Rundveehouderij

Nieuws 46 reacties

Landbouwraad: geen zachte landing afschaffen melkquotum

Luxemburg – De Europese raad van landbouwministers lijkt geen maatregelen te gaan nemen voor een zachte landing bij het afschaffen van het melkquotum in 2015.

Dat blijkt tijdens de Europese landbouwraadvergadering in Luxemburg. Oostenrijk heeft met steun van Duitsland, Denemarken, Ierland, België en Nederland gevraagd of het juridisch houdbaar is als boeren superheffing moeten betalen nadat het melkquotum in 2015 is afgeschaft. De juristen concluderen dat dit juridisch mogelijk is. Dit is in lijn met de visie van de Europese Commissie. Extra maatregelen zijn volgens de Commissie ook niet nodig. De huidige regelgeving met het zuivelpakket, dat het mogelijk maakt voor producenten om zich te verenigen en daarmee een sterkere marktpositie te krijgen, is volgens de Europese Commissie voldoende.

Een aantal landen, waaronder Nederland, blijft pleiten voor een zachte landing bij het afschaffen van het melkquotum, waardoor melkveehouders hun productie al kunnen uitbreiden zonder zeer hoge superheffing te hoeven betalen. Dit kan door een vetcorrectie toe te passen. Tien landen zijn voorstander van een zachte landing, maar daarmee is er geen meerderheid. Een aantal andere landen, waaronder Frankrijk is tegen de zachte landing, omdat hiermee de markt verstoord zou worden.

Om de voorstanders van een soepeler quotering tegemoet te komen heeft de Europese Commissie wel toegezegd om in juni onderzoek te doen naar de effecten van het beëindigen van het melkquotum op de zuivelmarkt. Hierbij zal ook gekeken worden naar het effect van  het zuivelpakket op de zuivelmarkt, om te kijken of extra maatregelen noodzakelijk zijn. De Landbouwraad zal dit opnieuw bespreken.

Laatste reacties

 • kremer

  Ja Ja, we mogen ons verenigen om een sterkere marktpositie tekrijgen-->wat zegt de NMA hier van?

 • koestal

  Weer met de neus op de harde feiten geduwd!

 • wmeulemanjr1

  Jammer voor de 'gokkers' ,nog maar 1 jaartje flink 'dokken' Het is maar te hopen dat in het laatste quotumjaar de melkprijs niet te hard gaat zakken m.b.t. superheffing betalen.

 • Gerjo-Kompier1

  Het laatste quotumjaar is net begonnen. Wie garandeert dat dit vol gemolken gaat worden? Misschien krijgen we net zo'n seizoen als 2012-2013. Dan is er alsnog een zachte landing.

 • red

  er komt veel gras dit jaar dus wordt er deze zomer goedkoop gemolken resultaat ... overschrijding quota
  En zeker is nu al dat de melkprijs zeker gaat dalen .

 • LUCTOR

  @red waar haalt u de wijsheid weg dat er dit jaar veel gras komt?

 • hansvanbergen

  Een eenvoudige oplossing die door alle lidstaten goedkeuring zou moeten kunnen wegdragen is het verspreiden van de superheffings boete over 2 of 3 jaar. Het zijn vaak de grotere moderne bedrijven die veel melken en die de sector in de toekomst overeind moeten houden. Door de boete te verspreiden over 3 jaar wordt hij een stuk eenvoudiger om door te slikken. Het zou een win win win situatie zijn. De EU beurt haar boete. De verleasers/sofaboeren beuren toch hun lease centjes. De snelle groeiers kunnen doormelken. De zuivelindustrie kan doorgroeien. De EU zuivelsector neemt haar kansen op de wereldmarkt ipv zich opzij te laten zetten door de VS en of Nieuw Zeeland. Er wort enorm veel werkgelegenheid geschapen. ECHTE banen. Er wort een product op de wereld markt geexporteerd waar , blijvend, ECHT behoefte aan is en waar wij ook echt goed in zijn. De kredietwaardigheid van de hele sector komt op deze manier niet in gevaar.

