Rundveehouderij

Nieuws 44 reacties

Restschuld melkquotum ruim 4 miljard euro

Doetinchem - De melkveehouderij behoudt na het einde van het melkquotum nog een financieringslast van ongeveer 4 miljard euro.

Voor een deel van de bedrijven kan dat een zware last worden. De afgelopen jaren hebben melkveehouders veel geld gestoken in de aankoop van melkquotum. Uit cijfers van het LEI blijkt dat het gemiddelde bedrijf tussen 2002 en 2012 voor ruim 200.000 euro aan quotum heeft gekocht. De gemiddelde financiering op deze bedrijven is mede daardoor opgelopen tot €1,34 per kilo melk. De totale financiering (kort en lang vreemd vermogen) bedraagt gemiddeld 910.000 euro per bedrijf.

Bij de aankoop van quotum is en wordt uitgegaan van afschrijven tot 1 april 2015. De financiering van deze aankoop is echter niet gekoppeld aan die einddatum. Afschrijving en aflossing lopen dus niet gelijk op waardoor veel melkveehouders met een restschuld blijven zitten.

Financieel deskundigen schatten dat 25 tot 50 cent per kilo melk na 2015 niet is afgelost. De kosten voor aflossing van deze schuld blijven dus nog jaren drukken op het resultaat. Voor de totale sector is dat ruim 4 miljard euro. De gemiddelde melkveehouder kan de komende jaren nog 3 tot 4 cent per kilo melk per jaar aan quotumkosten blijven betalen. Marijn Dekkers, sectormanager veehouderij bij Rabobank, ziet hierin geen aanwijzing dat banken te royaal zijn geweest met financieringen. "Het is voor de sector een enorm bedrag. Maar wij kijken naar individuele bedrijven en die zijn beoordeeld op het opbrengend vermogen en de toekomstige mogelijkheden."

De negatieve consequenties van de restschuld van het melkquotum na 2015 zijn vooral merkbaar op bedrijven met een hoge kritieke opbrengstprijs, bedrijven die recent hard zijn gegroeid maar daar nog niet de vruchten van plukken of na een bedrijfsovername. Het probleem neemt toe door een stijgende de belastingdruk vanwege het wegvallen van afschrijvingen. Hiervoor kan bij een zwaar gefinancierd bedrijf de liquide ruimte te klein worden.

Rene Stevens

Laatste reacties

 • agratax2

  4 miljard minder oudedagsreserve voor stoppende boeren. Over een pensioen gat gesproken.

 • GCK

  Ik neem aan dat alle betrokken veehouders als moderne ondernemers bewust gekozen hebben voor een bepaalde financiering. Iedereen weet al jaren dat de quotering eindig was en heeft zo geinvesteerd om klaar te zijn voor 2015. Bovenstaand artikel is erg eenzijdig en plaatst de veehouderij in een hoek alsof ze kinderlijk naief is.

 • abjongeneel

  Eenzijdig artikel
  Wanneer de quotering nog bv 5 jaar was gebleven, was dan ook een boer die in die 5 jaar geen quotum had verkocht beter af geweest?
  Je zou haast denken van wel als je zo'n artikel leest.
  Alsof dan de schuldlast minder zwaar zou gaan drukken.
  Kwestie van niet erg nadenken heer Stevens.
  Voor de boer die geen quotum verkoopt.
  Daarvan is de waarde van quotum op de balans, als hij zeker weet dat die waarde naar nul zal zakken, in feite een fictieve waarde .
  En het maakt dan hooguit voor de belasting nog uit of volgend jaar ,of over 5 jaar die waarde nul zal zijn.

 • groot boerdam

  Die zwaar gefinancieerde bedrijven kunnen toch alsnog qoutum verkopen en na 2015 vrij melken of zie ik dat verkeerd?

 • arib

  Daar gaat de besparing (volgens minister Kamp) van 200 mln. En die van de komende jaren ook naar toe.

 • info36

  Schaalvergroting is heilig. Maakt niet uit of er daarna nog wat te verdienen valt.

