Rundveehouderij

Nieuws 1887 x bekeken

Veel meer geiten op minder bedrijven

Wageningen - In de melkgeitensector is een forse schaalvergroting gaande. Dat valt te concluderen uit cijfers van het Landbouw Economisch instituut (LEI). Volgens LEI is het aantal bedrijven tussen 2012 en 2013 gedaald tot 524 stuks. Dat is een daling van 5 procent. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal melkgeitenbedrijven afgenomen met 38 procent.

Het aantal melkgeiten is over een lange periode vanaf 2000 steeds gestegen. Alleen in 2010 was er een afname te zien van het aantal dieren als gevolg van de Q-koorts die zich eind 2009 manifesteerde. In 2011 was er ook geen groei van de geitenstapel door het fokverbod dat toen gold.

Inmiddels zijn er 277.000 melkgeiten in productie. Bijna drie keer zoveel als in 2000 (98.000). Het gemiddelde melkgeitenbedrijf telt nu 528 melkgeiten. De melkgeitensector produceerde naar raming in 2013 tussen de 220 en 230 miljoen kilo melk.

De groei die in 2013 plaatsvond in de sector is mede te danken aan de zeer hoge melkprijs. Die bedroeg gemiddeld €56,23 per 100 kilo melk, gerekend over de eerste tien maanden van 2013. Dat is €9,21 hoger dan in dezelfde periode van 2012. Toen was de prijs gemiddeld €47,02 per 100 kilo melk.

In de loop van 2013 groeide de Nederlandse geitenmelkprijs door de sterke stijging steeds verder naar de Franse melkprijs toe. De laatste maanden is het verschil weer groter geworden. De melkprijs steeg vooral sterk door een krap aanbod en een grote vraag, zowel vanuit Zuid-Europa als China. Lange tijd was de kaasproductie de aanjager van de geitenmelkprijs, sinds begin 2013 heeft de productie van melkpoeder voor kindervoeding die rol overgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.