 • alco1

  Daar zit een kern van waarheid in, want ergens krapte in de markt moet je op in springen, voordat een ander het doet.

 • W Geverink

  Uit het artikel waar de spotmelkprijs weinig benijdenswaardig is blijkt anders dat de rek er al zo goed als uit is.

 • hansvanbergen

  De spotprijs wordt momenteel door geen enkele melkveehouder ontvangen. In de artikelen over Farmel kunt u lezen dat zij een gecontactreerde prijs betalen. Geen spotprijs. De spotprijs is indicatief voor de handel in melk tussen fabrieken. Hooguit zullen enkele veehouders die ontvangen die nog geen overeenstemming hebben over een contract en die wellicht wachten op hogere prijzen. Of een enkele diehard die perse spot wil. Andere vrije melkhandelaren zijn er niet meer. Aan de hoge melkprijs te zien en aan de hoge internetbeurs handel is er nog steeds een erg hoge vraag naar melk. Zelfs nu de produktie in West Europa piekt. In NL zijn april en mei top produktiemaanden.

 • Peerke1

  Hallo Hallo,

  Bij geen enkele wedstrijd worden de regels tijdens het SPEL gewijzigd||||

 • hansvanbergen

  Dit is ook geen wedstrijd wah Peerke. Dit is wet en regelgeving en die wordt iedere dag aangepast. Al tienduizenden jaren.

 • hansvanbergen

  Wat ik me trouwens ook afvraag Peerke waarom gun je de melkveehouders niets? Gemiddeld molken de NL melkveehouders 4.7% erover. Niet bewust maar gewoon omdat er niet meer quotum te koop of e huur was. En zal zijn het komende jaar. De quotumkosten zijn nu al net zo hoog of hoger bij koop dan de superheffing. Als je de rente even meetelt. Gemiddeld betaald een NL melkveehouder dus 10.000 euro boete. Naast de torenhoge quotumkosten van het quotum wat wel gekocht werd.

 • hansvanbergen

  De middeninkomens van 40.000 - 100.000 euro hebben alweer een meevaller van de regering gekregen. Mag dit wel van jouw Peerke? Die lui hebben nu weekend iets wat de melkveehouders in de loop van zondag ochtend pas hebben. En als dank voor het overeind houden en overeind trekken van de economie mogen ze/we nu 10.000 euro boete betalen. De EU heeft een zachte landing beloofd en die landing wordt nu dus betonhard.

 • poldes

  rekeningen en facturen betalen en overmaken; daar zijn wij als Nederlandse melkveehouders goed in.

 • Fermer

  @hansvanbergen, spotprijs is prijs melk tussen fabrieken. Waarom zouden fabrieken de boeren een goede prijs voor hun melk betalen, om het daarna voor een veel lagere prijs aan een andere fabriek door te verkopen? Of waarom zouden melkfabrieken veel voor hun 'grondstof' betalen, als ze het elders, bij hun concurrent/collega fabriek goedkoper kunnen inkopen? Overigens, nu de europese melkveehouders nog aan hun quotum vastzitten, kunt U waarschijnlijk nog een redelijk melkprijsjaar tegemoet zien vanwege beperkte melkproductie, dan maar beter direct daarvan Uw heffing betalen, dan over 2 of 3 jaar van een 'Ciolos'-melkprijs.

 • alco1

  emmerei. Hoe kom je er bij dat na 1 april de melkprijs niet van redelijk niveau zal zijn. Die paar landen die meer gaan melken is maar een druppel op de gloeiende plaat van de grote wereldhandel. Fluctuaties in melkprijs zijn er in het verleden alleen maar gekomen door weersomstandigheden en melkkwaliteiten.

