Rundveehouderij

Nieuws 2349 x bekeken 1 reactie

Voorheffing bij zware overschrijding melkquotum

Leuven – De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) adviseert haar leden om bij zware quotumoverschrijders de superheffing met onmiddellijk ingang in te houden als maatregel van risicobeheer. Deze waarschuwing komt in België 3 maanden vroeger ten opzichte van afgelopen melkjaar. Onder zware overschrijders verstaat de BCZ melkleveranciers die hun quotum met 20 procent of meer overschrijden.

Ook in Nederland wordt al €0,27 per kilo melk superheffing ingehouden bij melkveebedrijven die meer dan 100.000 kilo boven hun geregistreerde quotum uitkomen. Het gaat volgens de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tot op heden alleen om melkveebedrijven die hun melk aan relatief kleine ondernemingen leveren. Eind volgende week verwacht de dienst aan te kunnen geven om hoeveel melkveehouders het gaat en of de regeling moet worden uitgebreid.

Doordat in België het melkquotum gedurende de eerste 5 maanden met 4,3 procent is overschreden, is een superheffing in het laatste quotumjaar volgens de BCZ onvermijdbaar. De eerste indicaties over september tonen aan dat de melkaanvoer onverminderd doorloopt. De beschikbaarheid over veel en goedkoop ruwvoer en de lage prijzen voor uitstootkoeien maken dat melkveehouders in België qua productie nog niet op de rem trappen. Een jaar geleden in dezelfde periode lag de Belgische melkproductie nog ruim 1 procent onder het quotum.

De dalende zuivelmarkt, die een forse klap gekregen heeft na het Russisch invoerverbod, zit volgens de BCZ echter nog niet verrekend in de uitbetaalde melkprijs. In tegenstelling tot vorig seizoen, waar de goede melkprijs aanzienlijk hoger uitkwam dan het superheffingsbedrag, dreigt het verschil tussen melkprijs en superheffing te verschrompelen. "Het is zinloos om te blijven dromen van een wonder waarmee superheffing zou kunnen vermeden worden", zegt BCZ-bestuurder Renaat Debergh.

Eén reactie

  • koestal

    Een aantal melkveehouders remmen te laat en dan valt de rekening tegen

Of registreer je om te kunnen reageren.