Rundveehouderij

Nieuws 19 reactieslaatste update:15 okt 2014

Dijksma ontvangt melkveesector over melkveewet

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw heeft de melkveesector uitgenodigd om te komen praten over het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij. Vorige week werd duidelijk dat vanuit zowel de sector als de Tweede Kamer veel kritiek is op de wet.

De wet maakt het mogelijk voor melkveehouders om hun bedrijf na afschaffing van het melkquotum uit te breiden mist er afzetmogelijkheden zijn voor de extra mestproductie. Dit kan door de aanschaf van grond of door mestverwerking. Uit een onderzoek van LEI Wageningen UR blijkt dat voor melkveehouders de optie voor het uitbesteden van mestverwerking aan varkenshouders de goedkoopste optie is. NZO, LTO en veel Kamerleden vinden dat hierdoor het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te veel onder druk komt en pleiten voor het aanscherpen van de wet. Of Dijksma hiertoe bereid is, is nog niet duidelijk.

Laatste reacties

 • peter 103

  Als Dijksma het mest probleem echt op wil lossen moet de mest productie gekoppeld worden aan de grond, op eigen areaal of vooraf een mest afzetovereenkomst met andere boer/akkerbouwer, maar wel met leveringsplicht!!!!. Mest die op die manier niet te plaatsen is moet verplicht, voor de volle 100% , verwerkt/bewerkt en dan de grens over met dat spul. Wat mij betreft voor alle diersoorten.
  Dus als je op 1 januari je mest afzet niet geregeld hebt kun, en mag je geen dieren houden.

 • Koen Franken

  Peter 103 , dan blijft alleen de pluimveesector over welke hun mest laar verbranden in Moerdijk , de rest heeft forse problemen .

 • koeien10

  gebruiksnormen verhogen en absurde uitbreiding tegen gaan melkquotum erop laten is veel goedkoper.

 • Sjaak

  ' NZO, LTO en veel Kamerleden vinden dat hierdoor het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te veel onder druk komt en pleiten voor het aanscherpen van de wet. Of Dijksma hiertoe bereid is, is nog niet duidelijk.'

  Kan iemand één reden noemen waarom Dijksma hiertoe niet bereid zou zijn....?
  Zelfs onze eigen standsorganisaties én de zuivelindustrie pleiten hiervoor. Iedere belanghebbende en iedereen die iets meent te moeten zeggen over de zuivelwereld heeft de mond vol over imago en maatschappelijke acceptatie....
  Daar kan Dijksma toch niet op tegen zijn....toch?

 • KGB

  Melkveehouders zouden hun mestoverschot 100% moeten laten verwerken en niet dmv VVO's mogen 'afkopen'.

 • koestal

  Hoe had u het gehad willen hebben ? Een koe meer of minder !

 • Mfb

  Wanneer we grondgebondenheid in gaan voeren is het hele mestprobleem toch opgelost?

 • peter1939

  gewoon koppeling maken met bv max 4 koeien/ha en dan verplicht mestverwerken, iedere sector voor zich....kan iedereen groeien en inzetten op betere fosfaatbenutting...en mestverwerking zal zich gaan ontwikkelen....

 • Melkveebedrijf Custers

  #7 Beste Mfb, U reactie is niet juist. Grondgebondenheid is een modewoord aan het worden wat te pas en te onpas wordt gebruikt. De Nederlandse melkveehouderij is grondgebonden. Alle mais en gras die onze koeien eten wordt geteeld op Nederlandse bodem. Het moet niet uitmaken wie die grond in eigendom of gebruik heeft. Door de huidige bemestingsnormen moet een bedrijf wat zelfvoorzienend is qua ruwvoer toch nog mest afvoeren. Dit is een gevolg van de huidige wetgeving en heeft niets met grondgebondenheid te maken. Als er niet meer mest geproduceerd mag worden dat wat er op eigen grond uitgereden mag worden heeft de akkerbouw een probleem. Er is dan geen mest meer voor bedrijven die geen dieren hebben! Voor zover ik het voorstel van Sharon Dijksma kan beoordelen is het een prima voorstel. Alleen onze eigen LTO en zuivel willen een aanscherping waardoor er voor intensieve bedrijven (die volgens WUR het efficiënts werken en nodig zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden) een stop komt te liggen op de mogelijkheid om meer koeien te houden. In mijn ogen moet iedere ondernemer kunnen uitbreiden als hij zich daar goed bij voelt mits hij voldoet aan de regelgeving. Dus de extra mest laten verwerken of een VVO regelen waardoor er extra varkensmest verwerkt kan worden. De rundveemest (die ook nog eens beter voor de bodem is) kan dan uitgereden worden waar voorheen de varkensmest uitgereden werd.

