Rundveehouderij

Nieuws 38 reacties

Zwavelwaterstof onder emissiearme vloeren

Doetinchem - Onder emissiearme vloeren komt zwavelwaterstof (H2S) voor. Dit meldt Agrabeton naar aanleiding van een onderzoek van het praktijknetwerk 'laat de gassen je niet verrassen'.

Het praktijknetwerk onderzocht vier traditionele roostervloeren en twaalf emissiearme vloeren. Bij de roostervloeren werd geen H2S gemeten bij stilstaande mest onder de vloer. Bij de emissiearme vloeren werd zowel bij stilstaande mest als bij mixen H2S gemeten. Het gas is in hoge concentraties dodelijk voor mens en dier.

Bijkomend nadeel van H2S is dat het beton aantast. Dit kwam eind jaren 90 aan het licht in varkensstallen met spoelgoten waarbij het beton boven deze goten ernstig werd aangetast. De huidige betonvloeren zijn wel van een hogere milieuklasse en in veel gevallen gemaakt van zelfverdichtend beton. Toch zijn er twijfels of de emissiearme vloeren wel dertig jaar mee gaan, zoals het doel is waarmee veehouders een vloer kopen.

Het praktijknetwerk wil graag verder onderzoek doen naar de concentratie H2S waarbij beton wordt aangetast, het effect van dagelijks en incidenteel mixen en of het toepassen van folie in het vloerelement en het coaten van de onderkant een oplossing kan bieden. Voor dit vervolgonderzoek is het praktijknetwerk nog op zoek naar financiële middelen.

Laatste reacties

 • Burnetti

  '...Het gas is in hoge concentraties dodelijk voor mens en dier...'

  Verraderlijk om dodelijkheid van H2S aan 'hoge' concentraties te koppelen. Zeker wanneer de informatie uit het praktijknetwerk: 'laat de gassen je niet verrassen'komt.
  Makkinga heeft het 'silent killer-effect' van dit gas opnieuw bewezen.

  De exacte giftige werking van waterstofsulfide is onbekend, maar men vermoedt dat het gas hemoglobine inactiveert. De volgende effecten komen voor wanneer een mens aan opklimmende concentraties wordt blootgesteld:

  0,0005 ppm: de geurdrempel
  < 1,6 ppm: geen negatieve effecten bij een blootstelling van acht uur per dag
  10–20 ppm: laagste concentratie waarbij oogirritatie kan ontstaan
  50–100 ppm: schade aan de ogen
  100–150 ppm: reukorgaan verlamd na een paar keer ademhalen, en de geur wordt niet meer waargenomen
  320–530 ppm: optreden van longembolie met mogelijk fatale consequenties
  530–1000 ppm: beïnvloedt het centraal zenuwstelsel, vlugge ademhaling
  800 ppm: dodelijk voor 50% van de mensen bij 5 minuten blootstelling
  > 1000 ppm: onmiddellijke bewusteloosheid en uitval van het ademhalingsapparaat, soms na een keer ademhalen

 • tinus888

  en wat te denken van de putmuren?

 • koestal

  laat je niet verrassen,laat je niet vergassen !!

 • koestal

  tot nu toe klungelig onderzoek naar de emissiearme vloeren die al bakken vol geld hebben gekost,hoe het ook wendt of keert er zal emissie blijven en de boer moet toch maar flink investeren in minder succesvolle maatregelen

 • Martin Oldenhof

  Emissiearme vloeren zijn schadelijk. Uit dit onderzoek blijkt maar weer dat natuur en milieu voor gaan op de veiligheid van de agrarische ondernemer. Hoe lang zal het nog duren voordat het Makkinga drama zich voltrekt in een gewone loopstal. Deze vloeren zijn een tikkende tijdbom. Niet alleen voor de agrarische ondernemer, maar ook voor de dieren. Als dit gas de vloer aantast zou het kunnen dat deze een keer bezwijkt. Dieren die in de put vallen, paniek in de veestapel. En dan heb je altijd van die mensen / partijen die zeggen dat de veehouder het niet goed heeft gedaan.
  Direct afschaffen deze vloeren is dan ook het beste in mijn ogen.

 • hubert koot

  Helemaal mee eens Martin Oldenhof. Ik zeg altijd denk eerst aan je eigen veiligheid.

