voor inseminatiemoment

Poligny - De Franse veehouderscoöperatie Cecna wil met behulp van een regelmatige meting van de vetbedekking komen tot een preciezere bepaling van het optimale inseminatiemoment voor koeien. Naast de vetmeting zijn ook vruchtbaarheidsgegevens nodig, meldt La France Agricole.

Cecna voert dit jaar zeven maanden durend onderzoek onder 100 zoog- en melkkoeien uit op vier bedrijven om te bezien of de opzet gaat werken. De vetmeting wordt uitgevoerd met een echo-apparaat met een zeer hoge beeldresolutie. De sonde wordt geplaatst op een spier tussen de heup- en zitbeenderen. Kenniscentrum Inra toonde aan dat conditieveranderingen daar het best zijn waar te nemen.

Op het display is de dikte van de vetlaag te zien. De gegevens van iedere meting worden digitaal doorgestuurd en met lactatiegegevens, verwerkt in één grafiek. Op de x-as staan de vruchtbaarheidsgegevens, op de y-as de conditie van de koe. Een koe met conditieverlies is minder vruchtbaar. "Als de curve conditieverlies weergeeft, en toch geïnsemineerd wordt, zien we vaak dat het dier terugkomt. Een tweede inseminatie na gewichtstoename slaagt vaak wel", vertelt onderzoeker Agathe Decherf. "De vetlaag wordt gemeten tijdens de droogstand en na het kalven. Tot aan het kalven moet de curve stabiel blijven. Bij pinken kan vetmeting voorkomen dat amper geslachtsrijpe of te vette dieren worden geïnsemineerd."

De methode wordt eind 2014 op de Europese markt gebracht door de Belgische firma HuVeSearch. Het echo-apparaat kost €3.990. Bijkomende kosten voor koppeling met de centrale database in Frankrijk worden nog berekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.