Rundveehouderij

Nieuws 2794 x bekeken 1 reactie

Geld verdienen met nieuw grasland

Zevenhoven - De melkproductie van koeien kan tot 1,4 kilo melk per dag toenemen als ze worden gevoerd met beter verteerbaar gras gewonnen na graslandvernieuwing. In het eerste jaar levert graslandvernieuwing ook nog eens 3 ton extra drogestof. Dat concludeert Schothorst Feed Research uit proeven uitgevoerd in 2013 in opdracht van Limagrain.

In het onderzoek is een nieuw ingezaaid perceel met Havera 4 Animal Nutrition grasmengsel vergeleken met een representatieve bestaande, zes jaar oude weide, op basis van BG4 zoals deze veel voorkomt. De percelen zijn vorig jaar vier keer gemaaid en de opbrengst van het bestaande grasland kwam uit op 10.914 kilo drogestof. Het eerstejaarsperceel Havera 4 haalde 13.950 kilo drogestof. Een verschil van iets meer dan 3 ton ofwel 3.000 kVEM. Bij een prijs van €0,135 per kVEM levert dat een extra opbrengst van 405 euro. Daar moeten de jaarkosten van 133 euro (800 euro over 6 jaar) voor herinzaai van af en dus resteert een positief resultaat van 272 euro per hectare per jaar.

Daarnaast is uit voederwaarde-onderzoek gebleken dat het nieuwe grasland een hogere verteerbaarheid heeft en meer suikers bevat en mede daardoor een hogere voederwaarde heeft. In het diervoederonderzoek laten de koeien in mid-lacatie (180 dagen) bij gelijke opname van 23 kilo drogestof een hogere benutting zien en geven 1,4 kilo melk meer op basis van de kuil gemaakt van het nieuwe grasland. Over een lactatieduur van 300 dagen en bij 40 cent per liter melk levert graslandvernieuwing nog eens 168 euro per koe per jaar.

Dit jaar wil Limagrain het onderzoek voortzetten. Hieruit moet blijken of de opbrengstverschillen en voerkwaliteit gehandhaafd blijven of dat de verschillen kleiner worden.

Eén reactie

  • landboer

    Eerste jaar lukt dat best daarna loopt de opbrengst snel terug omdat de bodem dan uitgeput raakt is mijn ervaring

Of registreer je om te kunnen reageren.