Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Vlaamse melkveehouderij heeft Waalse soepelheid nodig

Leuven - De Vlaamse melkveehouders zijn druk bezig hun melkproductie verder af te remmen, maar de Belgische Boerenbond vreest dat dit niet voldoende is om een forse superheffing te vermijden.

Alleen een vereffening met het Waalse gewest kan nog uitkomst bieden.

Bestuurders van de Belgische Boerenbond hebben er al meerdere keren bij de Vlaamse regionale overheid op aangedrongen om tot afspraken te komen met hun Waalse tegenpartij. In Wallonië is het quotum nog niet vol. Daar geldt ook een andere superheffingsregeling. Tot nu toe is er nooit ruimte geboden voor intergewestelijke verevening, maar dit jaar loopt de nood in Vlaanderen wel hoog op. In geld uitgedrukt, gaat het om een financieel belang dat in het niet valt bij wat de Nederlanders aan superheffing moeten betalen, maar voor de Vlaamse boeren voelt het erg wrang om een hoge superheffing te betalen. Weliswaar hebben veel Vlaamse melkveehouders dit jaar extra veel gemolken en er op gegokt dat ze ook gebruik konden maken van een extra vrijstelling van 30.000 kilo per bedrijf. Dit biedt veel veel bedrijven echter nog geen soelaas. Op basis van de geldende regels zouden ze alsnog superheffing moeten betalen. Met een beetje inschikkelijkheid van de Walen hoeft dat echter niet. De Waalse boerenbond heeft al aangegeven dat zij het ook te gek vindt dat Belgische boeren superheffing moeten afdragen aan de EU als er op landelijk niveau nog kan worden vereffend. Nu moet de politiek nog bewegen.

Het probleem wordt vooral als nijpend ervaren voor de boeren onder de veertig jaar.

Laatste reacties

 • richtr

  Ach, zo is het in Frankrijk al jaren, ook al melkt de buurman niet vol, elke liter die je er over melkt zul je voor betalen.

 • infodoc1

  Artikel is geen correcte samenvatting van het artikel uit Boer&Tuinder. De superheffing-, verevening- en franchiseregeling zijn gelijk voor Vlaanderen en Wallonië. De mobiliteitsregels zijn wel verschillend tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen kan er sedert 2007 niet meer geleased worden, in Wallonië wel nog. Waalse overmelkers hebben hun potentieel probleem grotendeels opgelost met leasing. In het Belgische protocol staat een franchiseplafond van 30000 liter, maar de simulaties die gemaakt zijn door Milcobel en de Vlaamse overheid tonen dat zeer waarschijnlijk de onderscrhrijdingsliters niet allemaal zullen kunnen worden uitgedeeld in franchise en er dus te veel superheffing geïnd zou moeten worden die niet naar EU moet doorgestort worden. Jan Halewyck

 • klaas.van.der.horst1

  Beste Jan,

  Het is geen samenvatting van het artikel, maar bedankt voor je aanvulling.

Of registreer je om te kunnen reageren.