Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Besluit 'zachte landing' niet vóór juli

Brussel - Een nieuw besluit over de melkquotering, ofwel een 'zachte landing', is niet voor juli te verwachten. Dat blijkt uit een mededeling van het bureau van landbouwcommissaris Dacian Ciolos.

Ciolos wil eerst helderheid hebben over het risicobeheer en -management voor de zuivelmarkt. Daarna kan er wat hem betreft pas een besluit worden genomen over quotering, vetcorrectie en dergelijke.

De Europese lidstaten zullen in het komende speciaal comité voor de landbouw en daarna waarschijnlijk in de landbouwraad van maart discussiëren over genoemd risicobeheer. Als onderdeel van die discussie wordt dan waarschijnlijk ook gesproken over het zogenoemde Melkmarkt Informatiebureau (Monitoring Agency). Parallel aan de discussie tussen de lidstaten zal in het Europees Parlement eenzelfde discussie worden gevoerd. Het plan is dat deze inbrengen zal leiden tot een rapportage, die de Commissie eind juni naar buiten brengt. Het rapport beschrijft hoe enerzijds het Europese melkpakket in de verschillende lidstaten wordt doorgevoerd (wel of geen producentenorganisaties, verplichte contracten, hoe wordt vorm gegeven aan de interbranche-organisaties, etc), anderzijds beschrijft het de stand van zaken in de diverse lidstaten. Waarschijnlijk worden aan de hand daarvan enkele politieke voorstellen gedaan.

Laatste reacties

  • vandenbrandcv1

    bla, bla, bla, gewoon binnen de europese quotering blijven, dan blijft het een zachte landing. en word het europese quotering afspraak niet overschreden. zeker nu er vraag is op de wereldmarkt.

  • melkveehouder .

    Als er vraag is op de wereldmarkt dan moet je niet wachten tot andere landen die voor je invullen. Dat was toch ook de reden om uiteindelijk te kiezen voor afschaffing van de quotering? Ik snap de commotie niet rondom het voorstel de afschaffing een jaar te vervroegen c.q. de landing al in te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.