 • PIETER123

  Gewoon mest beluchten en een ton voor onderzoek bij elkaar schrapen en het hele ammoniak wetgevings bolwerk van den Haag valt om. In Ierland is al voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het beluchten van mest en H2S reduktie.
  Politiek heeft als doel met deze maatregels om de groei van de veestapel af te remmen.MDV stallen zijn een ramp met dit voort schrijdend inzicht . De natuur wetten zijn simpel als zaken stinken (H2S) dan is er iets goed fout .Of een luchtje van Wageningen met te veel aannames om in den Haag goede sier te maken.Hoeveel koeien hebben het loodje al gelegd door te gladde vloeren? MDV stallen zijn bommen door de methaan ophoping.Net als silo daken daar moest eerst een vuurpijl opkomen om er verplicht weer gaten in te krijgen.En dan mogen gemeenten erg gemotiveerd handhaven die afdek plicht..In buitenland werd altijd tegen Nederland opgekeken nu is dat anders waar is het boeren verstand gebleven.Een vakbond blijft nodig.

 • W Geverink

  De oplossing is heel simpel. Houd de funkties gescheiden. Maw gebruik de stal alleen voor huisvesting van het vee en sla de mest op buiten de stal in een speciaal daarvoor bedoelde mestopslag.

 • farmerbn

  De boer mag straks wel in zo'n stal werken maar zijn medewerker niet. Komen er niet zoveel grote bedrijven....

 • H Zonderland

  Wat dwalen ze weer af met het hokjesdenken. Een bonk geld aan onderzoek, voorlichting en beton verklooien om op een splinter uit de bedrijfsvoering de ammoniakemissie te reduceren. Uitbreiden faciliteren o.b.v. een (tijd) bom. Wie emissie wil beperken moet de oorzaak aanpakken welke in het verottingsproces van drijfmest zit. Met het (verplichte) steeds langer en geslotener opslaan gaat het echt niet lukken.

 • josrodenburg

  ja pieter #7 ben het met je eens en kijk met vol belangstelling naar het beluchten van mest. hoop dat nmv dit oppakt en eens flink uithaalt naar den haag.

 • Stammie

  Wel heel vreemd!! Gas kan dodelijk zijn voor mens en dier en waar richten we het onderzoek op? Of beton er ook door aangetast kan worden en in welke mate, hou toch op zeg! Verder gaan we kijken of vaker mixen ook helpt om dit te voorkomen, nou ik kan je direct wel zeggen dat dit help maar dan heb je 1 nadeel nl. dat de ammoniakemissie vors zal stijgen door het mixen, oeps had toch maar een gewone stal gebouwd.

 • Marcel

  Ben het ook met Pieter eens zorg dat je zuurstofrijkere mest krijgt dan kun je met gewone roosters toch reductie halen en hoef je minder te investeren in dure dichte vloeren daar zijn alleen de betonboeren goed mee en de ondernemer kan deze extra kosten nergens doorberekenen.
  Heb al meerder bedrijven mogen bezoeken zowel in NL als Ierland met dit principe. Overheid kom ook over de brug en maak gebruik van onderzoeken ook uit andere landen WUR alleen moeten niet heilig zijn. Blijf niet halsstarrig vasthouden dat die alles weten kosten kunnen daardoor ook naar beneden volgens mij.

 • Sjakkie

  Is niet alleen beter in de stal maar ook op het land.
  Mest beluchten heeft toekomst

 • Eikelenboom

  Een koe is niet geschapen met een uitgang maar met twee en wij stoppen alles bij elkaar en sluiten het nog dicht af. dat vraagt om problemen voor mens en bodemvruchtbaarheid. Oplossing, mest direct scheiden op natuurlijke manier. Urine in de put en mest op mest buiten op vaste mestplaat.

 • alco1

  Dat dieren en mensen twee uitgangen hebben, heeft te maken met het verteringssysteem. Dat nadien het ook gescheiden moet blijven heeft daar niets mee te maken. Lekker gemixt door elkaar is het zeer goed verwerkbaar en om bij het item te blijven. Emissiearme vloeren zijn er gekomen zgn. voor het milieu. Het is maar net wat je je aan laat praten.

 • W Geverink

  Met emissie arme roosters kunnen de concentraties die vrij komen als de put wordt open getrokken dodelijk zijn voor mens en dier. Ook komen deze gassen nog steets in de atmosfeer terecht. Alleen nu in mogelijk dodelijk hoge concentraties maar een kortere tijdsduur. Als de mest buiten de stal opgeslagen wordt blijft de stal frisser en het vee en de verzorgers gezonder. Dat is de meest simpele manier om betere technische resultaten te halen en gas ongelukken uit te sluiten.

