Rundveehouderij

Nieuws

Verwachte kosten mestverwerking melkveehouderij verlaagd

Den Haag – De verwachte kosten voor het verwerken van rundveemest in het kader van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij bedragen niet €14 miljoen, maar €10,5 miljoen.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het verschil komt door de mogelijkheid van regionale afzet.

Door de nieuwe wet worden melkveehouders verplicht om bij groei de extra mestverwerking bovenop de productie van 2013 te laten verwerken of om hier plaatsingsruimte voor te realiseren door grond te verwerven. LEI Wageningen UR becijferde dat dit voor de melkveehouderij zou betekenen dat bij de verwachte groei tot 2020 4 tot 9 miljoen kilo fosfaat extra verwerkt zou moeten worden. Dit zou de sector €14 miljoen kosten aan mestverwerkingsovereenkomsten (VVO's). De verwachting is dat de melkveehouderij de mestverwerking uitbesteedt aan de varkenshouderij.

Bij de berekening heeft LEI geen rekening gehouden met regionale afzet van de rundveemest. Een kleine achtduizend melkveehouders kan via Regionale Mestafzet Overeenkomsten (RMO) gebruik maken van de mogelijkheid om maximaal 25 procent van de fosfaatproductie van het bedrijf binnen een straal van 20 kilometer op landbouwgrond af te zetten. Voorwaarde is wel dat het melkveebedrijf 75 procent van de mest op eigen grond kan plaatsen. Hierdoor neemt de hoeveelheid mest die vanuit de melkveehouderij verwerkt moet worden via VVO's af. De kosten hiervan dalen voor de sector van €14 miljoen naar €10,5 miljoen.

De Tweede Kamer spreekt woensdag over de melkveewet.

Of registreer je om te kunnen reageren.