Rundveehouderij

Nieuws 1754 x bekeken 25 reacties

Demonstranten megabedrijf voor rechter

Abbeville – Het Franse openbaar ministerie gaat vijf militante leden van de boerenbond Confédération paysanne voor de rechter halen wegens hun aandeel in de vernielingen van een megarundveebedrijf bij Abbeville.

Het vijftal behoorde tot een groep van enkele tientallen boeren en sympathisanten die bij de 'Ferme des 1.000 vaches' vernielingen aanrichtten. Bovendien vervolgt justitie hen omdat ze geen gevolg hebben gegeven aan een gebod zich te verwijderen. Het vijftal werd direct na hun acties enige tijd in verzekerde bewaring gehouden. Dat leidde ertoe dat andere leden van de Confédération Paysanne in Rodez een hoge ambtenaar van president Hollande tijdelijk 'gijzelden' om in vrijheid stelling van hun kameraden af te dwingen.

Laatste reacties

 • joannes

  Justitie staat nog steeds aan de kant van de exploitanten van schaalgrootte. Ondanks dalende lonen en stijgende werkloosheid van diezelfde consumenten. Consumenten die langzaam maar gestaag in de armoede gedreven worden met de blijmaker dat de producten in de winkel goedkoper geworden zijn. Producten die voor een belangrijk deel inmiddels van over de grens komen. Producten waar niet eens meer voor gewerkt kan worden in eigen land.

 • alco1

  @joannes. Wat moet justitie dan doen? Zeggen jullie doen goed werk?
  Als jij zo praat denk ik: 'Zie je de werkelijkheid nog wel onder ogen'. Natuurlijk heb je gelijk, maar het is vechten tegen de bierkaai. Alles gaat sneller en groter, ook schaatsen, voetbal e.d.komen op steeds hoger niveau, dat is de uitdaging die mensen zoeken en de drijfveer om te presteren. Wat de begeleiding betreft, kan alleen het welzijnsniveau ter beoordeling gebracht worden.

 • Fermer

  @alco1, het is vechten tegen de bierkaai van onwetenheid, of liever domheid. Het is lopen aan het handje van de multinationals. Wat komt er tegenwoordig nog op een hoger niveau? Kennis verdwijnt, geld verdwijnt en toekomst verdwijnt. De mensen wordt voorgelogen, ze worden bedrogen en uitgeknepen. De top denkt alleen aan zichzelf, en als het op is, zijn ze met de noorderzon verdwenen.

 • alco1

  @emmerei. Groot gelijk heb je, dat ontken ik ook niet. Maar wat doe je er aan als je soort gelijke onderwerpen niet op wereld niveau kunt regelen.
  De keerzijde is een soort socialistisch denken, sterker nog. Er is geen rechtvaardiger systeem als het communistische systeem. Maar het werkt niet!!!!

 • joannes

  @alco1, alle consumenten moeten ook hun waarde voor de maatschappij kunnen leveren voor inkomen waarmee ze die ¨goedkope¨producten kunnen kopen. Consumenten die om te beginnen over alle aangeschafte goederen BTW betalen: 21% en een kleine groep 6%. Dan over het inkomen wordt - voor het gemak gemiddeld - 42% Inkomstenbelasting betaald, dus: Van elk ¨verdiende¨ 100 € neemt de overheid eerst 42 bij ontvangst en vervolgens - weer voor het gemak gemiddeld - 20% over 58€ is 11,60 en daarmee van die 100 € totaal, 53,60€ gaat er naar Belastingen. Wie treffen dit? Precies de midden en lager inkomens want die moeten helaas voor hun onderhoud alles uitgeven om rond te komen. Wat betaald men over investeringen? Alleen wanneer er winst gemaakt wordt! Verliezen zijn zelfs verrekenbaar. En dan nog, hiermee is investeren vele male interessanter dan werken en daarvoor wordt het leeuwendeel in efficiëntie middelen geinvesteerd. Zelfs het onderwijs en de banen zijn georiënteerd op reductie van arbeid: Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg #5 Zo zelfs dat het groot kapitaal al die uitvindingen die op de kleinere bedrijven getest zijn nu door kapitaals verschaffers worden ingezet met maximale efficiëntie om die kleine boeren uit de productieketen te knikkeren met goedkopere prijzen om die krappe consumenten beurs te exploiteren. Wie hebben daar belang bij? Niet die kleine boeren, Nee die banken of pensioenfondsen met een paar managers die de knoppen kunnen bedienen. En wie pakt Justitie aan, diegene die van zijn werk berooft is of diegene die de productie rooft met haar investeringen, hier of in het buitenland? Consumenten moeten blij zijn met de dode mus van alsmaar goedkopere prijzen als het aan de door Multinationals gestuurde Overheden ligt. Over Exploitatie gesproken!

