Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Denen: fusiebeleid Arla boerenbedrog

Fredericia - De Belgische zuivelcoöperatie Walhorn betaalt te weinig voor de opname in de coöperatie Arla. Dat vindt de Deense melkveehoudersorganisatie Danske Mælkeproducenter (LDM), die scherpe kritiek heeft op de concernleiding.

Het eigen vermogen van het concern bedraagt volgens LDM-voorzitter Kjartan Poulsen krap 18 cent per kilo ledenmelk, waarvan 4,5 cent op de individuele ledenrekeningen staat. De leden van Walhorn betalen alles bij elkaar echter hoogstens 9,4 cent om binnen te komen. "Dat betekent dat wij als oorspronkelijke leden een stuk van het bedrijf cadeau doen aan de nieuwe leden."

Poulsen stelt vast dat dezelfde praktijk werd toegepast in Engeland en verwijt de concernleiding 'boerenbedrog' door eerst te investeren in nieuwe productiecapaciteit en dan te gaan roepen dat er meer melk nodig is en daarom moet worden gefuseerd. Dat gebeurde in Engeland en gaat nu weer zo in België. "Er wordt een droogtoren gebouw in Pronsfeld en nu zijn we genoodzaakt daar ook melk voor te vinden."

Laatste reacties

  • agratax2

    Mag ik uit bovenstaand concluderen dat Internationaal gaan voor de leden van co-ops betekent financieel inleveren. Voor de besturen betekent het doorgaans dat hun taken pakket zgn. verzwaard wordt en DUS meer vergoeding gerechtvaardigd is. Dit alles onder het motto -de leden hebben dit gewild- (besloten). Dat het de leden werd voorgehouden als een sappige vette worst, waar je geen nee kon zeggen, helaas een worst in een nagenoeg onverteerbaar vel, mag als bijzaak gelden.

  • joannes

    De beloning van de directie gaat natuurlijk wel omhoog met de internationalisatie! De vragen die gesteld moeten worden zijn: hoeveel wordt de productenmix met haar klanten beter en hoeveel verbetert de marge in de zin van verhoging en/of in de zin van weerbaarheid (verdiencapaciteit)! Een (dure) aankoop kan daarmee gerechtvaardigd worden maar dat blijkt niet uit bovenstaand artikel.

  • koestal

    De melkveehouder betaalt altijd zelf de rekening

Of registreer je om te kunnen reageren.