 • Fermer

  @alco1 nou, ik heb 2009 nog vast in het geheugen. Volgens mij was er toen weinig aparts aan de hand en een plafond in de productie en toch
  hadden we een dieptepunt in de prijs.
  Hier in Frankrijk melken ze momenteel volop, de melkprijs voor april is bij onze fabriek momenteel 32.9 cent de liter (inclusief 3cent seizoenskorting) en een zakkende tendens. Hoe moeten we dat dan verklaren? Daarnaast voor de Europese markt hebben we met het quotum altijd genoeg gemolken, voor een kleine prijs. Als er dus maar enkele procenten meer melk komt blijft dit boven de markt hangen en zal dit de gehele prijs drukken. Produceren voor de wereld met een gemiddeld wereldinkomen van 2 dollar per dag zal ons weinig goed betaalde afzet opleveren.

 • alco1

  @emmerei. In 2009 was er grote droogte in Australië en Nieuw Zeeland.
  De hele melkhandel wordt geregeld door marktwerking wereldwijd. Deze kun je niet sturen door plaatselijke quotering. Je krijgt er juist een kostenpost bij wat concurrentie met landen zonder quotering bemoeilijkt.
  Ik bekijk het nu vooral vanuit Nederlands oogpunt, waar quotum kosten altijd onrealistisch hoog waren. Ik begrijp dat Fransen er anders tegenaan kijken, maar quotering werkt alleen marktgericht als alles eronder valt en dat kan helaas niet.

 • Fermer

  @alco, als ik jou zo lees zou dat betekenen dat we door de droogte in Australië en Nieuw Zeeland een hoge melkprijs hadden moeten hebben in 2009. Het was echter een dieptepunt. Quotum gaf in Europa een melkhoeveelheids beperking, maar gaf Nederland hoge quotumkosten. Beiden gaan nu wegvallen in 2015 dus waarschijnlijk veel meer melk en voor Nederland i.p.v. de quotumkosten hoge milieu-en kwaliteitskosten en dure arbeid.
  Concurreren met landen die niet deze laatse hoge kosten hebben en meer ruimte (mestafzet) en toch een goed product leveren, zal dit nog niet meevallen.

 • zon

  Zie ergens staan dat het niet bewust is dat er bijna 5 procent teveel gemolken is,de redenering is,omdat er niet genoeg quotum beschikkenbaar is.
  Mijn inziens is dat bewust,je weet je quotum en als je niets bij kunt leasen of kopen en je melkt toch teveel dan doe je dat bewust.

 • alco1

  @emmerei. Ik wilde schrijven: Voor 2009 was er daar droogte, dus hogere prijzen met als gevolg meer productie, maar ook door de hogere prijs, vraag uitval. Met als weder gevolg in 2009 lage prijzen. (Marktwerking) Dit geschiede dus in een tijd waarbij quota's er waren. Een bewijs dat melkquota geen invloed heeft als hier maar een klein aandeel op de rem moet staan.

 • Fermer

  @alco, oke. Maar ook het bewijs dat (kleine) schommelingen in wereldmelkproductie grote invloed heeft op prijs en vraag. Onze rijkere consument wordt reeds voorzien .Meerproductie moet dus afgezet worden op minder vermogende markten. Horen onze supers dat daar melk wordt verkocht voor een lagere prijs, hoef je je niet af te vragen wat zij bij het volgende prijsoverleg met de melkleveranciers zullen bieden, en onze melk moet wel weg. Zie als voorbeeld steeds de olie: een kleine productiebeperking van slechts een deel van de producenten kan zomaar de prijs verdubbelen, maar de kraan even wat dicht draaien door een arabische sjeik is gemakkelijker dan als grote agrarische ondernemer je melkproductie even verminderen met de bank in je nek.

 • alco1

  @emmerei. Wat ik zeggen wil is dat plaatselijke quota's niets doet aan de marktwerking, zoals je zelf in bovenstaande omschrijft. Wat wij door quotum minder leveren wordt moeiteloos door anderen overgenomen, als de prijs aansprekend is.

