Rundveehouderij

Nieuws

Nieuwe adviezen kali-bemesting

Wageningen – De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een nieuw bemestingsadvies voor kali op grasland vastgesteld.

Dit naar aanleiding van veldproeven door het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen UR Livestock Research op in totaal 24 praktijkbedrijven en drie proefbedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat een kaligift voor de eerste snede bij lage hoeveelheden een opbrengstverhogend effect heeft op alle sneden. Daarbij is de gewenste opbrengst en de bodemtoestand leidend en wordt er vanuit gegaan dat elke kilo kali minstens 4 kilo ds meeropbrengst moet geven. Bij een eerste weidesnede liggen de adviezen laag, namelijk 20 kilo K2O per hectare geadviseerd. Voor een maaisnede en een zeer zware maaisnede wordt gemiddeld 42 en 66 kilo K2O per ha. Dit komt neer op 29 gram K per kilo ds, dit is lager dan de nu nog geldende adviezen. Die variëren van 40 tot 180 kilo K2O per hectare voor de eerste maaisnede, maar stammen nog uit 1976. Voor de overige snedes geldt dat elke kali-gift opbrengstverhogend werkt en dat de onttrekking door het gewas leidend is. Uit de veldproeven bleek dat er zo'n 60 kilo k2O per ha door het gras aan de bodem werd onttrokken, wat dan ook de gift moet zijn. Ook dit advies ligt lager dan de bestaande adviezen. Naast de te geven hoeveelheden kali blijkt dat het kaliadvies het beste kan worden gebasseerd op basis van van de bodemparameters K-CaCl2 en CEC. Wanneer CEC niet bepaald kan worden dan is het organische stofgehalte en lutum bepaald worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.