Rundveehouderij

Nieuws 2509 x bekeken 1 reactie

Flink hogere lasten voor I&R schaap en geit

Den Haag – Schapen- en geitenhouders gaan fors meer betalen voor gebruik van de centrale elektronische database voor identificatie en registratie van schapen (I&R).

Vanaf 1 juli 2014 moet er voor het huidige jaar een vaste bijdrage van 26 euro per UBN worden betaald. Daarbij komt een bedrag van €0,25 per registratie-, aanvoer- en importmelding aan de centrale databank. Een aanvoermeldingen op erkende verzamelplaatsen en slachthuizen kost €0,05 per dier. Voor een herstelmelding betaalt een schapen- of geitenhouder 10 euro. Meldingen die buiten de meldingstermijn vallen worden belast met een extra bedrag van €0,50.

Het UBN-tarief van 26 euro geldt voor 2014. De verwachting is dat het bedrag in 2015 naar 19 euro kan worden bijgesteld. Een hoger UBN-tarief voor 2014 is nodig om de al gemaakte kosten in de eerste helft van dit jaar te dekken. Het UBN-tarief wordt ook in rekening gebracht als er geen dieren op betreffend bedrijf worden gehouden en het UBN niet beëindigd is.

Het merendeel van de sector pleitte voor een vast bedrag per UBN-nummer, variërend tussen de 20 en 800 euro, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Een bedrag per melding aan het I&R-systeem zou alleen maar een drempel opwerpen om te gaan melden. Alleen het platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) kon, voor het grootste deel, leven met het overheidsvoorstel. Desalniettemin heeft het ministerie vastgehouden aan haar eigen plan. Hiermee zou tegemoet worden gekomen aan het uitgangspunt dat de gebruiker van het systeem ook naar rato meebetaald. LTO reageert teleurgesteld.

De financiering van het I&R-systeem moest worden aangepast vanwege het wegvallen van de 50 procent subsidie die de afgelopen 4 jaar nog wel werd verstrekt. De schapensector moet nu alles zelf betalen. Er moet jaarlijks 1,8 miljoen euro op tafel komen om het systeem in de benen te houden. Het geld dat met de nieuwe regeling wordt opgebracht, dekt alle kosten van het I&R-systeem en vervangt de drie andere geldstromen: de jaarlijkse €33,50 per UBN, de vooruitbetaling door schapenhouders met meer dan honderd schapen en de genoemde 50 procent overheidssubsidie. Doel van de overheid is om het systeem te privatiseren. Daarvoor worden nu de randvoorwaarden opgesteld die dit voorjaar bekend worden gemaakt.

Eén reactie

  • wvb

    Alles moet weg hier zo maakt de overheid alles wel kapot

Of registreer je om te kunnen reageren.