 • richard3

  emmerei weet je waarom er in Frankrijk zo weinig betaalt wordt voor de melk? Omdat ze daar zo chauvinistisch zijn als maar mogelijk is. Kijk maar eens naar peugeot of citroen. Altijd de kop stijf houden, kijken naar het eigen volk en dan na jaren van teruglopende afzet, omdat de blik altijd is gericht op de binnenlandse markt, tot de conclusie komen dat dat niet de toekomst is. En nu zijn jullie eindelijk zover dat er ook mogelijkheden zijn om producten af te zetten in het buitenland, maar dan ben je dus tien jaar te laat. Die markten zijn of worden al veroverd door andere vooruitstrevende landen, zoals Nederland en Duitsland. En omdat jullie daar nu wakker worden, gaan jullie de rest van de vooruitstrevende Noordwesteuropese landen,die de zaakjes wel voor elkaar hebben, dwarsbomen om in dat enige laatste quotumjaar meer te mogen melken. Frankrijk bedankt, stelletje zeikerds.

 • W Geverink

  Waarom zou een fransman zich druk maken. Er is genoeg grond, er is genoeg voer en stront is er tekort. De fransman is een levensgenieter en geef hem eens ongelijk. Hij melkt koeien om in zijn levensonderhoud te voorzien en leuke dingen te doen en niet om zich voor jan met de korte achternaam het laplazerus te werken. Wordt hem dat niet gegund staat ie op de baricades of gaan de koeien de laan uit. In nederland is de mentaliteit heel anders. Voor grond, ruwvoer, mestafzet ed moet keihard geconcureerd worden. In nederland is het koeien melken zelf in veel gevallen het leven. Er worden koeien gemolken door bloedfanatieke boeren met als doel meer koeien te melken en meer grond te kopen en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat de fransen er niet blij mee zijn dat de hollanders de melkprijs in het laatste jaar van de quotering al onderuit willen melken.

 • alco1

  @Geverink. Nu zeg jij het ook al dat de melkprijs onderuit gemolken wordt.
  Als contingentering niet over de hele wereld plaats vindt, heeft het geen invloed op de melkprijs. Als de melkprijs goed is, zal de melk die wij niet mogen melken, elders gemolken worden, net zo lang tot de melkprijs zo gedaald is dat de koe geslacht wordt. (Marktwerking)

 • W Geverink

  Tja alco wij zien het al vele jaren op de USDA reports van de varkens dat als het aanbod een procentje te hoog is de prijs laag wordt en als het aanbod een procentje omlaag is worden de prijzen goed. Er zit geen rek in de markt. Als de varkensprijs hier goed is betekent niet dat die in Europa ook goed is Met meer dan $2.40 (1.57 Euro) per kg geslacht is hier de varkensprijs hoger dan ik het ooit gezien heb. Voor Europese begrippen is die prijs niks om over naar huis te schrijven. De reden ervan is de PED ramp waardoor er vooral in de States nogal wat biggen sterven. Het verschil tussen een topjaar en een rampjaar is een paar miezerige procentjes aanbod.

 • Fermer

  @alco, het heeft te maken met tevredenheid. Als de melkprijs goed is, zal men tevreden zijn met het inkomen dat dat geeft, men kan er 'goed' van leven, dus waarom meer melk, dus meer werk en zeker meer risico aanhalen? Alleen de Nederlander, waar ook ter wereld, wil en moet en zal goeien met z'n bedrijf, dat wordt hem al op school verteld dat dat moet, en daarna komt er nog een heel leger 'voorlichters' die dat ook aanraad (en daar zelf wel goed van leeft). Is er een goed jaar, dan investeerd men in groei om de belasting voor te blijven,wat je nooit lukt, en wat melkoverschotop zal leveren
  ( zie @W Geverink zijn verhaal) en is er een slecht jaar dan moet men groeien om daarmee het hoofd boven water te houden, wat waarschijnlijk ook niet zal lukken, en de melkprijs nog verder onderuit zal halen.

