RundveeNieuws

Advies: ammoniakemissie bijstellen

Wageningen – De ammoniakemissie van rundveestallen moet worden bijgesteld. Dat adviseert Wageningen UR aan het ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek concludeert dat de tot nog toe geldende uitstoot van 11,0 kilo ammoniak per jaar per dierplaats van een ligboxenstal met roostervloer en bij opstallen nu ingeschat wordt op 13 kilo ammoniak. De uitstoot bij weidegang zou moeten worden bijgesteld van 9,5 naar 11,3 kilo.

De ligboxenstal met volledig roostervloer is de referentie voor emissiearme systemen. De verhouding 13/11 levert een vermenigvuldigingsfactor op van 1,18. Door deze factor te gebruiken op de huidige emissiewaarden van de verschillende emissiearme systemen kunnen de nieuwe emissiewaarden hiervan voor zowel beweiden als opstallen vrij snel berekend worden.

Actualisatie van de emissiefactoren is nodig. De huidige emissiefactoren zijn vastgesteld en berekend op waarden en omstandigheden van de jaren 90. De omstandigheden zijn inmiddels sterk veranderd. De koeien hebben gemiddeld meer ruimte per dier en de stallen hebben een meer open karakter. Het ureumgehalte van melk is gedaald en het aantal uren weidegang is ook veranderd.

In de basis geldt 3,5 vierkante meter oppervlak per dier. Elke vierkante meter extra geeft 10 procent meer emissie. Elke 1 milligram melkureum leidt tot een verschil van 2,6 procent bij een gemiddelde van 23 milligram per 100 kilo melk. De gemiddelde beweidingsduur is op basis van de landbouwtelling vastgesteld op 11 uur over 162 dagen.

Of en wanneer I & M (Infrastructuur en Milieu) en EZ (Economische Zaken) het advies gaan overnemen is nog niet bekend.

Beheer
WP Admin