Rundveehouderij

Nieuws 19454 x bekeken 87 reacties

'Liquiditeitsproblemen door melkprijs 2015'

Uden – Door de dalende melkprijs dienen zich nu al de eerste liquiditeitsproblemen aan bij melkveebedrijven, aldus DLV Advies. Banken verwijzen een toenemend aantal door voor nader advies en betere liquiditeitsbewaking.

De verwachting is dat de financieringsproblemen de komende maanden alleen maar groter worden. Dit meldt de organisatie op basis van signalen uit het adviesprogramma Melkveemanager. De melkprijs ligt rond 34 cent per kilo. Kijkend naar de prijzen van boter, kaas en melkpoeder op de termijnmarkt, is een verdere daling naar 30 cent niet ondenkbaar, aldus DLV. Ze ziet wel veel spreiding in de kostprijs per kilo melk op melkveebedrijven. Er zijn bedrijven die nog prima tegen een extra stootje kunnen, maar er zijn ook bedrijven die kampen met te hoge kosten, te weinig buffer en/of onvoldoende strak management, zegt Vic Boeren van DLV.

Gemiddeld ligt de kostprijs van melk rond 38 cent per kilo. Dit betekent een tekort van 8 cent bij een melkopbrengst van 30 cent per kilo. Op een bedrijf met 1 miljoen kilo melk resulteert dit in een tekort van €80.000 op jaarbasis.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden de Superheffing 2013/2014 betaald vermeerderd met de Inkomstenbelasting over 2013. Tgv het 'convenant horizontaal toezicht' dienen klanten van o.a. Flynth zowel Superheffing alsook de IB af te dragen(voorschieten wat betreft SH want die kan pas over de IB 2015 worden verrekend). Leuk onderwerp voor een reportage van Boerderij wat dit convenant dat zonder inspraak van de boeren voor hen is gesloten voor voor- en nadelen brengt.

 • Zents beheer

  80.000 euri's verlies en een bedrijf van 1 miljoen liter komt in de problemen?
  Kom nou toch !
  Op een wat groter leghennen bedrijf is dit het verlies per kwartaal en dat gedurende de afgelopen 2 jaar.
  2 jaar onder de 25 cent/liter, dan zal het wel een keer beginnen te jeuken. Kwestie van wennen.

 • Zuperboer

  Dat lukt niet 2 jaar onder de 25ct/liter. Doordat de kritische opbrengstprijs voor zuivel in grote delen van de wereld boven die in de WestEuropese graslandgebieden ligt zal de grondgebonden melkveehouderij / graasdierhouderij dus de niet-krachtvoersilo-gerelateerde produktie overblijven. De duurdere inefficiente produktie in regio's als Portugal/Spanje/Griekenland/Zuid-Frankrijk en Zuid-Italie zal eerder de neiging tot krimp gaan vertonen. Wat bovendien de nederlandse Zuivel onderscheidt van andere sectoren is het jarenlange (vanaf de jaren '60) vrjiwillig inhouden van melkgeldopbrengsten (PZ) teneinde produktinnovatie en marktstructurele maatregelen te financieren. Zuivelbedrijven zijn voor 90% ook nog echte cooperatieven waar veel boerengeld inzit. Melkveehoudersinkomens zijn nooit buitensporig hoog (relatief weinig MB/BMW/Audi daarentegen meer Opel-rijders) geweest en er is altijd relatief veel geld in onderpand geinvesteerd. Verder zullen we maar eens stil gaan zitten als we geschoren worden. Dat is toch de enigst juiste houding!

 • simpel boerke

  Plato, als jij 2 jaar 240.000 euro/jaar verlies kunt draaien, moeten er toch jaren tussen zitten dat er gigantisch verdiend moet zijn om dit op te kunnen vangen. Melkveehouders hebben dat soort extreem goede jaren niet.

 • chila

  Nee , en ook geen fendt van € 100.000.--

 • Zuperboer

  @chila: fendt/jd/zetor ze draaien rond de 700 uur per jaar. Fendt gaat 20 jr. mee en heeft een restwaarde van 15 000 Euro. Kosten per draaiuur 6,07 Euro. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan JD.

 • Zents beheer

  #4 toon23. Pieken en (vooral) dalen noemen ze dat.
  Wen er maar vast aan. Welkom op de vrije markt.

 • Mozes

  @Zuperboer #3, super goede uitleg.