 • hansvanbergen

  @Emmerei#16 dat is de realiteit. Een melkafnemer is verplicht iedere 3 dagen de melk bij de boer op te halen. Deze melk moet dan meteen naar een melkfabriek omdat hij anders niet meer vers is. Als de melkafnemer de melk niet kan gebruiken, dat kan door een storing in de fabriek of door over aanbod of doordat er geen orders zijn voor het product dan moet de melk naar een andere fabriek. Dat gaat dan voor de spotprijs.
  Als je regelmatig de reportages leest in Boerderij over de nieuwe stallen dan moet je je ook realiseren dat al die groei gedekt moet worden door extra quota. Dat kost nu 25 cent per kg excl btw. Dat betekend dat er dik geld bij moet. Bij die extra liters. En dat al de nodige jaren. Gemiddeld zal de jaarleverantie per melkveebedrijf zijn gegroeid naar 770000 kg. Dat betekend dat er aan een paar honderd duizend kg melk niets verdiend wordt/geld bij moet.

 • hansvanbergen

  De EU heeft een zachte landing beloofd. Indertijd bij de invoering van het quotum zijn er verzachtende omstandigheden gecreeerd. Die zouden er nu ook komen. Echter ze laten o zich wachten. Het is heel moeilijk en overeenstemming te krijgen tussen alle lidstaten. Er is dus dringend behoefte aan een simpele oplossing die aanvaardbaar is. Vandaag is er bv ook weer een opendag van een grote stal en daar is de Rabobank niet meer welkom als standhouder is mij verteld. Dat zal, wellicht, te maken hebben met de houding van de ze bank tav financieringen. Onlangs nog mooi in beeld gebracht in het Opa stripje.

 • alco1

  We hadden net Jehova's aan de deur met de boodschap dat als iedereen hun geloof aanhing, alle oorlog uit de wereld zou zijn. Het klopt ook nog, maar zal altijd realistisch gezien een droom blijven. Daarbij dacht ik aan onze discussie. Je kunt wel fantaseren, maar er zijn zoveel kikkers die uit de kruiwagen springen. Nogmaals, als je geen contingentering kunt treffen van melkproductie, wat een heel ander product is als vlees wat gekoeld moet worden. Zal marktwerking altijd plaatselijke quota's overschaduwen.

 • joannes

  @alco1, wanneer iedereen loyaal de leider volgt is er ook geen creativiteit meer. Het probleem is dat regeringen hun nut hebben in problemen oplossen en daar een bedrijf van gemaakt hebben. Een subsidie hier en een beperking daar om het, voor hun op dat ogenblik, geldende belang te dienen. De creativiteit van de bevolking en speciaal de ondernemers is; dat ze meer op regerings regels gaan werken dan op vraag en aanbod. Het gevolg is grote swingslagen van rendabel naar onrendabel en gewenste en ongewenste producties. We zijn vervreemd van de wereldmarkt door een inmiddels structurele overproductie in Nederland. Gestimuleerd door Overheden en Banken in het verleden, welke nu, met spoed bij geld gebrek en Politieke druk uit de stadse gebieden, moet worden afgebouwd. En situatie die bijna vraagt om (aanpassings) problemen. Problemen zoals , overcapaciteit in combinatie met marktprijs grilligheid en daarmee liquiditeit voor die recent zwaar gefinancierde bedrijven. De leiders beloven veel maar kunnen niets garanderen zo blijkt! Zij hebben het over- en inzicht niet, laat staan dat ze het kunnen controleren.

 • hansvanbergen

  Er is helemaal geen sprake van overcapaciteit. Ik heb de afgelopen maanden een historisch hoge melkprijs gebeurd ent als iedereen. Telkens tussen de 48 en de 49 cent. De vraag is hoog de afzet is goed. Dat is het probleem niet. Het probleem is de hoeveelheid melkquotum. Die is de komende 11 maanden te laag.En daardoor ontploft die prijs.

