Rundveehouderij

Nieuws 11 reacties

Voor kerst duidelijkheid over grondgebondenheid

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wil voor het kerstreces duidelijkheid geven over de invulling van de grondgebondenheid van de melkveehouderij. Die toezegging deed Dijksma tijdens het debat over de melkveewet in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamerfracties zijn zeer kritisch over de route die Dijksma kiest voor het grondgebonden houden van de melkveehouderij. D66 en ChristenUnie vroegen de staatssecretaris waarom ze niet eerder dan vorige week met een voorstel kwam om grondgebondenheid in de melkveehouderij te regelen. Dijksma legt uit dat ze de grondgebondenheid liever privaat wilde regelen, door hierover vergaande afspraken te maken met de sector. "Op het moment dat de partner met wie je dat wilt afspreken echter zegt: ik heb liever dat jullie het voor mij regelen in de politiek, is dat ook voor mij een gegeven", zegt Dijksma.

De staatssecretaris heeft de voorkeur om nog met de deskundigen en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en met de sector te overleggen over de meest verstandige invulling van het AMvB, in plaats van nu al vast te stellen hoe de borging wordt. Ze verwacht dat dit leidt tot een betere afweging.
De Tweede Kamer lijkt hier morrend mee in te kunnen stemmen, omdat de Kamer minder zeggenschap heeft bij een AMvB dan bij een wettekst. Dijksma zegt toe dat de AMvB in de Kamer wordt besproken. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf en Groenlinks-Kamerlid Jesse Klaver vragen Dijksma allebei of ze hierbij ook bereid is om de wens van een meerderheid van de Kamer ook uit te voeren. "Het zou in ieder geval de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat de staatssecretaris een wens van de meerderheid van de Kamer uitvoert, maar we hebben in de afgelopen week al twee keer een situatie meegemaakt waarin dat niet het geval was", refereert Klaver aan de moties over de verwerking van stromest en weidegang.

De Kamer diende verschillende amendementen in om de grondgebondenheid te borgen. SGP en PVV willen dat er een grens komt bij een fosfaatoverschot van 80 kilo per hectare, ChristenUnie pleit voor maximaal 50 kilo fosfaat per hectare en PvdD op 0 kilo overschot. Dijksma ontraadde alle amendementen. "Dat wil niet zeggen dat het straks niet een van deze opties kan worden, maar ik kies voor een andere route", verduidelijkt Dijksma.
De Partij voor de Dieren stelt voor om het voorstel van oud-minister Gerrit Braks om graasdiereenheden per hectare in te voeren en dan maximaal 3 koeien per hectare toe te staan. Dijksma vindt dit geen goed voorstel omdat de sector hiermee geen mogelijkheid meer krijgt om fosfaatruimte te verdienen via voermaatregelen.
Het debat over de melkveewet werd woensdagavond onderbroken in verband met het debat over het belastingplan. Het debat wordt donderdagmorgen om 10.15 u hervat.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Misschien mis ik iets, maar wat heeft het voor zin om te debatteren, amendementen in te dienen als Dijksma voor haar eigen route wil, maar vooral kán, kiezen.....?

 • joannes

  Je mist wat @Sjaak. Letterlijk, voor Dijksma het argument eea te regelen is ¨Dijksma legt uit dat ze de grondgebondenheid liever privaat wilde regelen, door hierover vergaande afspraken te maken met de sector. 'Op het moment dat de partner met wie je dat wilt afspreken echter zegt: ik heb liever dat jullie het voor mij regelen in de politiek, is dat ook voor mij een gegeven', zegt Dijksma.¨ De sector heeft dus in het belang van haar leden omdat zij geen akkoord onderling kon bereiken, de opdracht terug gegeven om het in de Politiek op te lossen. Onmacht tegenover Populaire Demagogie van de PvdD. Het is duidelijk dat het de sector aan Politieke vaardigheden en inschattings vermogen ontbreekt! Om het onderling te regelen en om eea in de Politiek te verdedigen! Op het figuurlijke Politieke slachtofferblok dus!

 • kiepel

  @Joannes. Alleen een wet krijgt boeren op 1 lijn. Dit kun je als sector nooit anders voor elkaar krijgen. Ik ben politiek betrokken en weet wat er moet gebeuren, maar als mijn buurman door gaat met stallen bouwen dan kan ik of LTO er niks aan doen.

 • Sjaak

  @Joannes.
  Dat is me wel duidelijk, de reden waarom de politiek het moet regelen!