 • holeinone1

  @zuperboer #1 volgens mij mag onder het covenant horizontaal toezicht ook 3/4e deel van de superheffingschuld gewoon als kosten worden opgevoerd in het voorgaande boekjaar, als flynth dit daadwerkelijk doet is dat niet echt handig (wel eens van het toerekeningsbeginsel gehoord??)

 • Koen Franken

  Is naar mijn idee helemaal niet gek dat de kostprijs te hoog ligt . Ken er in mijn omgeving nogal wat die grote stallen en zetten die dan maar voor een gedeelte vol zetten . Als je dit soort capriolen uit haalt , dan vraag je om problemen . Ken geen enkele varkens of pluimveehouder die zijn stal maar voor een gedeelte vol zet .

 • Zuperboer

  Wat op dit moment van toepassing is op de melkveehouderij is een combinatie van geregelde markt (Superheffing) in Europa en een vrije wereldmarkt waarop wij onze produkten moeten/willen afleveren. Door deze in economische zin dubbele markttucht wordt de melkveehouderij tot 1 april 2015 kunstmatig leeggezogen door de EU. Gevolg is het wegstromen van liquiditeiten. Hierover wordt door de standsorganisaties/boekhouders en andere betrokkenen lang niet voldoende aan de bel getrokken. De huidige overgang naar een vrije markt is uniek in een groot deel van het economische speelveld (Superheffing is een uniek instrument) waarmee tot nu toe geen enkele ervaring is. Teleurstellend is het te noemen en in zekere zin ook onverantwoord dat een organisatie als de EU deze situatie niet veel beter begeleidt. Iedereen wist dat in deze overgangsfase de produktie zou oplopen en we hebben immers al een flinke prijsdip gehad terwijl we in ons volume begrensd waren i.t.t. onze concurrentie. Dit is boksen met de handen op de rug gebonden. De EU bewijst keer op keer niet kort op de realiteit te kunnen besturen. Als een log slagschip laveert men met de achtersteven door de Oekraine dan weer met de voorplecht door de wereldzuivelplas. Er zitten veel te veel (onkundige) kapiteins op het EU-fregat. Gelukkig zitten er nu Jan & Annie from the Netherlands!

 • Koen Franken

  Inderdaad Manders , je kostprijs bereken is gewoon een must , heb wel eens gehoord dat de intensieve veehouderij de kostprijs weet op 2 cijfers achter de komma , terwijl de melkveehouderij het nog niet weet voor de komma .

 • Tuig

  Melkveehouderij kunstmatig leeggezogen?? Dacht dat melkveehouders altijd royaal gesponsord worden door de EU. Iedereen weet toch hoe veel melk hij mag leveren? Waarom dan meer melken? Na 2 goede jaren zakt de melkprijs iets en het gejammer begint al weer. Zoals 10 zegt veel stallen lang niet vol, dit kan alleen in de melkveehouderij. In andere sectoren is dit financieel niet mogelijk!!! Binnenkort vertrekken de melkveehouders weer naar Brussel vermoed ik?

 • hoving1

  De meeste melkvee houders willen teveel en kijken teveel naar een ander.Ga voor een stabiel bedrijf! Maakt niet uit hoe groot je bedrijf is. Ga voor een lage kost prijs en voldoende inkomen.

 • j.verstraten1

  Zou best wel eens zo kunnen zijn heren deskundigen 10 en 13 dat juist de melkveehouders met volle stallen in de problemen zitten ipv diegene die hem nog half leeg heeft.......

 • alco1

  @zuperboer. We krijgen geen overgang naar een vrije markt. Die is er allang. De quotering zelfs in de EU werkt maar nauwelijks prijs behoudend. Het is een systeem geweest van hier minder en elders meer.
  Vorig jaar zelfs nog in de EU 4.6 % onder het quotum gemolken.
  In een vrije markt wordt aanbod gestuurd door de prijs en prijs wordt weer gestuurd door aanbod. Marktwerking
  Als dus de prijs goed is zijn er zoveel landen die dat weer kunnen 'belonen' met meer aanbod, daar doet de remming van een paar landen niets aan. Let wel, prijs kan gemaakt worden door een paar % meer of minder en dat is maar twee op de vijftig koeien.

 • ohzo

  Leg dat eens uit Verstraten?

 • dayo

  die de nieuwe stal vol hebben komt er in ieder geval geld binnen de plekken in nieuwe stallen die leeg staan komt geen cent binnen maar de kosten om te bouwen zijn WEL gemaakt

 • alco1

  Het is toch simpel wat verstraten bedoeld.
  Stel je hebt een stal voor twee honderd koeien.
  Voor honderd koeien hen je zelf land voor voer en mest afzet.
  Hier heb je een inkomen van.
  Aanvoer van voer en mestafzet, en andere variabele kosten kan nog weleens zo duur worden dat de baten die lasten kunnen overstijgen.
  Dus kun je beter de extra plaatsen, ondanks de kosten, onbenut laten.