 • koestal

  Vroeger lag een boer wakker van een schuld bij de bank van 100.000 gulden, nu slapen boeren nog lekker bij een schuld aan de bank van 2 of 3 millioen euro,s

 • Mels

  Wat ik me nou af vraag is het volgende. Hoe kan het quotum zo duur gebleven zijn? Heeft er niemand ooit eens bedacht dat door het eindig zijn van het quotum tijdperk dit luchtartikel zou moeten dalen in prijs en waarom dat niet gebeurt is? Als ik nu een nieuwe trekker kon kopen waarvan ik weet dat ik er over 1 jaar niet meer in mag rijden dan koop ik em beslist niet of ik zou het aanschaf bedrag in dat jaar moeten kunnen terugverdienen. Of is het zo dat men meende te moeten? Of heeft men maar aan gemolken en bedacht dat het quotum wel goedkoper zou worden?

 • rub2

  Heel simpel rekensommetje dit, vraag me af hoe lang het Lei met deze berekening bezig is geweest. Hoop dat de meeste veehouders deze conclusie een paar jaar geleden al getrokken hadden.

 • rub2

  Banken hebben eveneens bij veel uitbreidingsplannen aangedrongen op quotum aankoop, anders zou het niet renderen. Hierdoor is de prijs veel te hoog gebleven.

 • koestal

  boeren zijn rasoptimisten ,ze lenen zoveel mogelijk om te mogen melken ,het is een Nederlandse veehouderij ziekte net als melkerskoorts

 • landboer

  Begrijp nu wel waarom een ander altijd zoveel geld uit kon geven, niet normaal zeg, zoveel schuld (900000 euro) per bedrijf!

 • agratax2

  koestal. Een schuld van 100.000 is te over zien en is een bedrag waar de bank rap werkt van maakt. Een bedrag van miljoenen is moeilijker te overzien en zal voor de bank een bedrag zijn waar ze liever nog even mee wachten als de schuldenaar even geen rente afdraagt.
  Uit bovenstaand artikel blijkt datde afschaffing van het quotum, de kosten voor melk niet direct verlaagd. Afschaffing quotum heette -verlaging- kosten melkproductie. ja op lange termijn, maar zolang er nog leningen voor quotum niet afgelost zijn, moet dat wel gebeuren. Hier wordt iets afgelost wat al niet meer bestaat. Staat gelijk aan het aflossen van een de top van je hypotheek als je huis (onder water) al hebt verkocht en de opbrengst bij de bank hebt afgedragen.

 • W Geverink

  Ik denk dat recent aangekocht quotum juist goed kan uitpakken. De stal is vol en de melkprijs is hoog. er is een goede kans dat degene die de stal na 2015 nog moet volzetten met hoge lasten en een lage melkprijs komt te zitten. Wat bv als de verwerkers de rem erop gooien als je stal nog lang niet vol is?

 • W Geverink

  Heb ik nog niet genoemd dat als je na 2015 vaarzen kan verkopen er flink voor betaald zal worden.

 • el

  Het word mij zwart voor de ogen, wat een bedragen! 80 koeien, 900000 geleend ,dat is ruim 11000 per koe! Welke bank is zo gek?

 • B.Jongsma

  el het is gemiddelde hypotheek .

 • wmeulemanjr1

  Hoge grondprijzen blijven toch wel, maar voor wie?

 • koestal

  Het is wel vreemd als je moet aflossen op iets wat niet meer bestaat

 • arent

  gewoon door gaan boeren die niks hebben gedaan stopen ook

 • Rebbie

  Wat als we weer een 2009 jaar krijgen!

 • simpel boerke

  Hoe je ook wendt of keert, een restschuld op iets wat al afgeschreven is, zal de groei remmen of de kostprijs verhogen, wat je zwakker maakt.

 • maatje 1904

  @el kunt beter zeggen welke boer is zo gek!

