Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Nieuwe normen voor bedrijfsbegrotingen

Wageningen - De 'prognose overleg melkveehouderij' heeft de uitgangspunten en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.

Aan dit overleg nemen deskundigen van accountantsbureaus, banken, ZLTO, Productschap Zuivel, RVO.nl, DLV en Wageningen UR deel. Het doel van dit overleg is om tot gezamenlijke normen te komen die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen. Dit bericht geeft de lange termijn voorspellingen van belangrijke saldobepalende prijzen.

De prognose is gebaseerd op de verwachte prijsontwikkeling van de OESO/FAO, met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol, omdat een rendabele veehouderij afhankelijk is van een minimale marge tussen opbrengsten en kosten. Op basis van de voorspellingen en verwachtingen zijn zowel een hogere melkprijs als hogere voerprijzen geprognosticeerd.

De gemiddelde melkprijs tot en met 2024 wordt ingeschat op €34,50 per 100 kilo melk, exclusief weidemelktoeslag en exclusief btw, bij 4.40 procent vet en 3.50 procent eiwit. Het btw-percentage bedraagt 5,710 procent. Het gaat om alle contante uitkeringen die tot uiting komen in de kasstroom (dus inclusief een prestatietoeslag) bij levering van 600.000 kilo melk.

Laatste reacties

 • koestal

  niet erg optimistisch ,maar soms is dat ook wel goed bij flinke financieringen,anders zit je zo in de rode cijfers

 • Fermer

  Koestal, dan ben jij wel heel optimistisch, fijn voor jou!

 • koeboertje

  Wat is de ingeschatte voer prijs ? Die staat niet in het artikel maar net zo belangrijk.

 • jan doedel

  glazenbol zeker?

Of registreer je om te kunnen reageren.