 • John*

  koe 1500, stal 5000, grond 35000..
  zorgen dat je als melkveehouder het maximale van je grond haalt is het belangrijkste voor een rendabele melkveehouderij.

 • Demeter Griend

  Het is geen probleem dat er wat zwake broeders gaan afvallen. Dat werkt in iedere bedrijfstak zo.

 • Fermer

  @zuperboer #3, dus enkele jaren 25 cent/liter en de boertjes in de mindere Zuid-Europese gebieden moeten maar stoppen. Een 100.000 boeren met een 25.000 liter melk, al generaties hetzelfde bedrijf, vaak de spil van de boeren dorpjes, moeten wijken want dan kan de Nederlandse boer z'n 2.5 miljard liter uitbreiding realiseren. En dan ? Nederlandse boeren die hopen op prijsherstel, dus zijn er nog meer stoppers elders nodig om weer evenwicht in de melkmarkt te krijgen. Zoniet, dan gaat in Nl. de zaak alsnog op de fles. Zowel, wat dan ? Investeren om de belasting weer voor te blijven, dus weer balanceren bij een volgende prijsdip, of toch maar sparen en belasting betalen. Die belasting kan Nederland dan linea-recta overmaken naar de zuidelijke EU landen, want daar is de agrarische bedrijfstak geheel om zeep geholpen en zijn de werkeloosheid en de staatsschulden dus nog verder opgelopen.

 • Zuperboer

  Neen emmerei dat zeg ik niet, dat wil jij lezen. Dit zijn grotere bewegingen die je al dan niet signaleert. Dit heeft meer te maken met bv. de watervoorziening. Zie je ook in de USA. Landbouw ten westen van de Mississippi heeft een vrij grote kans om tussen 30-50 jaar onmogelijk te worden, omdat men het water steeds dieper moet oppompen. In de periferie van Europa is deze verdroging ook een steeds groter probleem. Net als bij ons de weersomstandigheden ook veranderen. Denk maar aan golfstromen, El Nino e.d. Daar valt in sommige landen niet tegen op te boeren. Dorpsboer of niet.

 • melkveehouder .

  @ arie manders. Je hebt hier wel gelijk in. Varkens- en pluimveehouders hebben (bij mindere prijzen) de stal niet half vol staan, maar helemaal leeg. Dat kan een melkveehouder zich niet permitteren. Overigens ben ik het wel met je opvatting eens dat een nieuwe stal bouwen en deze niet volledig benutten niet erg handig is, en alleen het legertje adviseurs en de bouwsector voordeel oplevert. Los daarvan vind ik het oprecht jammer dat collegae uit verschillende sectoren zo op elkaar zitten te katten. Daar wordt niemand beter van.

 • j.verstraten1

  Ohzo, er zijn een aantal melkveehouders die de afgelopen jaren een stal gebouwd hebben die wel vol met vee staat maar daar geen quotum voor gekocht hebben maar dit moeten leasen. Leaseprijs= superheffingsprijs= bijna actuele melkprijs. Tel daarbij op duur voer/mestafzet.
  Er is niks mis mee op anticperend op de periode ná 1 april 2015 overcapaciteit gebouwd te hebben. Maar wel binnen je financiële draagkracht. Verder ben ik het helemaal met melkveehouder zijn laatste zin eens, en dat zie je hier op dit forum continue langs komen.

 • Fermer

  Zuperboer, je reactie #3 gaat over de te lage melkprijs van nu, en dan nu in #23 over de watervoorziening (in hoogproductieve landbouwgebieden, dus niet de door jouw aangehaalde Z-Europese gebieden) beginnen, op de lange termijn, lijkt me wat vergezocht. Overigens, Nederland is met z'n waarschijnlijk 4 gve/ha ook gewoon een krachtvoer afhankelijk productie gebied voor melk. Wordt dit met de fosfaatbeperking lager, dan kunnen de Nederlandse boeren zelf melk uit productie halen, en dus zelf zorgen voor een minder overaanbod.

 • koestal

  Hier in de buurt zijn er melkveehouders die teveel koeien in de stal hebben,de vergunningen hebben ze niet voor elkaar,hoe dat verder moet weet ik niet,maar ze hebben er bericht over gekregen.

