Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Duurzaamheidsscan vleesvee gebruiksklaar

Doetinchem- Het netwerk 'Normen voor de Nederlandse Vleesveehouderij' heeft in samenwerking met HAS Den Bosch en Wageningen UR Livestock Research een duurzaamheidsscan voor de vleesveehouderij ontwikkeld.

Met deze scan kunnen vleesveebedrijven laten zien hij zij scoren op het gebied van dierwelzijn en duurzaamheid.

De scan is verdeeld in zeven verschillende dimensies: kennis & innovatie, omgeving & maatschappij, voer & water, diergezondheid & dierwelzijn, arbeid & organisatie, markt & economie, natuur, milieu & energie. Aan de hand van vragenlijsten wordt inzichtelijk gemaakt hoe een specifiek bedrijf scoort. Daarbij ligt extra nadruk op diergezondheid en dierwelzijn aan de hand van Welfare Quality.

De scores zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, deskundigenadvies en dagelijkse vleesvee-praktijk. Met de resultaten van de scan kunnen vleesveehouders eventueel samen met hun adviseurs aan de slag met verdere verduurzaming. Een benchmark geeft aan hoe de individuele veehouder scoort ten opzichte van collega's. Afnemers van Nederlands rundvlees kunnen de scan gebruiken voor de invulling van eisen aan de productie van rundvlees in het kader van het verbond van Den Bosch. Daarnaast kunnen ze zelf per dimensie een minimum score vaststellen waarop zij hun leveranciers selecteren.

De ontwikkeling van de scan heeft ook de aandacht van de Europese Commissie getrokken. Er ligt de intentie om de duurzaamheidsscan in te gaan zetten bij beleidszaken rond verdere verduurzaming van de Europese vleesveesector.

Laatste reacties

  • Heijdravleesvee

    Waar kunnen we ons aanmelden voor die scan?

  • Elevage

    Prima, doe mij ook een exemplaar!

Of registreer je om te kunnen reageren.