Rundveehouderij

Nieuws

Grasland doorzaaien met graan

Leeuwarden – Op Dairy Campus zijn wintergranen ingezaaid in bestaand grasland.

Mogelijk worden opbrengst en draagkracht van de bodem beter omdat wintergranen ook bij lagere temperaturen nog groei vertonen terwijl gras dan stilstaat. De gewassen worden in het vroege voorjaar deels afgegraasd door koeien en deels gemaaid voor opbrengstbepaling.

Naast deze proef onderzoekt Dairy Campus ook de methaanuitstoot van koeien. In de melkrobot wordt per koe per bezoek een ademanalyse uitgevoerd. Dit brengt variaties binnen en tussen dieren in kaart. Vraag is of er een vast patroon is in de methaanuitstoot van een koe gedurende de dag of gedurende een lactatie. De resultaten zijn mogelijk te benutten in fokprogramma's of voor beter passende voeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.