 • Fermer

  @joannes, zolang Jan Modaal en de jeugd van de kenniseconomie zoet gehouden wordt met geleend of door luchtbellen gecreeerd geld, zal de oplossing, de revolutie uitgesteld worden. Binnenkort zal de kan echter barsten, en dan?

 • alco1

  @joannes. Je kunt heel veel dingen precies andersom zien. Iemand heeft een loon en daar boven moet ook nog 42% sociale belastingen betaald worden, daarbij opgeteld de BTW. Daarmee wordt het product in Nederland zo duur, dat de concurrentie je een strop aangeeft en veel ondernemers de Pijp aan Maarten geven of vertrekken naar elders en dan zoals @emmerei zegt de bom, ondanks alle goede bedoelingen weldra barsten.

 • joannes

  @alco1, justitie beschermt eigendom, maar het recht om je zelf te exploiteren wordt ontzegt. Is dit rechtvaardig? Natuurlijk zul je reageren met arbeid moet men zich aanpassen aan het aanbod met opleiding en initiatief! Gelijk heb je; maar diegene die arbeid aanbieden zijn inmiddels de bedrijven die uit zijn of efficiëntie en arbeidsdestructie. En nb de opleidingen aansturen om maar vooral naar deze doelen op te leiden. Ik overdrijf maar, je kan de huidige ontwikkelingen zo zien. En voor de Balans moeten Overheden én Justitie óók oog hebben voor de Nadelen van Beleid. Je kan niet, zoals in Europa, de laagst betaalden belagen en beconcurreren met nog goedkopere arbeid uit Oost Europese landen, om Multinationals in het land te houden. Want deze Bedrijven, onder druk van Kapitaal verschaffers, bedreigen Overheden met verhuizing van Productie wanneer eisen niet worden ingewilligd. Het is gewoon tijd voor importheffingen om lokale productie een kans te geven. En waar praten die Overheden over: Vrijhandels verdragen zodat de Multinationals op nog grotere schaal over langere afstand kunnen produceren en transporteren. Dwars tegen Millieu Omgeving in, wanneer we schaalvergroting ook relateren aan lokale risicovergroting: Millieu, Arbeid, Afhankelijkheid, Transport, etc, Weer alles om die steeds schralere Consumenten portemonne te exploiteren!

 • Fermer

  Misschien is de oplossing de multinationals de deur te wijzen, het midden en klein bedrijf krijgt dan weer volop mogelijkheden. Deze creeren werkgelegenheid waarbij het netto-loon ong. gelijk blijft, maar het brutto-loon lager, wat aantrekkelijker is om mensen in dienst te nemen. Het brutto-loon kan lager want de belastingen die hierdoor minder betaald worden, komen uit de winst- belasting die het midden en klein bedrijf dus wel in Nederland betalen moet. Daarnaast moet de politiek inderdaad wel invoerheffingen opleggen voor buitenlandse, vaak door uitbuiting van mens en milieu gefabriceerde producten, om productie met onze in verhouding hoge loon- en milieukosten concurerend te houden.