 • pietjeeigenwijs

  Dus dit is een emissiearme stalvloer, hoe emissie arm is het emissiearm uitrijden?

 • ...............

  Ben nog steeds blij met m'n roostervloer

 • landboer

  We moeten ons met zn allen richten op het verteringsproces van de mest .

 • poldes

  wat is de vooruitgang van MDVroosters op gewone roosters?

 • Burnetti

  @poldes
  Dat het vee en de veehouder niet meer in de ammoniak-, blauwzuur- en H2S-damp staan.

  Onbegrijpelijk dat de blootstelling aan mestgassen die veehouders hebben niet wordt gemeten maar wel de invloed op beton.
  Reken uit hoeveel economische schade de belasting aan aan deze gassen op veehouders zelf veroorzaakt (ziektelast en overlijden).

  Blootstelling meten en berekenen kan eenvoudig met een handheld H2S meter die logt.
  Apparaatje kost geen 500 Euro en de sensor gaat 2 jaar mee.

  Zeker als de monovergister binnenkort milieuvergunningvrij wordt zou dit apparaat verplicht gesteld moeten worden.

 • Burnetti

  LTO zegt op haar site dat ze aan de slag gaat met risico's van mestgassen.
  Hopenlijk de risico's voor dieren en veehouders niet de risico's voor beton.

  http://www.lto.nl/actueel/nieuws/10841972%2FLTO-aan-de-slag-met-aanbevelingen-over-mestgassen

 • koestal

  er moeten eerst weer doden vallen ,dan weer een onderzoek met dikke rapporten,dan weer wijzen naar die of naar die,enz.

 • pietjeeigenwijs

  Symptoombestrijding die dichte vloer. En levensgevaarlijk blijkt nu. Wat is het volgende?
  Zo langzamerhand begin ik het te begrijpen: symptoombestrijding is commercieel zeer interessant voor wie? In ieder geval niet voor de boer!

 • Burnetti

  Bij brand geeft de gasvoorraad onder de vloer een enorm extra probleem waardoor brandweer in verband met eigen veiligheid op afstand blijft.

  Emissiearme vloeren moeten dus uitgevoerd worden met een beluchtingssysteem. Gas veilig opvangen en hergebruiken of affakkelen.

 • koster

  Als al het geld van de emissiebeperking nu eens was gestoken in mestrijping.............
  Als...
  Als.

 • koestal

  al die emissiebeperking is levensgevaarlijk,het is korte termijn denken van de overheid

 • poldes

  MDV vloeren zijn dus niet DUURZAAM voor de te werk ge stelden in de rundveehouderij.

 • koestal

  ach, de overheid meent dat ze wat moet doen om milieuproblemen op te lossen ,mag dan wat haar betreft mensenlevens kosten ,de ambtenaren zitten wel veilig op het kantoor en later komt er wel weer een onderzoek ,wat er mis is gegaan

 • koestal

  ze waarschuwen nu ook al voor gevaarlijke gassen in kuilbulten

 • Mels

  Ik heb ook gevaarlijk gas,althans dat zegt men,ikzelf heb er meestal weinig last van........ :-)) :-))

 • Burnetti

  @koestal
  Dat gevaar bestaat al zolang kuilbulten in gebruik zijn. Gewoon normaal chemisch proces dat bij openen van de kuil risico op zuurstofverdringing veroorzaakt.

  Mooi stukje Fries:
  http://www.defierefries.nl/2014/05/tink-derom-kuilbulten-foarmje-deadlik.html

 • Burnetti

 • Burnetti

  Lees even de reactie van Tijgernest (Jetty Middelkoop van de brandweer in A.). Zij heeft wat leerzame stukken geschreven over gassen zoals H2S, NO, NO2 en CO2 rond agrarische bedrijven.

 • qwerty1230

  de overhijd wil maar een ding
  zoveel mogelijk boeren weg zien te krijgen

 • Burnetti

  @qwerty1230
  Agrarische markteconomen voorspellen dat er over 10 jaar geen 18.000 maar nog maar 7.000 veehouders over zijn.

  Dit komt door marktmechanismen waarop de overheid totaal niet stuurt.

  Schaalvergroting slokt de zwakke kleintjes op.

  Uw reactie is dus grote onzin.

 • joohoo

  En dan verstrek je een brochure over hoe om te gaan met gas. Probleem opgelost.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.