 • W Geverink

  De reden van de prijsexplosie Hans is neem ik aan dat er momenteel meer vraag is dan aanbod van het product. De nederlandse melkveehouderij bijbel zegt dat aan de extra vraag onmiddelijk voldaan moet worden en als men dat niet doet is men een zondaar. Nederlanders kijken vooral naar de productie kant en hebben er hobby aan om een hele mooie stal te hebben waarin alles tiptop voor elkaar is. Een mooi buitenaanzicht mag best geld kosten. De econoom zou zeggen laat de fabrieken maar lekker zweten. Hier in Canada zijn de varkensprijzen verschrikkelijk hoog. Toch is er niemand die nieuwe stallen bouwd. Ik zie dat pas gebeuren als de slachterijen drie of vier jaar achter elkaar goeie prijzen betalen voor er weer een beetje vertrouwen is in de tak. De varkenshouderij is zo goed in het voldoen aan de vraag op de markt dat we nu volledig afhankelijk zijn geworden van rampen zoals nu de PED om een goede prijs uitbetaald te krijgen.

 • Fermer

  Onze fabrieken weten ons precies te vertellen dat er in een of ander exotisch oord weer een markt ligt te wachten op onze producten. Of deze markten ook de nodige financiele middelen hebben om een prijs te betalen zodat er voor de westerse melkveehouder nog wat overblijft is maar de vraag. Voor de fabriek niet belangrijk, elke liter geeft hun hun marge , ze bepalen pas na verkoop hun inkoopprijs, onze boerenprijs. Voor ons is die prijs ook onbelangrijk,als we maar kunnen leveren. Dat we hiermee plaatselijke kleine boeren collega's met slechts enkele koeien, de meerderheid der boeren mondiaal, hun bestaansrecht ontnemen, is blijkbaar ondergeschikt. Fijn , die marktwerking, vooral zolang we ook nog onze bedrijfssubsidies pakken en dus geweldig concurerend bezig zijn.

 • alco1

  Nou zegt @Hans ook al dat de prijs ontploft, omdat de hoeveelheid melkquotum de komende 11 maanden te klein is.
  Deze hoge prijs is niet tot stand gekomen omdat we aan contingentering doen, maar door de afzet naar landen over de hele wereld, waar het vertrouwen in eigen product er niet meer is. 2008-2009 was een duidelijk voorbeeld van prijsfluctuaties door droogte.
  @emmerei. Het ontnemen van het bestaansrecht van kleine boeren elders is een groot aandachtspunt en het is juist zoals je zegt dat lagere prijzen, mede veroorzaakt door subsidies, hun bestaansrecht ontneemt. Maar aan de andere kant zijn er ook arme landen die alles moeten inkopen, waar dus helemaal geen kleine boertjes zijn en waar hogere prijzen de bevolking de hongerdood in drijven.
  @joannes. Wij een overproductie van voedsel, andere landen produceren veel meer auto's dan ze zelf nodig hebben, weer anderen hebben delfstoffen in overvloed. Zo ontstaat er handel.
  Alle problemen oplossen is een utopie, maar één ding is zeker, zolang mensen inbreuk maken door subsidies e.d. op de marktwerking, zullen er meer mensen de dupe zijn, dan alles laten zijn eigen ontwikkeling te laten gaan.

 • W Geverink

  Op export is niks tegen. Export is prima maar als bv de duitse autoindustrie voor iedere auto die naar het buitenland gaat duizenden Euro's aan export subsidie nodig zou hebben om te kunnen concureren en de duitse autofabrieken miljarden ontvangen voor inkomenssteun dan zou niemand dat een goed idee vinden behalve de autofabrikanten. Natuurlijk kunnen de Duitsers als argument aanvoeren dat de wereld duitse auto's nodig heeft omdat die kwalitatief superieur zijn. Feit is dat er over de hele wereld auto's worden gebouwd die vergelijkbaar zijn in kwaliteit in fabrieken die zichzelf moeten redden.