 • LUCTOR

  Vind het artikel een beetje een gaten kaas er staan geen feiten in het zijn schattingen van deskundigen en verder is het HET KAN maar er staat geen enkel realistisch feit in.
  Als in Nederland op een gemiddeld rijtjes huis een hypotheek rust van €200.000 vind ik €900.000 op een bedrijf met 30 tot 40 ha met een waarde van gemiddeld €50.000 per ha plus bedrijfs gebouwen zo gek nog niet.

 • Älva

  Dit artikel verteld niets nieuws en is iets wat al bekend was direct bij de eerste geluiden over afschaffing van quotering in 2015.

  Je kunt nu de boeren voor dom uitmaken. Het blijft een feit dat er doorgeproduceerd moest worden. Je kunt niet in 1 keer niks doen en op 2015 gaan zitten wachten vanaf het moment dat het bekend werd.

  Boeren leasden en wanneer leasen te duur was of gelijk stond aan kopen dan kochten ze. Door het onzekere over wat er na 2015 zou gebeuren hebben tevens veel bedrijven besloten te blijven kopen omdat ze hoopten op die manier zekerheid van productie te hebben na 2015. Dat was een gok die deze bedrijven nu te veel geld heeft gekost. Het is wel ondernemerschap en je hoeft ze daarom niet voor dom uit te maken!

 • huisverkoop

  meer melk en meer mest dat valt toch niet te rijmen

 • gvanlaar

  de boeren zijn veel te lang in het onzekere gelaten of er iets voor terug zou komen bv dierrechten. daardoor kochten veel veehouders nog quotum om de toekomst zeker te hebben. maar het blijft de eigen keus van de individuele boer. al dat gezeur over welke bank zo gek is om zoveel geld te lenen slaat ook nergens op! ELKE BOER/ONDERNEMER IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZICHZELF!!! of de bank dan zo gek is om er in mee te gaan moeten ze zelf weten maar de beslissing is aan de ondernemer.

 • maatje 1904

  En de bank directeur kocht nog een nieuwe mercedes om op vakantie te gaan.......

 • abjongeneel

  Kan ik niet rekenen of kan Rene Stevens het niet?
  200.000 voor aankoop quotum voor het gemiddelde bedrijf de laatste 11 jaar staat er.
  Neem dat bedrag, maal alle melkveehouderij bedrijven dat is 18000 (bron PZ)
  En je komt nog niet eens aan die genoemde 4 miljard (wel 3,6 miljoen)
  Zonder iets af te lossen.
  Vervolgens staat er dat 25 á 50 per aangekocht kg niet is afgelost (geeft wel aan dat het geen excat gegeven maar wat schattingen zijn) laten we het gemiddelde nemen is 37,5 cent
  Dat is dan 75.000 per bedrijf maal 18.000
  En dat geef geen 4 miljoen maar 1,35 miljoen

 • alco1

  Ab. Rekenen je sterkste kant?

 • BO(skabout)ER

  het maakt niet uit wat voor bedrag er nog staat! Het is natuurlijk niet slim dat vele ondernemers wel hebben geleend, maar nog niet hebben afgelost voor iets wat al weg is!

  Maar ja! Als je had gedacht dat het quotum bleef en dat er dierrechten kwamen is dit heel begrijpelijk! Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat er een vrije handel zou komen, dus voor mij geen geleende euro's in dat soort zaken.

  Qua andere financieringen kan je weinig zeggen. Zo kan een boer met 80 koeien en 60 hectare land en een nieuwe stal voor 120 koeien heel makkelijk een schuld kunnen hebben van boven de miljoen. . . Dat zou bijna logisch wezen. Dus daar moet je per geval over kijken.

 • koestal

  ik meende dat iedereen na 2015 van de quotumkosten af was !

 • Mels

  Ja,koestal,quotum weg en financiering weg. Nee daar heb ik de EU niet over gehoord/gelezen. ;-) ;-)

 • Buurman

  Financieel deskundigen schatten dat 25 tot 50 cent per kilo melk na 2015 niet is afgelost.
  Het kan dus vriezen of dooien. 50 procent kans volgens deskundigen!

 • melkveehouder .