 • alco1

  We onderkennen allen het probleem, daar kunnen we het roerend over eens zijn. Alleen de oplossing is niet zo gemakkelijk als wel doet voorkomen in #9 en #10. Import heffingen in de EU??? Forget it. Alleen een onafhankelijke landen als Noorwegen zouden zoiets nog kunnen uitvoeren.

 • Fermer

  @alco1, we zouden kunnen beginnen de EU inzicht te geven in de doodlopende weg die we ingeslagen zijn. We hebben toch een eurocommissaris van milieu die weet of moet weten hoe de aarde afgebroken en opgeconsumeerd wordt door de multinationals tbv. de intercontinentale handel. Wanneer de EU de aarde en de mensen niet beschermt, het grote geld z'n gang laat gaan, onder het mom van het niet te weten, wat zoeken we dan nog in de EU?

 • christof conings

  Alco1 probeer maar eens te werken met mensen die vernield zijn door het communistische systeemwat jij het ideale systeem noemt , dat gaat niet en ja die kunnen alleen maar werken op mega grote bedrijven waar andere denken , nog andere instructie geven en nog andere de instructies controleren maar die mega bedrijven willen jullie dan weer niet.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • joannes

  @christof conings, communisme heeft gefaald in het Oostblok, daar heb je gelijk in, maar het Kapitalisme wat uiteindelijk het Midden en Kleinbedrijf uitsluit zal óók falen. Iedereen in dienst van of de Overheid of een Multinational die naar believen productieplekken opent en sluit afhankelijk van waar het voor hem of haar het goedkoopst produceert met arbeid als de enigste differentiator zal ook falen. Het voorbeeld heb je in de voordurende druk op arbeidskosten, hetzij direct in lonen, hetzij in efficëntie maatregelen. Druk op arbeidskosten die zich vertaalt in lagere koopkracht, die zogenaamd gecompenseerd wordt met prijs concurrentie op de consumenten markt. Waar is die Welvaart dan die het Kapitalisme belooft, De Staat en de Burgers moeten hun leningen aflossen want in die vrije markt wordt het eigendom ten alle tijden beschermd. Ondertussen dalen Lonen, is de Middenstand bijna uitgeroeid, en loopt de werkloosheid op. Het Kapitalisme is óók failliet aan het gaan. De middenweg, de balans is waar we naartoe moeten! En Mensen passen zich aan, dat zie je in de Polen die veel werk inmiddels al overgenomen hebben in Nederland, voor een schappelijk prijsje.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • alco1

  joannes en emmerei. Groot gelijk. Maar wat is de oplossing die alles een halt toeroept, voor we de afgrond in storten.
  Zelfs in Nederland is de politiek alleen maar bezig om zieltjes te winnen in plaats van maatregelen te treffen die er toe doen. Ik denk dat we onze democratie moeten koesteren, maar moeten inzien dat je daarmee niet regeren kunt. Wijze mensen zullen op moeten staan en regeren, maar dat stuit ook weer op kapitalistisch grondslag. Ik kom gisteren net terug uit Praag en wat je er ook praat. Het draait allemaal om het eigen. Bah.

 • LUCTOR

  Alco1 Misschien lees ik het verkeerd maar waarom kun je in een democratie niet regeren?
  Als je de Nederlandse bedoeld zou ik eraan toe willen voegen dat we hier in een gemaakte democratie leven gemaakt en in stand gehouden door wat in jullie reacties zo vaak benoemd wordt.