 • minasblunders1

  Vindt niemand het raar dat de melkprijs van 2015 in 2014 al problemen oplevert? Zoals ik al vaker heb vermeld is het niet zo, dat de melkveehouderij zo rendabel was door het koeien melken, maar door de grondprijsstijging en de daaruit voortvloeiende belastingvoordelen. De liquiditeitsproblemen zijn niet vandaag ontstaan, maar zijn al veel langer aan de gang (ook toen de melkprijs nog hoog was). De eerste bedrijven van 'topondernemers' zijn al geliquideerd. Vergeet niet dat die 'topondernemers' die veel te dure stallen hebben gebouwd om geen belasting te hoeven betalen. De 'topondernemers' komen er nu hardhandig achter dat de melkveehouderij bij de huidige grondprijzen zwaar verliesgevend is. De overgang van bijna onbeperkt bijfinancieren naar verplicht aflossen is voor deze bedrijven veel te groot (de belastingvoordelen raken zij ook nog eens kwijt). Zo is het in Denemarken ook begonnen..

 • ohzo

  En zo is dat minasblunders.. @ verstraten. Als je niet genoeg grond hebt of de mestafzet niet hebt meegenomen als variable kostenpost bij de stallenbouw, dan moet je of je boekhouder ontslaan( kijkt toch alleen maar achteruit) of je bankraadgever op het matje roepen of je krijgt een bar taaie toekomst.

 • alco1

  Ohzo. Zie jij de boekhouder of bank raadgever verantwoordelijk?
  Alleen jij bent verantwoordelijk.

 • Gerd

  @minasblunders1
  Denemarken: Hoe het daar begon , grondprijzen zakte en de bank kreeg warme voeten .. in Duitsland werd verwacht 35 cent melkprijs door de consultants - als nu barsten financiering er alleen een verandering van eigendom.

 • ohzo

  Nee alco, ik zie ze niet als eind verantwoordelijken, dat is de veehouder zelf. Wat men wel mag verwachten dat genoemden een degelijke sparringspartner zijn. Als ze dan toch aan de keukentagel zitten, mag je toch verwachten dat ze iets te zeggen hebben. Dit is vrij normaal in andere industrien, ik weet uit ervaring dat dit in de landbouw nog al eens anders is. Op grotere bedrijven zie je nog al eens een 'boerderij bestuur'. Bank, voer, veearts en managers zitten samen om tafel om te beslissen ' what is next'.

 • wmeulemanjr1

  Jammer dat toch niet alles blijkt te kunnen.

 • agratax2

  80.000 te kort op een stal van 120 koeien.Dit bedrag is ca.2% van het geinvesteerde vermogen. Praktisch komt dit er op neer dat de boer geen rente vangt over zijn eigen vermogen of hij werkt zonder loon te ontvangen. In beide gevallen is er geen sprake van een zwakke broeder die afvalt. De meeste boeren krijgen hun rente op kapitaal pas uitgekeerd bij verkoop van het bedrijf of ze leven van de rente en zien af van loon. De snelle groeiers waarvan we danken 'Hij durft, hij gaat 2015 in als grootste groeier van de buurt', zal deze uitbreidingsdrift moeten bekopen met curatele van de geldschieter. Wie geen gekke sprongen heeft gemaakt, zal het langst kunnen door melken al moet hij de broekriem wel iets aanhalen.

 • Fermer

  Wie geen gekke sprongen heeft gemaakt, zal het langst door KUNNEN melken. Is het nog leuk dan om te melken en elke dag verlies te draaien? De grote groeiers melken ook jou melkprijs onderuit, en zullen dit doen zolang de bank hun dit verplicht. De vrije melkmarkt is er nog niet, en de melkprijs is al foute boel. Ik zie in S J Schenk de Wouter Bos uit 2007 van de melkveehouderij , zich op de borst kloppend net voor de financiele crisis : We maken ons niet bang, we staan er goed voor , goed voorbereid en klaar voor wat gaat komen, deze crisis zal ons bijna ongemerkt passeren!

 • wateenonzin

  Ik vraag mijn af, of de fam. De Jong uit Marienheem die gevolgd wordt door de Boerderij bij de groei van 60 naar 480 melkkoeien nog goed slaapt en hoelang ze dit volhouden met deze melk prijzen?!!

 • xw

  Wat een onvriendelijk stemming hierzo, om het maar netjes te zeggen.