  Heb echter mijn twijfel over de toegevoegde waarde van een debat met de daarbij ingediende amendementen als Dijksma toch haar eigen route kan kiezen...
  Waarbij ik wel opmerk, dat het voor de sector niet per se ongunstig hoeft uit te pakken...:)

 • joannes

  Dat komt @kiepel, omdat boeren te dicht bij de natuur staan! Ze leven met gedachte en gewoonte dat, na regen, zonneschijn komt! En wie een dakbovenzijn hoofd heeft met een beetje land niets gedaan kan worden. Het tegendeel is waar! De politiek bepaalt hoe je je eigendom kan benutten en wanneer dat niet anders dan beperkingen zijn, worden je mogelijkheden kleiner en de waarde van je bezit minder. Al vertaalt zich dat nog niet in €/Ha, bepaalt het wel je toekomst. Of toekomstige bedrijfswaarde! Verenigen en Politiek weerstand bieden is in ieders belang, zelfs voor de Politieke omgeving, want met onkunde en zonder betrokkenheid regelingen afkondigen leidt tot een snelle destructie van de sector.

 • cocoma

  Als het eind van het liedje maar niet is dat het nationale fosfaatplafond wordt overschreden en er dan toch dierrechten komen. Dat de sector er onderling niet uitkomt en een en ander liever via de wet regeld was te verwachten.

 • kiepel

  @Joannes
  Met alleen de kont tegen de krib gooien bereik je niets. Kijk naar de fransen. Wanneer de politiek ons nu niet helpt(Ik noem de melkveewet Helpen) dan produceren we ons recht de afgrond in. Kijk naar de glastuinbouw. Die zijn ongelofelijk hard gegroeid en kunnen niet meer terug. Wetgeving had hun kunnen helpen, maar nu is het te laat.

 • joannes

  Wat je zegt @kiepel, is dat de Politiek je moet helpen met beperkingen zodat collega boeren de markt niet volgooien en daarmee de opbrengsten bederven? Zoja, dan ben ik dat niet met je eens! De Zuivelmarkt is een Mondiale markt en dan ben ik het met @alco1, of @Mozes eens. De Nederlandse productie is maar een fractie die niet prijsbepalend. De wisselkoers van de € is belangrijker of bv Buitenlandse Politek beleid! De tuinbouw is geen vergelijk omdat die met extra klimaat en arbeids kosten handicaps werken die een groot risico zijn.

 • Ferm

  @johannes, je zegt dus, als ik je goed begrijp, dat productiebeperkende maatregelen vanuit de politiek niet zullen helpen. De marktwerking zal dit zelf moeten regelen. Dat zal ze inderdaad ook doen dan. De kostprijsverhogende maatregelen die vanuit de politiek opgelegd worden, veroordeel je, terecht. Grijpt de politiek in dan heeft dit kostprijs verhoging tot gevolg. Grijpt zij niet in, dan groeit ze door ten koste van de kleinere individuele boeren, want de banken laten die groten niet vallen. De huidige landbouw, of die van weleer, zal gaan transformeren van min of meer vrije boeren naar boeren als zetbaas, of zie ik wat over het hoofd?

 • Mozes

  De verplichte grondgebondenheid en daarmee beperking van de groei heeft geen marktbeheersings doel maar een maatschappelijk doel. Het doel is niet de melkprijs te sturen maar maatschappelijk draagvlak te behouden. Ook al zouden wij dat willen, wij kunnen de melkprijs niet eens sturen, zelfs Europa kan dat niet eens.
  De enigste markttechnische betekenis als neveneffect van grondgebondenheid is dat wij hiermee een kwaliteitsimago behouden en niet in de bulk terechtkomen.

 • Fermer

  De verplichte gondgebondenheid is er niet, want boeren met een groot fosfaatoverschot moeten hun bestaansrecht behouden, dus zij nemen met hun groei van de afgelopen 2 jaar alle fosfaatruimte in. Dit terwijl boeren met een lage veebezetting, dus eigen fosfaatruimte, niet meer kunnen starten of uitbreiden vanwege het bereikte fosfaatplafond. Het maatschappelijk doel, draagvlak voor de melkveehouderij, wordt zo dus niet bereikt. En wie verlangt een 'kwaliteitsimago', misschien alleen de Nederlandse geindoctrineerde consument, die dan het Nederlandse merkartikel neemt, mits het niet veel duuder is. Het buitenland, toch driekwart van de afzet, zal slechts echte kwaliteit eisen, het imago zal voor de export geen meerwaarde opleveren.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.