Rundveehouderij

Nieuws

'Testen en selectief ruimen onbetrouwbaar bij Q-koorts'

Utrecht – Het testen en selectief ruimen van individuele drachtige geiten die met Q-koorts besmet kunnen zijn is met de huidige stand van de techniek geen betrouwbare optie de volksgezondheid te borgen. Preventief vaccineren tegen Q-koorts beschermt mens en dier het beste. Dat concludeert Lenny Hogerwerf in het proefschrift "Epidemiology of Q fever in dairy goat herds in the Netherlands", waarmee ze 25 februari promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

In Nederland is tussen 2007 en 2009 een grote uitbraak geweest van de infectieziekte Q-koorts. Daarbij raakten duizenden mensen besmet. Zeer veel mensen werden ziek en vijfentwintig mensen kwamen mede door besmetting om. Om het blootstellingsrisico te beperken, zijn in 2008 en 2009 melkgeiten en melkschapen gevaccineerd. Vervolgens zijn in begin 2010 eenmalig alle drachtige dieren van besmette bedrijven geruimd.
Het probleem van testen is volgens Hogerwerf dat de huidige tests geen onderscheid maken tussen dieren die wel of niet een infectie in de baarmoeder hebben. Eerder werd vastgesteld dat de Q-koortsbacterie zich met name lijkt te verstoppen in baarmoeder- en uierweefsel. Preventieve vaccinatie is volgens het onderzoek van Hogerwerf de beste optie om het besmettingsgevaar te beperken.
Hogerwerf bevestigt in haar onderzoek met een meetmethode in de lucht ook dat mensen stofdeeltjes met de Q-koorts bacterie kunnen inhaleren. Hogerwerf keek ook naar mogelijke oorzaken van de groei van het aantal Q-koortsabortussen op grote geitenbedrijven tussen 2005 en 2009, maar deze kon slechts ten dele verklaard worden door de intensieve houderij terwijl voor andere verklaringen te weinig gegevens voorhanden zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.