 • minasblunders1

  Gerd #31: de grondprijzen in Denemarken stortten 'zomaar' in? Zo zit het natuurlijk niet! Veel melkveebedrijven waren (zijn) daar zodanig zwaar gefinancierd dat zij liquiditeitsproblemen kregen. Zij konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen met liquidatie als gevolg. DAARDOOR stortte de grondprijs in, precies wat hier ook gaat gebeuren. Hier zitten ook al veel 'topondernemers' in liquiditeitsproblemen, ondanks de relatief hoge melkprijs die we gehad hebben. Door de zakkende melkprijs zal dit proces versneld gaan worden.

 • ohzo

  @ minasblunders, eigenlijk was het de varkenshouderij die dat in DK heeft veroorzaakt, met een vloedgolf van problemen voor de hele sector van dien. Daar werd er 15 jaar geleden al voor gewaarschuwd. Alleen ter info, eindeffect exact hetzelfde.

 • minasblunders1

  Inderdaad is het eindeffect hetzelfde, hoewel de gevolgen in dit land veel verstrekkender zullen zijn. Maar de varkenshouderij?? Kun je me dat eens uitleggen? Is de varkenshouderij daar meer grondgebonden dan?

 • minasblunders1

  Maar hoe je het ook wendt of keert; ook hieruit blijkt weer dat de melkveehouderij een verliesgevende sector is. Als het een rendabele sector zou zijn, dan hadden de melkveehouders ondanks de dalende grondprijs hun bedrijf er wel door getrokken.

 • ohzo

  @ minasblunders. In Dk mag je 1,4 GVE / ha houden. Punt. Melkveehouders een beetje meer onder voorwaarden.
  De varkenshouders kochten voor 2009 land tegen elke prijs. Melkveehouders moesten wat en volgden schoorvoetend. Na 2009 de eerste grote varkenshouders op de kop met een drastische landprijs verlaging. De melkveehouders met hun idiote consultants bouwden stallen die half vol stonden/staan. Inclusief een teveel aan grond voor melkproductie. In combinatie met de verlaging van de landprijzen had dit tot gevolg dat menig bank omviel. En veehouder natuurlijk. De gedwongen balans correctie voor banken met betrekking tot grond als onderpand kwam van de Deense Nationale Bank. Een rampscenario.

 • alco1

  In feite dus door 'grondgebondenheid'.

 • steenbok1

  even een gezonde correctie, volgend jaar om deze tijd zijn we het allemaal weer vergeten.

 • ohzo

  @alco, inderdaad... De varkenshouderij kiepte om, omdat de prijzen veel te laag waren. De melkveehouderij door teveel grond of te weinig melk op de grond..

 • agratax2

  ohzo. Als reden voor de misere in Denemarken zie je o.a. te veel grond of te weinig melk per ha. Waarom hebben veel Franse bedrijven al jaren veel meer land dan voor hun melkproductie nodig is en toch vallen zij niet om. Zou hier de Franse grond politiek als oorzaak aan te wijzen zijn. Zo ja dan moet de grondhandel zo snel mogelijk op de Franse wijze worden geregeld. Hoe lullig die ook regels ook uitpakken voor immigranten en verkassers.

 • minasblunders1

  Ohzo, maar vooral door te zware investeringen zoals ik je begrijp. Net als hier dus.

 • afm

  nog even flink door bouwwu en de 25ct komt in zigt . aantalle zijn belanrijkker dan de prijs

 • piethermus1

  bouwwu...? zigt...? aantalle...? belangrijkker...?

  Oh jee! Al weer zo iemand die de Nederlandse geschreven taal amper machtig is, maar toch wat durft te schrijven. Wanneer breekt de tijd aan dat Nederlandse boeren gewoon een zin (redelijk) goed kunnen schrijven? Waarom moet ik me voor toch te veel van mijn collega's me schamen?
  Een boer die zich ondernemer waant dient de eigen landstaal ook enigszins machtig te zijn.

 • joannes

  Wat een Ballll ben je toch @piethermus1, wees blij dat er gecommuniceerd wordt. Een Boer behoeft geen Schoolmeester te zijn of te worden! Wanneer je het niet begrijpt, neem je maar een hoog geleerd geschiedenis boek om de tijd te doden!

 • alco1

  Mensen die zich 'verheven 'voelen, heb ik moeite mee.

 • Mozes

  @piethermus1, de één na laatste zin van jou reactie is niet correct. 'Waarom moet ik me voor toch te veel van mijn collega's ME schamen?'
  Het laatste 'me' is dubbel en hoort er niet te staan.