  Mvg

  Harold Custers

 • Sjaak

  @Custers-Keursten1

  Zonder een oordeel te geven over de juistheid van Uw reaktie, denk ik toch U in een discussie over grondgebondenheid niet sterk staat met een argument als dat grondgebondenheid op houdt bij de ruwvoervoorziening. De mate van oogst zou dan een vrijbrief zijn om het aantal dieren per ha te verhogen....dit is een komplete misvatting!
  De reden, waarom men een mestbeleid voert heeft alles te maken met de milieubelasting als gevolg van de veehouderij. Niemand heeft er moeite mee, dat er voer aangekocht moet worden, of het nu lokaal is of internationaal. Dat is allemaal handel.
  Het probleem zit 'm niet in de input, het voer, maar hoe men omgaat met de output, de mest. Niet zozeer de benutting van de mest ten opzicht van de oogst, maar eerder de benutting van de mest ten opzichte van de milieubelasting. Dit laatste is het ook het grote manco in de kringloopwijzer.....

 • alco1

  @Sjaak. Weet je wat milieubelasting is?
  Dat zijn wij met al onze luxe. Auto's, luchtvaart, industrie, cosmetica, straling en ga zo maar door.
  Te gek voor woorden dat we ons met mest de zondebok laten worden.

 • minasblunders1

  Alco, daarom is het zo goed dat er ammoniak is. Gelukkig haalt ammoniak heel wat verzuring die ontstaat door auto's, vliegtuigen, industrie enz. uit de lucht. Maar wat doen wij in onze 'almachtige wijsheid'? We proberen de ammoniak aan banden te leggen. Hoe achterlijk kan je bezig zijn??

 • Sjaak

  @#11 en @#12

  Pfffff....en zo vallen we weer terug in een al hééééél lang durende discussie, die hier helemaal niet thuis hoort, want dan is het hele mestbeleid dus totaal overbodig, laat staan een melkveewet!

  Het heeft weinig zin om op basis van dergelijke argumenten nog tot een constructief beleid te komen. Erg vermoeiend.....


 • alco1

  @Sjaak. Blijf maar lekker aan de speen door sabbelen, dan krijg je nog wel een baantje.

 • minasblunders1

  Sjaak, dat is nu precies het punt; het hele mestbeleid is idd totaal overbodig. Vermoeiend wordt het pas als bepaalde lieden halsstarrig vast willen blijven houden aan milieuvervuiling.........met uiteraard niet het milieu als doel, maar als middel!

 • Sjaak

  Ok, dat moet ik toegeven...... het is niet voor iedereen weggelegd om inhoudelijk te discussiëren, maar om dan als zwaktebod niet terzake doende argumenten te gebruiken en te gaan tieren getuigt dan toch van weinig respekt voor diegene die een serieuze poging daartoe ondernemen!

  Daarbij snap ik ook niet goed, wat men daarmee probeert te bereiken, want het sorteert geen enkel effect....behalve een glimlach:)

 • alco1

  Sjaak. Ik heb hier op dit forum al zo vaak inhoudelijk gereageerd. Kun je daar iets over vertellen ook al ben je het er niet mee eens.
  Wat is mijn voorstel daarbij?

 • minasblunders1

  Dan blijf jij toch lekker glimlachen, Sjaak. Dat zet pas zoden aan de dijk!

 • Schraar

  Waar het om gaat is dat als het wetsvoorstel in deze vorm doorgaat, dus met onbeperkte grondloze groei middels mestverwerking we heel snel door het fosfaatplafond heen schieten en Dijksma gedwongen zal zijn koerechten in te voeren. Op dat moment zijn bedrijven met voldoende grond de dupe, want zij kunnen hun plaatsingsruimte niet benutten zonder eerst koerechten aan te kopen. Dus enerzijds een verdere intensivering van de melkveehouderij die in binnen en buitenland ernstige imagoschade op kan leveren en anderzijds de onrechtvaardige situatie dat boeren die geen bijdrage leveren aan het mestoverschot toch gestraft worden met koerechten.
  Daarom moet er een beperking in de melkveewet ingebouwd worden dat je kunt groeien tot ongeveer 4 gve/ha middels grondverwerving of mestverwerking en boven de 4 gve/ha alleen middels grondverwerving.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.