 • joannes

  @LUCTOR, wat heb je aan een Democratie wanneer de kiezers alleen maar voor geld en gerief kiezen en... geen benul hebben van het spel wat gespeelt wordt? De Overheid heeft incentives gegeven op ondernemen en eigen huizen. Het gevolg is iedereen kapitalist en huiseigenaar is geworden met een geinflateerde huizenprijs. Nu die Huizen inmiddels als een flappentap gebruikt zijn voor consumptie van gerief in de illusie dat die huizen alleen maar meer waard worden met geleend geld, komt de aap uit de mouw. Het Nationaal Product is kunstmatig aan de gang gehouden op geleend geld waar inmiddels veel consumenten in gegijzeld zijn met verplichtingen in ieder geval de hypotheek terug te betalen. En dat met een stijgende werkeloosheid, teruglopende salarissen en bij de nieuw afgekondigde ¨leen dicipline¨ dalende huizenprijzen. En wat doen die consumenten, met hun gewaardeerde stem, ze kiezen voor meer gerief en gerief voor hun huis en consumptie dieren. Dat terwijl de Overheid draait met nieuwe belastingen om schulden af te betalen voordat de rentes gaan stijgen. Want wanneer de rentes naar normaal niveau stijgen is iedere kapitalist met een hypotheek failliet. In een Kapitalistische Democratie kan je ook burgers voor de gek houden, precies zoals in het Communisme.!

 • LUCTOR

  @joannes Ben ik helemaal met je eens ik benoemde het als een gemaakte democratie maar je kunt het ook een kapitalistische democratie wat aan het communisme begint te ruiken.

 • Fermer

  Bij een democratie heb je wat te kiezen. Sinds 'paars' is er in Nederland niets meer te kiezen. De main-stream grote partijen zitten allen in het midden,het 'centrum', wie het met wie doet maakt niet uit, en voor een buitenechtelijk slippertje schaamt men zich ook niet. Deze politieke macht heeft zichzelf verbonden met de multinationals in ons kapitalistisch systeem, en samen leiden ze ons de afgrond in. De volgende verkiezing? Rechts bestaat niet meer, links met de SP zal nooit mee mogen doen. Wilders wordt gebruikt door het 'centrum' om ontevreden kiezers een partij te geven. Wordt hij te groot in de peiling, dan gooit hij er 'toevallig' iets uit waardoor kiezers afhaken en hij z'n partij nog nadrukkelijker isoleert. Wie echter een nieuwe politieke stroming wil opstarten moet wel langs Wilders, die met loze beloftes toch een nieuwe partij als eerste zal aanvallen, met goedkeuring van datzelfde 'centrum'. Toch zal dat de enige mogelijke uitweg zijn, een nieuw team met nieuwe mensen en een nieuwe visie.

 • alco1

  De eerste stap zal moeten zijn. Een twee partijen systeem.

 • Fermer

  @alco1, dat zou ook mijn insteek zijn . Hier, in Frankrijk, hebben ze voorrondes tijdens de verkiezingen. De twee grootste partijen blijven over, waarna er een volgende ronde volgt en alle kiezers op één van deze twee partijen nogmaals kunnen stemmen. De grootste partij verzorgt dan de regering, er is geen coalitie nodig.
  Is het in Tsjechië nog leuk om te boeren?

 • Elevage

  en als dan een van de partijen een regering gaat vormen, stel ik voor dat we net als in Amerika, dan maar meteen alle ambtenaren vervangen. Wellicht komt er dan hier en daar nog iets van de grond............

 • fvdboomen1

  Een 2 partijen systeem is ook niks hebben ze in Australie ook de ene partij start iets de andere stopt het weer na de verkiezingen dus weinig progress en een hoop geld verspild van de belastingbetaler.Naar mijn mening gaat het maar om 1 ding politicie die maar 1 doel hebben en dat is het beste voor het land ,en niet een dubbele agenda zodat ze later een vet betaalde baan ergends krijgen ,en/of een te groote uitkering/pensioen voor zogenaamd bewezen diensten voor het land Als je niet herkozen wordt gewoon een andere baan zoeken net als iedereen ,niemand is verplicht om in de politiek te gaan dus is er ook geen noodzaak om jezelf een vet pensioen te geven na bewezen diensten tenzij je een graaier bent en je om die reden in de politeik bent gegaan mvg W Verdonschot

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.