 • piethermus1

  Helaas wordt er soms gewoon onbegrijpelijk geschreven. Er is dan geen touw aan vast te knopen wat iemand dan bedoelt. En dat is toch het doel van communicatie? Toch? Inderdaad weten we wel wat aantalle betekent en zigt en bouwwu. Dat dan weer wel.

  Ik begrijp wat agratax schrijft bijvoorbeeld volkomen, omdat hij gewoon begrijpelijk en zorgvuldig formuleert. Daar getuigt ook respect uit voor diegene die hij een boodschap wil vertellen. Daar gaat het toch ook om in communicatie. Niet alleen het eigen ego en gelijkhebberig je eigen boodschap op vreemd eigen wijze de wereld in willen slingeren.

 • A1967

  Xw#37, de enige zinvolle reactie in deze zogenaamde discussie

 • A1967

  En nog eentje voor piethermus1.
  Xw#37 de eenige zinvole reakti in dese zogenaamde diskusie :-)

 • piethermus1

  Mensen die moeite hebben met wat zij noemen mensen die zich 'verheven 'voelen, hebben in wezen zelf een gevoeld van eigen superioriteit. Als doen zij alsof zij dat niet zijn. Zij zijn zogenaamd bescheiden. Maar ondertussen......

 • Ishtar

  De waarheid ligt idd in het midden.
  Voor de toekomst is het voor Europa veel beter om een goede relatie te hebben met Rusland.
  Rusland zal intern ook nog wel wat intern werk te verrichten hebben.
  En de huidge geo politiek oorlog in Oekranie zal toch ooit vredig opgelost moeten worden, met voor beide landen een respectvolle omgang
  en respect voor landsgrenzen.
  Dat Europa en vooral NL als een schoothondje achter Amerika aan loopt is een splinter die velen niet zien.
  Het handelsverdrag van Europa met Amerika zou nooit getekend moeten worden.
  Ook zal Rusland een partner zijn tegen de power play qua gentech modificatie van de hele voedsel keten.
  Maw, Europa moet een eigen en goede relatie opbouwen met Rusland.

 • Ishtar

  ...oeps 57 was op een verkeert draadje.
  Wat zal de melk prijs volgende maand doen? 23 cent?
  @Alco, compliment aan je vatsbeslotenheid, dat je nooit en te nimmer steun gaat vragen aan de overheid.
  Je hebt geen plan, geen visie en geen idee, en je hebt geen mogelijkheid om ook maar ergens te sturen....
  Complimenten...... een paar spreekwoorden komen bij me op........
  Mocht het zover komen dat je steun nodig hebt, klop aub aan bij NZO en LTO!
  Beloof aub dat je niet gaat klagen hier op deze site......

 • minasblunders1

  Goede of foute spelling: ik schat dat 2/3 van de bedrijven met een dure stal ter ziele gaat,zelfs zonder grondprijsdaling.

 • Ishtar

  Waarom gaan boeren niet een regeling maken met hun bewierookte bestuurders?
  Immers NZO en LTO maken de visies en plannen, en zo ook de besluitem.
  Bij een melkprijs onder de 27 cent, wordt alles aangevuld door de bonus kast van LTO en de NZO en de 'Royal' RFC......
  Immers dan zijn hun plannen niet gelukt, en coöperaties is de RFC toch..... en hebben ze gefaald en daar zijn ze verandwoordelijk voor.
  En als ze dingen weer veranderd hebben, en de prijs weer boven de 27 cent is, dan is het weer zogenaamde marktwerking.
  Kijk, dan neem je als sector verantwoordelijkheid!
  Hoeveel krijgen die betsuurders eigenlijk?
  En hoef je ook niet continu op subsides en belasting geld van hardwerkende Nederlanders te teren.
  En elk jaar een nieuwe Mercedes hoeft naturrlijk ook niet.

 • alco1

  Dit is nou het toppunt van insinueren @Isthar.
  Trouwens, ik ben wel benieuwd naar de spreekwoorden.
  Als muzikant zijnde kan ik daar altijd wat mee.

 • Vibank

  At Ishtar
  Wees jij maar blij dat jij niet zo gek bent

 • ohzo

  @ agratax. Verschilletje met Frankrijk. In DK werd rustig 30-40.000€ / ha betaald. Nog niet zo erg, maar door het klimaat haal je geen 10 t tarwe. Alleen op de eilanden misschien.

 • Fermer

  @steenbok1 #44, waarop baseer jij dat de melkprijs volgend jaar alweer 'gewoon' boven de +/- 40 cent zal liggen, er zit nu al een grote voorraad poeder en boter, de melkplas zal alleen maar verder stijgen na 1 april, de mondiale markt en vraag is moeizaam en stoppers door faillisementen in de melkveehouderij zijn voorts nog niet aan de orde, de bank laat deze bedrijven gewoon doordraaien, zie bij de glastuinbouw. Ben benieuwd naar jouw toekomstverwachting en waarom?

