Rundveehouderij

Nieuws 1021 x bekeken

Grassa in andere handen en met nieuw doel

Gytsjkerk - Project grassa is per 2 april omgezet in een bv en overgenomen door drie aandeelhouders. De ondernemers Bram Koopmans, Johan Sanders en Gjalt de Haan willen het bedrijf commercieel gaan uitbaten.

Grassa startte als een gezamenlijk project van onder meer Courage (Nederlandse Zuivel Organisatie), Beuker, de NOM en nog vijf andere partners.

Het oorspronkelijke doel was grasvezels en eiwitten uit gras tot verdere waarde te brengen. Nu is dat doel gewijzigd en wordt gemikt op de optimale benutting van voedingsstoffen uit gras ten behoeve van de sterk groeiende melkveehouderij.

In de voorbije jaren heeft het consortium achter Grassa een mobiele proefinstallatie voor bioraffinage ontwikkeld en gebouwd. Nu wil Grassa zich richten op de bouw en exploitatie van een grotere (mobiele) grasraffinage-installatie.

In eerste instantie heeft Grassa zich vooral gericht op de betere verwaarding van overtollig cultuurgras. Inmiddels is de toepassing van bioraffinage in het Grassa-concept vooral gericht op optimaal gebruik van ruwvoer(componenten), met name gras. In de ogen van Grassa dient hoogwaardig cultuurgras zo veel mogelijk benut te worden in de (melk)veehouderij en niet primair voor andere toepassingen zoals industrie of energie. Met name de noodzaak om ruwvoer en mineralen optimaal te benutten binnen een sterk groeiende melkveesector vraagt om nieuwe technologie, zoals Grassa die ontwikkelt. In een aantal regio's in Nederland worden verkenningen uitgevoerd op het gebied van bioraffinage. De opzet is om in 2015 een eerste installatie in bedrijf te nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.