  Je kunt er van alles over zeggen maar één ding is zeker; de poppetjes die hebben bijgedragen aan de advisering, financiering en begeleiding van de schaalvergroting zitten er nu warmpjes bij. Hoe anders is het op menig bedrijf dat zogenaamd 'klaar is gemaakt voor de toekomst'. Die zogenaamde slimmeriken hebben menig ondernemers een molensteen om de nek gehangen door hen eerst een veer in de kont te steken. Laat dit een les zijn voor de toekomst als die er voor dat soort ondernemers (hopelijk) nog komt. @ Buurman, wat is de definitie van 'deskundig'?

 • trekker123

  Leuke rekensommetjes maar feitelijk doet het er allemaal niet toe. Wie quotum heeft gekocht heeft dat bewust gedaan en als het quotum niet zou worden afgeschaft zou die financieringslast er ook geweest zijn. Zou de Nederlandse veehouderij er op dit moment beter voor hebben gestaan wanneer er nooit iemand quotum had gekocht? Ik denk dat er momenteel heel wat zelfstandig ondernemers zijn buiten de melkveehouderij die wat financiële positie betreft wel met de melkveehouders willen ruilen. Denk aan winkeliers en aannemers om er maar een paar te noemen. En achteraf praten is altijd makkelijk.

 • koestal

  een boer kan niet stoppen met z,n bedrijf,moet tot z,n dood doormelken om het quotum af te lossen,ja wat moet je anders met zo,n schuld ?

 • denker123

  Over 10 jaar zal men waarschijnlijk het 30 jarige melkquotum tijdperk beschouwen als een historische vergissing.De blijvers van over 10 jaar zullen wel de zelfde zijn met of zonder het melkquotum tijdperk!!!!.Het enige verschil is dat de blijvers die melkquotum gekocht of gehuurd hebben extra gewerkt hebben voor het geld voor de stoppers en de salonmelkers.

 • W Geverink

  Beste denker123. Kijk naar de eigen vermogens positie van alle landbouw takken. De melkveehouderij is ondanks de quotumkosten de laatste tak waar eigen vermogen nog in ruime mate aanwezig is. Volgens mij wordt de Nederlandse boer klaargemaakt om uitgekeed te worden. Ik denk dat het quotumtjdperk over tien jaar beoordeeld zal worden als een goede stabiele en zorgeloze tijd.

 • alco1

  Ik sprak met een boer die vanaf 1995 zijn 500.000 liter melk verleasd had. Hij stond toen op het punt van investeren of het voornoemde.
  Gemiddeld had hij 12 cent per liter per jaar gebeurt, wat € 60.000 extra betekende. Hij beoordeelde het quotumtijdperk als een goede en zorgeloze tijd. EEN TOP ONDERNEMER??

 • steenbok1

  wie nooit quotum gekocht heeft is geen melkveehouder meer

 • info48

  'De honden blaffen maar de karavaan trekt verder'

 • denker123

  Beste W Geverinck.Voor dat de melkquota periode begon hadden de melkveehouders al een riante vermogens positie.Het was de periode van explosieve groei van de melkveehouderij door de massale bouw van ligboxenstallen van af 1975,de grondprijs is vanaf deze periode al sterk gestegen.,mais werd uit de buurlanden gehaalt voor hoge prijzen .Dit was het gevolg van het plan van de socialist Sicco Mansholt,hij beloofde een constante kostendekkende melkprijs,maar zoals bij zoveel socialistische plannen was de marktwerking vergeten. Gevolg er ontstonden grote boter en melkpoederbergen begin jaren 1980. Voor een grote melkprijsdaling was het te laat men vreesde een sociaalbloedbad door een koude sanering.Daarom werdt voor de melkquota gekozen inplaats van een melkprijsdaling,waardoor juist de stoppers goede zaken gedaan hebben. Hier in de V.S.ziet men dat veel melkveebedrijven geleidelijk flink groter geworden zijn zonder melkquota,en klaar zijn voor de toekomst.

 • koestal

  dan moet de melkprijs voorlopig nog even niet weer zakken

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.