 • kenniscentrum Flynth

  Reactie van Sylvester Schenk (Flynth):
  Een discussie over horizontaal toezicht (HT) en superheffing (SH) moet gebaseerd zijn op feiten, en niet op verkeerde uitgangspunten. Dat er door melkveehouders na goede jaren belasting betaald moet worden is een feit. Dat dit komt door een convenant Horizontaal Toezicht (HT) is baarlijke nonsens. Bij HT komt een aanslag tot stand in overleg tussen fiscus en accountant, en dat bespaart de klant altijd tijd en vaak geld. Maar uiteindelijk is het altijd de klant die beslist over deelname aan HT. En nooit Flynth alleen. @Zuperboer: convenant zonder inspraak boeren slaat dus helemaal nergens op. Met komende betaling superheffing mag naar mening Flynth in belastingaangifte al rekening worden gehouden door vorming voorziening. @ holeinone1: vorming voorziening voor (deel van) komende betaling superheffing is door Flynth dankzij HT snel besproken met fiscus. Die is inmiddels voor HT klanten schoorvoetend akkoord . En wie geen voorziening wil vormen is dat niet verplicht.

 • LUCTOR

  @piethermus #Je omschrijft je zelf correct nu de grammatica nog.

 • veldzicht

  Dat de melkprijs de laatste jaren zo hoog was +45 ct komt alleen maar door toevallige omstandigheden,droogte in Nieuw Zeeland en de V.S.
  en babymelk schandaal in China,de komende jaren zal de melkprijs zo tussen de 25 a 30 st liggen, net als alle andere landbouwproducten
  over de wereld een prijsje dat alleen de betere boeren een redelijk inkomen hebben,stijgt de prijs wat komt er weer teveel en klapt de prijs weer in elkaar,daar kan geen mens wat aan veranderen of er moeten weer (natuur) rampen komen om de prijs te laten klimmen.

 • alco1

  En wij moeten die winst afdragen aan Brussel (superheffing)

 • veldzicht

  Alco, daar ben je zelf bij .

 • joannes

  Hierbij een schrijven uit 1572! Er is niets veranderd; macht heeft de neiging to consolideren tot het middels een revolutie omvergeworpen wordt! Kijk naar Regeringen, kijk naar Multinationals, kijk naar Co-operaties! Altijd met het motief efficiëntie maar ondertussen verhogen ze belastingen! Een vrijheid die ze krijgen door met de competitie te huwen!
  Helse duvel die tot Brussel zijt
  Uwen naam ende faam zij vermaledijd
  Uw rijk verga zonder respijt
  Want heeft geduurd te langen tijd
  Uwen wille zal niet gewerden
  Noch in hemel noch op erden
  Gij beneempt ons huiden ons dagelijks brood
  Wijf ende kinderen hebben 't grote nood
  Gij en vergeeft niemand zijn schuld
  Want gij met haat ende nijd zijt vervuld
  Gij en laat niemand ongetempteerd
  Alle die landen gij perturbeert
  O Hemelsen Vader, die in den hemel zijt
  Maak ons dezen helsen duvel kwijt
  Met zijnen bloedigen, valsen raad
  Daar hij mede handelt alle kwaad
  Ende zijn Spaans krijgsvolk allegaar
  't Welk leeft of zij des duvels waar
  Een parodie op het Onzevader, is het Gentsch Vader-Onze, geschreven door een anonieme auteur in 1572

 • minasblunders1

  Weet je zeker dat het niet een Sinterklaasgedicht uit 2014 is?

 • alco1

  @velszicht. Ik betaal zelf geen superheffing.
  Ik zeg het in het algemeen. Door de quotering kunnen wij het extraatje niet meepikken. (wel natuurlijk de hogere prijs binnen het quotum)

 • koestal

  De aangekochte quota zijn ook nog niet afgelost voor 1 april 2015,daar zit het venijn,het quotum verdwijnt maar de lening direct nog niet

 • jehanvankroaks

  30 jaar geleden was er een band die dit probleem goed onder woorden bracht.
  Maar de bankschuld warkt het hardste, en drukt op alles zwoar.

  check onderstaande link, de tekst wordt erbij vermeld.

  http://www.youtube.com/watch?v=SU7_VddyRgk • agratax2

  @ohzo. Het verschil tussen Frankrijk en Denemarken is niet alleen de granopbrengst. Het is veel meer de Chambre Agriculture die bepaalt wie en tegen welke prijs de grond wordt overgedragen. Met dit beleid hebben ze de 'rijke' buitenlanders (Nederlanders, Belgen) buiten spel zet, als zij een TE hoge prijs voor het bedrijf bieden en op hetzelfde moment doe ja aan landbouwontwikkleing door blijvers aan meer land te helpen tegen een acceptabele prijs.

