Rundveehouderij

Nieuws 1188 x bekeken

Licht positief resultaat NoorderlandMelk

Groningen – Leverancierscoöperatie NoorderlandMelk heeft boekjaar 2013 afgesloten met een resultaat van €530.000. Dit is een verbetering met bijna €1,1 miljoen ten opzichten van het jaar daarvoor.

De omslag werd mogelijk gemaakt door een beperking van de uitgaven, ook richting de leden, en dankzij het feit dat de onderneming een deel terugzag van de vordering van €2,6 miljoen op het vorig jaar failliet gegane Katshaar Zuivel.

Een bedrag van €1,4 miljoen daarvan beschouwt NoorderlandMelk als afgeschreven, de resterende €1,2 miljoen kwam terug doordat zakenpartner A-ware Food Group de vordering deels heeft overgenomen.

In totaal heeft NoorderlandMelk nog voor €4,2 miljoen euro aan vorderingen openstaan, met name vanuit het faillissement van Lyempf in 2011. De verwachting is dat niet al deze vorderingen nog kunnen worden geïnd.

Dankzij het betere boekjaar 2013 beschikt NoorderlandMelk weer over een bescheiden eigen vermogen. Door alle tegenslagen in de voorbije jaren hebben de leden niet altijd hun volledige melkgeld ontvangen.

Per 2015 begint NoorderlandMelk met de levering van melk aan de nieuwe kaasfabriek van A-ware. Het neemt dan ook deel in A-ware Milk bv, die verantwoordelijk is voor de melkaanvoer en -verwaarding bij de nieuwe kaasfabriek. NoorderlandMelk moet in het eerste jaar minimaal 120 miljoen kilo melk aanleveren, toenemend naar 230 miljoen kilo in uiterlijk 2020. Daarvoor moet wel 5 cent per 100 kilo melk worden geïnvesteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.