Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

Dijksma bezorgd over toename fosfaat in voer

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is bezorgd over de toename van het fosforgehalte in rundveevoer in 2013. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Vermindering van fosfaat in het veevoer is een van de maatregelen om de fosfaatproductie in dierlijke mest te verlagen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van zowel fosfaat als stikstof in dierlijke mest in 2013 is toegenomen. Dit komt voornamelijk door de groei van de melkveestapel, maar ook aan het hogere fosforgehalte in het krachtvoer voor melkvee. Bij andere diersoorten is de mestproductie in 2013 vrijwel gelijk aan die van 2012.

Ten opzichte van 2012 is in 2013 de totale fosfaatuitscheiding met 4 miljoen kilo van 161 tot 165 kilo en de stikstofuitscheiding met 13 miljoen kilo van 461 tot 474 kilo gestegen. De stijging komt grotendeels voor rekening van de zuivelsector.

Het fosforgehalte in het melkveekrachtvoer gestegen van 4,3 naar 4,6 gram fosfor per kilo. Bij vleesrundvee en bij varkens is de fosfaatuitscheiding licht gedaald en bij pluimvee licht toegenomen. Dit komt bij vleesrundvee en varkens door een kleiner aantal dieren en een stijging van het aantal leghennen met 2 miljoen dieren.

Dijksma concludeert op basis van de cijfers dat de maatregelen in het voerspoor een positief effect hadden, maar ze is bezorgd over de toename van het fosfaatgehalte in het rundveevoer. Extra maatregelen neemt Dijksma niet. "Ik vertrouw erop dat de zuivelsector in overleg met de diervoedersector deze negatieve trend tijdig zal keren zodat ook de komende jaren het fosfaatproductieplafond niet overschreden zal worden", aldus de staatssecretaris.

Laatste reacties

 • Marcel

  Misschien zijn de normen wel veel te laag voor in het voer wat betreft fosfaat. Als er problemen komen met de gezondheid van de dieren door te weinig fosfaat ben je verder van huis

 • BW

  Dit is het nu tweede artikel wat ik lees over de melkveehouderij, wat lak heeft aan fosfaat en mestproductie. Ik weet niet wie het mestprobleem van de melkveehouder op gaat lossen. Maar met 10% generieke korting op de varkens en kippenrechten lijkt mij dat deze sectoren genoeg hebben gedaan.

 • ...............

  Die problemen zijn er al.

 • BW

  Wacht ik lees net artikel nummer 3!!! Word toch eens hoog tijd dat de melkveehouderij na gaat denken hoe dit probleem wordt opgelost.

 • Probe

  Dit had men kunnen weten. Geen sector in de veehouderij zonder harde begrenzing. Dit is een diplomatieke manier om aan te kondigen dat rundveerechten (ook voor de kalverhouderij) bijna onvermijdelijk worden. Lto zal ontkennen en straks erg verontwaardigt zijn. Die willen dat men elkaar kapot blijven concurreren om de zuivelindustrie goedkope grondstoffen aan te reiken.

 • Mozes

  Door de mestwetgeving zit er steeds minder eiwit in ruwvoer. Daardoor moet meer eiwitrijk krachtvoer gekocht worden. Juist eiwitrijke producten zoals soja bevatten zeer veel fosfor.
  De lage stikstofaanwending met lage eiwitgehaltes in ruwvoer tot gevolg staat lijnrecht tegenover de doelstelling van minder fosfor in krachtvoer. Ik ga er dan ook van uit dat de doelstelling van minder fosfaatexcretie via het voerspoor niet gehaald kan worden.

 • alco1

  Als het land bemest wordt met wat het gewas nodig heeft voor een goed en gezond product, is er helemaal geen mestprobleem. Het is alleen maar gecreëerd door natuurfreeks die door verschraling hopen steeds meer zeldzame onkruiden te kunnen ontdekken. Het wordt eens tijd dat alle natuur terreinen verplicht worden met een randbeheer van cultuur land, voor de verbouw van iets eetbaars.

 • koestal

  nu ook al problemen met fosfaatgebrek bij melkkoeien,Dijksma moet maar eens naar de landbouwschool of een dierenartsopleiding volgen !

 • daan1908

  De extra mest gaat verwerkt worden . Vele installaties zijn in voorbereiding enkele zelfs al vergund , deze moeten straks wel kunnen beschikken over voldoende mest . Daarom zal er straks een evenwicht ontstaan op de markt en is dit geroep van de redactie van Boerderij echt niet nodig . Er zijn afspraken gemaakt en als de Overheid zich er ook aan houd mbt de vergunningsprocedure komt alles goed .

 • EMERGO!