 • spits761

  lachen,lachen,1 week onder kostprijs melken en de jongens staan al op de achterste benen.Nog veel grotere stallen zetten ,nog meer robots,nog meer stront enz enz..Jullie gaan gewoon de intensieve sectoren achterna,dat is wat er gaat gebeuren komende decennia.Nog meer werken voor minder geld.Maar ja dan kun je op een feestje toch zeggen dat je 500 koeien hebt en dat je 6 robots hebt (en heel veel schuld)maar ja;dat laatste zeg je gewoon niet dat lach je maar weg.............

 • koestal

  Hier in de buurt mogen de nieuwe stallen niet vol ,omdat de boeren niet genoeg ammoniakrechten hebben

 • ohzo

  Ik vraag me af, met de daling van de krachtvoer prijzen, of de IOFC bij de veehouders wel zoveel slechter is als 6 maanden geleden. Volgens mij is er een verschil van een 0,5€Ct per l..dus helemaal geen reden voor paniek. Nog..

 • Koen Franken

  Koestal , dit kun je toch geen gezonde bedrijfsvoering noemen , dan is het toch niet verwonderlijk dat de kostprijs veel te hoog is .

 • hookwood

  Koestal, hoe kan je nu een nieuwe stal bouwen als je daar de benodigde vergunning niet voor hebt? Hier ging de gemeente niet verder met de aanvraag van de WABO als de NB vergunning niet geregeld was. Heb er zelfs twee moeten aanvragen.

 • Zuperboer

  @kenniscentrum Flynth@Sylvester Schenk: De inhoud van het convenant zijnde de Superheffingsparagraaf en de behandeling van de SH als een boete is door Flynth overeengekomen als onderdeel van een afspraak, zover is mij ook wel duidelijk. Als agrarisch boekhoudkantoor (dat zijn jullie toch?) mag het jullie ook duidelijk zijn geweest dat einde SH een verhoogde kans op SH zou betekenen en dit in combinatie met een verhoogde belastingaanslag(wat in de praktijk ook gangbaar is) heeft voor sommige bedrijven geleidt tot een gevaarlijke aanslag op de liquiditeitspositie. Genoemde oplossing van een voorziening is mij door onze accountant niet voorgesteld en ook andere oplossingen in die trant 1/4 3/4 regeling zijn als passe voorgesteld. Tot zover de ervaringen uit het veld. Achter een bureau in krijtstreep is het soms anders dan als je zelf de ondernemer bent.#overstand#lastig. M.vr.gr. Ook een klant.

 • varkenshouder1

  Marktwerking is wennen, maar ook daar raak je aan gewend. Ook als de melkprijs dadelijk onder de 30 cent gaat zakken.!!!

 • koestal

  @hookwood,die benodigde NB vergunning is hier sinds kort nodig om een bouwvergunning te krijgen,voor 2 jaar terug kon je hier ook zonder NB vergunning een bouwvergunning krijgen ,maar nu mag je de nieuwe stal in een aantal gevallen niet vol zetten

 • koestal

  De rente is nu historisch laag en toch al liquiditeitsproblemen?,ja de melkprijs is ook al laag maar was afgelopen zomer toch redelijk goed,de bomen groeien ook niet tot de hemel,dus ze hadden geen buffer opgebouwd

 • voslandbouw

  De melkveehouderij is totaal onbekend met volatiele prijzen. Zakt de prijs een keer schreeuwt men moord en brand. Zielig!! Kijk eens naar andere sectoren zoals de akkerbouw, de tuinbouw of de varkenshouderij. Uien van 0 cent per kg of aardappels van 2 ct en we zijn weer een vol jaar verder!

 • koestal

  Dit houdt nog wel een poosje aan,dus kalm aan !

 • De Waard

  Boeren pikken alles maar. Onze organisaties hoor je ook niet.
  En de consumenten lachen ons uit, of zien ons als criminelen omdat we dieren houden voor geld....
  Rare wereld aan het worden zo.

Laad alle reacties (83)

Of registreer je om te kunnen reageren.