Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Dijksma: groei door extra grond of mestverwerking

Den Haag – Melkveehouders die hun bedrijf na afschaffen van het melkquotum willen uitbreiden, kunnen dit doen door grond bij te kopen of door alle extra fosfaatproductie te verwerken. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

Het wetsvoorstel Toekomst melkveehouder is vrijdag door de ministerraad goedgekeurd en wordt nu door de Raad van State beoordeeld. Doelstelling is dat de wet  per 1 januari 2015 van kracht wordt en dat de referentiehoeveelheid fosfaat per bedrijf, die wordt gebaseerd op de mestproductie in 2013, dit najaar voor alle bedrijven duidelijk is.

Dijksma wil de melkveehouderij de mogelijkheid bieden om te groeien. De staatssecretaris zegt dat er van ongebreidelde groei geen sprake is vanwege de milieuregels, waaronder het fosfaatplafond, waaraan de sector zich moet houden. Via voermaatregelen kan er wel extra fosfaatruimte ontstaan.
Dijksma kondigt tevens aan meermaals per jaar in gesprek te willen met boeren." Er zijn veel goede ideeën bij de mensen in de praktijk. Het lijkt mij heel nuttig om deze ideeën beter voor het voetlicht te brengen", zegt Dijksma.

Boerderij had een exclusief gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. Ze kijkt daarin terug op het binnenhalen van de derogatie en vooruit op de toekomst van - met name - de veehouderij. Lees het dinsdag in weekblad Boerderij en Boerderij Vandaag.

Laatste reacties

 • boerkebrabant

  proficiat rundvee houders, maar kan iemand mij uitleggen waarom dat bij pluimvee, en varkens dat niet mag? ik hoop dat de lto dat eens voor legt aan de rechter, wamt dit is van den zotte

 • B den Besten

  En vleesvee?

 • mts_kuijpers

  Hoe gaat dit uitpakken voor de extensieve bedrijven, die nu nog mest kunnen aanvoeren? Zij hebben een hele lage fosfaatreferentie, moeten die dan ook grond aankopen of mest laten verwerken? Vindt al die productiebeperkende maatregelen niet juist. Laat de markt maar bepalen wie kan groeien en wie niet onder de huidig geldende regels van de mestwetgeving.

 • Fermer

  Dus vergaderboer en meerderen hebben fout gegokt: Eerst quotum verhuurd/verkocht en koeien minder, daarvoor grond aangekocht. Nu blijkt het lagere aantal koeien de referentie/het quotum te zijn en de uitbreiding in hectares voor plaatsingsruimte nu geen invloed te hebben. Voor de hoogproductieve landbouw is met deze maatregel nu wel een gelijk speelveld ontstaan. Elke sector binnen de landbouw zal voor uitbreiding dus nu moeten investeren in grond of mestverwerking. Blijft het probleem van het nu al te grote aantal koeien in verhouding tot 2013.

 • joannes

  Dit is de Rabobank en Boeren steunen met hogere grondprijzen. Had je eens voor moeten stellen dat grond niet een critische factor had geweest? Uiteindelijk gaat de Overheid met Mestverwerking winnen omdat Grond gelimiteerd is en ze met regelingen nog bijsturen. Overigens, waarom wel voor Melkveehouders en niet voor die anderen veehouders is te danken aan de sterke FC lobby en hun export belangen en successen. Zij worden als een technologisch speerpunt gezien. De Leverende Boeren worden daarvoor gefaciliteerd. Dit verklaard ook waarom vleesvee - als het geen mestkalveren zijn - toch anders gezien wordt.

 • Gerjo-Kompier1

  Ik neem aan dat de referentiehoeveelheid fosfaat over het geproduceerde fosfaat overschot in 2013 gaat, dus dat extensieve bedrijven vrij kunnen groeien totdat hun gebruiksruimte vol is.
  Wat mij meer vraagtekens oproept is het 'fosfaatplafond per sector' . Is deze voor de rundveehouderij niet te laag vastgesteld? Dus kleiner dan de gezamelijke plaatsingsruimte van de grond die in deze sector gebruikt wordt?
  Ik lees in een ander bericht dat de rundveesector maximaal 84,9 miljoen kilo fosfaat mag produceren. De landelijk minimale 1.000.000 ha grasland heeft bij 90 kg per ha al een plaatsingsruimte van 90 miljoen kg. En als over een aantal jaar de grond verder is uitgemergeld, dan kan deze plaatsingsruimte groeien naar 100 miljoen kg. Niet alle grasland wordt door de rundveehouderij gebruikt, maar er is ook een flink areaal maisteelt met plaatsingsruimte.
  Of maak ik een denkfout?

 • richard3

  Emmerei er wordt steeds gesproken over uitbreiden in samenhang met mestoverschot. Maw je hebt dan te weinig grond beschikbaar (in eigendom) voor je in 2013 vastgestelde fosfaatreferentie. Degene die nog grond 'over' heeft kan deze toch gewoon benutten met meer dieren, totdat hun gebruiksruimte bereikt is?? Misschien kan 'boerderij' hier duidelijkheid over geven, maar volgens de berichten van lto hebben bedrijven met voldoende grond geen enkel probleem, zolang het aantal dieren maar binnen de gebruiksruimte blijft. Zou ook van de zotte zijn als dit niet kan, maar dat is mijn mening...

 • richard3

  Geen reacties tot nu toe, dus blijkbaar weten emmerei en de 'vakjournalisten' van 'boerderij' het zelf ook niet. Daarom zelf maar even gezocht op internet, wel nu: telkens weer praat men over een fosfaatOVERSCHOT. Bij voldoende grond aanwezig op het bedrijf, in relatie tot het aantal runderen, speelt dit dus NIET. De voorbeelden die steeds genoemd worden van zogenaamde 'groeiers' betreft bedrijven die vanaf 2015 meer fosfaat gaan produceren dan in 2013 (referentiejaar) en daarvoor dus onvoldoende grond (fosfaatoverschot) hebben. Vandaar dat nu gesteld wordt dat die extra fosfaat volledig verwerkt moet worden, of er moet land bijgekocht worden.
  Het grote probleem wat eventueel nog ontstaat is: hoe kunnen potentiele groeiers met voldoende grond verder groeien als het fosfaatplafond eind 2014 al is bereikt??

 • joannes

  @mens en dier, wat te denken van mestverwerking? Die ultieme wens van de Overheid!

 • Fermer

  @joannes, als mestverwerking als alternatief gezien wordt en als reële optie, waarom is er dan een fosfaatplafond ingesteld?
  @mens en dier, het lijkt me duidelijk dat wanneer bijv. straks elke akkerbouwer melkvee wil gaan houden, dit een grote toename van fosfaatproductie zal geven. Op bedrijfsniveau heeft hij ruimte genoeg, landelijk gezien loopt het dan echter helemaal vast, het productieplafond zal uiteen knallen. De mestafzet door de hoogproductiieve landbouw zal dan ook geheel verwerkt moeten worden, zo dit al mogelijk is. Ik denk dus dat ook al heb je grond over, je nog niet zomaar kunt beginnen of uitbreiden. Of het zo zit weet ik ook niet.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.