  Op zich is het niet lastig: door minder stikstofbemesting van met name gras, kan fosfaat ook niet opgenomen worden.
  Mooi voorbeeld is de zware eiwitarme eerste snee van 2013. daarin zat bijna geen fosfor. Gevolg was dat dit bijgevoerd moest worden in de vorm van raap om enige verteringssnelheid in rantsoenen te houden. Per kilo eiwit bevat raap meer fosfor dan soja en is daarmee minder positief betreffende voerconvenanten.
  Helaas al enkele bedrijven gezien met chronische P tekorten onder de koeien. zwakke botten, koeien plat na kalven met warme oren, zeer stram en trillerig opstaan??? wellicht ook uw koeien hebben een tekort!!!
  De mestwet is de oorzaak van dit alles, de BEX werkt dit in de hand en de koe en boer heeft de trammelant. Nee lekker bezig zijn we hier!

 • boerrick

  Volgens mij redeneren sommige idd heel erg verkeerd. Het fosfaat probleem is heel simpel op te lossen door de grenzen van gebruik te verruimen in plaats van het weg te bezuinigen uit het rantsoen/bemesting.

 • peter 103

  Fosforgehaltes in het gras zijn hier al laag en ik zie ze nog wel verder dalen door het fosfaat kunstmest verbod, logisch gevolg is dat het fosforgehalte in de brok omhoog moet, als je de koeien tenminste gezond wilt houden. Dijksma is echt verkeerd bezig door alleen maar naar het gehalte in de brok te kijken, kijk naar het totale rantsoen!!

 • auto35

  Vissers op het IJsselmeer zien de visstand achteruit gaan. Het IJsselmeerwater zou net kraanwater zijn. Fosfaat gehalte veel te laag. Geen plantaardige groei meer in het water. Hoezo fosfaat overschot?

 • BW

  Jullie leiden de aandacht af van het probleem. We hebben het niet over het bemesten van de grond!! We hebben het over de toename van mest. Dat is een heel andere discussie dan de reactie's die hierboven staan.

 • veldk

  gewoon zorgen dat er meer mest op de grond mag, ben je ook van het probleem af

 • alco1

  @BW. Als je vijf kilometer kunt hardlopen in 30 minuten en je wordt dan verplicht om weer te gaan lopen met een zak zand op je rug met rugklachten als gevolg, mag je dan ook klagen over die onzinnige regel?
  Er is gekeken over de laatste decennia's helemaal geen toename van mest maar wel van steeds lagere normen. Dit was eerst nog niet zichtbaar door de voorraad die in de grond aanwezig was, maar zo langzamerhand wordt de verschraling met al zijn gevolgen duidelijk zichtbaar.
  @BW. Ik denk dat je een ambtenaar bent, die kunnen ook vaak niet verder vooruit denken dan hun neus lang is.

 • Koen Franken

  De melkveehouderij ook rechten geven , en als ze zich niet houden aan het plafond ook generiek korten zoals dat ook gebeurde met de varkenshouderij

 • BW

  alco 1, ik ben varkenshouder. Ik maak me boos over het feit dat er verschil wordt gemaakt tussen mest van koeien en mest van varkens/kippen. Om uit te breiden hebben koeien geen mestrechten. Ook ammoniak en stank kennen ze niet of nauwelijks in de melkveehouderij. Als je maar 50 meter van de buurman zit kan je uitbreiden zoveel je wil. Milieuvergunningen kunnen via AMVB wet. Sleufsilo's mogen buiten de bouwblokken vallen bij melkvee, bij varkens niet, enz. Het word eens tijd dat iedereen aan de zelfde regels wordt getoetst. Koeien zijn net zo intensief als varkens/kippen. Alleen kreupele koeien lopen buiten. De rest staat gewoon op stal. Zomer en winter.
  En wat mijn denkvermogen betreft denk ik dat wanneer je strijd voor meer mest te mogen gebruiken, je niet van deze wereld bent. Die tijd is allang geweest. Maar wat de verschraling van grond betreft ben ik het helemaal met je eens, dat gaat niet goed zo. Maar dat is net wat ze willen hebben in Den Haag.

 • johannesspook

  Het draait allemaal om mest overschot te voorkomen.
  Dus geen grote gierkelder meer bouwen,maar dan voortaan met mestscheider bij stal zetten,is geen luchtwasser meer nodig.
  Mestscheider is de toekomst voor de boeren.

 • EMERGO!

  wij hebben helemaal geen mestoverschot in Nederland, maar een distributieprobleem!
  Het huidige overschot is gecreëerd door normen per hectare te knijpen!
  Maar laten we 1 Europa hanteren, kunnen we net als de Duitsers weer bovengronds uitrijden! of als de Belgen ongehygïeniseerde mest zo in Nederland brengen!
  Allemaal gelijk speelveld dan!

 • koeien10

  fosfaat daar maken brussel en lto een papieren probleem van zonde voor de sector gezond verstand lost het op.

 • koestal

  het oppervlaktewater in Zuid- Holland is ook te hoog,maar dat komt niet door de boeren ,maar door de grote riooloverstorten die tijdens grote regenval niet genoeg capaciteit hebben om alles te zuiveren en dan ongezuiverd moeten lozen,maar het hoge fosfaat gehalte wordt gemakshalve toegeschreven aan de boeren

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.