 • alco1

  @W Geverink. Subsidies kunnen ook voor een land altijd uit, mits het werk wat er door ontstaat door eigen mensen wordt gedaan, die anders een uitkering ontvingen en niet zoals Nederland bijvoorbeeld doet, subsidie geven aan groene stroom en zonnecollectoren en windturbines importeren. Hier ligt voor de EU maar ook voor de hele wereldeconomie een grote taak (Misbruik van subsidies) om ontwrichting in marktwerking te voorkomen. In feite mag er alleen hulp geboden worden in geval van rampen, oorlogen e.d.

 • Mozes

  Geverink, het beschermen van de eigen markt is ook een vorm van exportsubsidie. Door de eigen markt te beschermen en afzet op de eigen markt te begrenzen moeten burgers een hogere prijs betalen. Een boer mag meer melk produceren mits deze volledig wordt geëxporteerd. Dit kan de boer tegen een lagere prijs omdat men binnenlands een kunstmatig hoge prijs beurt. Het enigste verschil met exportsubsidie is dat op deze manier geld voor export via de supermarkt naar de boer gaat. In andere landen gaat dit rechtstreeks via de politiek.

 • W Geverink

  Ik als consument van Canadese zuivelproducten heb met de marktbescherming weinig problemen. Als ik hier zuivel koop kost dat min of meer hetzelfde als in de States weet ik uit eigen ervaring. Echter als ik geen zuivel koop kost het me helemaal geen ene rooie rotcent om die arme melkveehouder aan het vreten te houden. Ik kan me voorstellen dat de consument in nederland het niet zo erg vind om een steuntje in de rug te geven aan de boer voor producten die hij voor de thuismarkt produceerd. Ik denk echter niet dat het ooit de bedoeling was dat jullie geld achterna gesmeten moet worden zodat jullie de grote jongen uit kunnen hangen op de wereldmarkt.

 • Demeter Griend

  Voor zulke kanjers als W.Geverink is in Nederland jammer genoeg geen ruimte meer.
  Vandaag de gecombineerde opgave weer ingevuld. Mijn vrouw heeft ondertussen een vakantie geboekt. Het valt niet meer mee om boer te zijn in Nederland, we moeten er hoognodig voor alle drukte even tussenuit.
  Overigens niet naar Canada daar zijn ze me streng. In Zuid-Amerika is het me te eng.

 • Fermer

  Mozes, gelukkig hier, op dit item, wel een normale reactie. Het grote nadeel van ons systeem is echter dat wij een heel leger ambtenaren, controleurs en regelneven aan het werk houden en dik betalen. Daarnaast hebben ze je mooi in hun macht met hun mogelijkheden om jou je bedrijfstoeslag te korten of afhandig te maken.

 • denker123

  Beste W.Geverink ,de zuivelprodukten in de supermarkt in Canada zijn zeker 50% duurder dan in de states is mijn ervaring.Er wordt volop Chobani Yochurt uit de V.S. gesmokkeld door de Canadezen.Kan ook niet anders als men de Canadese en de V.S.melkprijzen naast elkaar legt.,het enorme dode kapitaal dat in het Canadese melkquota zit verhoogd wel degelijk de kostprijs van de melk in Canada.

 • lactaria

  In de V.S. Betaalt de consument twee keer voor zijn zuivel pakket. Een maal in de supermarkt en een maal via subsidies. De prijzen iets langer in USA kort bij de canadese grens maar als je verder zuid reist zijn ze het zelfde of hoger. Raar...want in het zuiden zou je denken dat het goedkoper is om melk te produceren.

 • W Geverink

  Wij hebben de zelfde ervaring Lactaria. Wij dachten ook dat in Florida de zuivel wel heel wat goedkoper zou zijn dan hier in Canada. Tot onze verbazing maakte het niks uit. En tuurlijkt zal het per regio wel wat verschillen. Een walmart kan in de states de leveranciers tot op het bot uitknijpen. In een Canadese walmart zal je denk ik de zuivel nooit zo goedkoop vinden als in een walmart in de states omdat hier de boeren zelf de keten in handen hebben.

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.