Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

Meer fosfaat onttrekken dan generieke norm niet eenvoudig

Wageningen – Als de fosfaatgebruiksnorm afhankelijk zou zijn van de fosfaatonttrekking, dan zou 70 procent van de deelnemers (tien bedrijven) van het project Koeien & Kansen minder fosfaat mogen gebruiken dan de generieke norm van 2015.

Het gaat daarbij om de gewasonttrekking zoals deze gerealiseerd is in 2013.
Het streven is om de fosfaatgebruiksnorm afhankelijk te maken van de onttrekking door het gewas. Dat wordt de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm genoemd. In het project Koeien & Kansen mogen de deelnemers daar nu al gebruik van maken.
Het blijkt dat maar 30 procent van de deelnemers (vier bedrijven) kan aantonen dat ze meer fosfaat aan de bodem onttrekken via gewasproductie dan de generieke fosfaatgebruiksnorm. Deze deelnemers mogen dus meer fosfaat gebruiken per hectare. Van deze mogelijkheid maakten ze ook allen gebruik.
De tien bedrijven van de Koeien & Kansen-deelnemers die minder fosfaat aan de bodem onttrekken, mochten kiezen tussen hanteren van de lagere fosfaatgebruiksnorm of de generieke norm. Vier van de bedrijven kozen voor de generieke norm omdat de mestafzetkosten daardoor zouden oplopen. Ook waren ze bang voor verlies van bodemvruchtbaarheid uitmondend in een tekort aan organische stof.
Het viel op dat de bedrijven die de norm niet haalden, op hun maisland juist wél een hogere fosfaatonttrekking hadden dan de generieke gewasnorm. Maar de onttrekking op de graslandpercelen was zodanig veel lager dan de generieke norm voor het hele bedrijf niet werd gehaald.

Laatste reacties

 • alco1

  Elke herfst van alle percelen een bodem monster met daarbij een verbouwplan. Een ruim bemestingsadvies daaruit voorkomend en klaar is Kees. Het volgend jaar zijn de resultaten te zien met een volgend plan.
  Geen verschraling en geen fraude.

 • minasblunders1

  Heeft geen enkele zin Alco, als men stug blijft volharden in het gelijkwaardig optellen van mineralen uit verschillende leefwerelden.

 • alco1

  Met het systeem van #1 kan bewezen worden dat de natuur zich niet laat berekenen.

 • landboer

  Nee maar ik heb nu wel een mesttekort maar dat had minasblunder al voorspeld heb namelijk flink in grond uitgebreid, en (nog) niet in vee.
  En dan hebben ze het in Den Haag over een mestoverschot waar is dat dan? Liggen er pakhuizen vol mest net als in de jaren tachtig vol boter?
  Nee het is allemaal volksverlakkerij!

 • minasblunders1

  Inderdaad Landboer. Extensiveren is het domste dat je kunt doen als je voldoende wilt bemesten. Om voldoende te kunnen bemesten zijn er maar drie mogelijkheden: intensiveren, intensiveren en nog eens intensiveren!!! Zowel MINAS als BEX als de kringloopwijzer; het zijn allemaal beloningssystemen voor de intensieve veehouderij.

 • alco1

  Minasblunders. Ik zeg altijd zoals vorige week tegen Kamerlid Geurts dat de mestwet zoals die nu is het beste uitkomt voor intensieve bedrijven, bedrijven met hoge productie en geen weidegang toepassen. Dit werd volledig door de hele vergadering beaamt. Van mij dus de vraag daar wat aan te doen. Niet om die groep te korten, maar de andere bedrijfsvoeringen er niet de dupe van te laten worden.

 • minasblunders1

  Alco, verwacht van die kamerleden niet te veel, om niet te zeggen: NIETS. Dat volk snapt niet eens waarvoor ze in die kamer zitten. Al jaren rijzen de problemen de pan uit en ze vergaderen er lustig op los. Maar iets concreets doen? Ho maar. Natuurlijk hadden ze die rekenfout al lang uit moeten sluiten, maar dat zal ze beleidsmatig ook wel niet goed uitkomen. Om nog maar te zwijgen van het gezichtsverlies.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.