Rundveehouderij

Nieuws

Melkproductie VS verplaatst naar Westen

Kansas - Er vindt een verschuiving plaats in de melkproductie in de Verenigde Staten. In 1970 werd er in het midwesten en westen van de VS nog maar 17 procent van de nationale melkplas geproduceerd. Nu ligt dat percentage op 42 procent.

Dat verklaart Normand St.-Pierre, professor aan de Ohio State Universitiy, tijdens een symposium in Kansas. De gestegen melkproductie is niet alleen voortgekomen uit autonome groei van de bestaande bedrijven, maar zeker ook uit verplaatsing van bedrijven uit andere delen van de VS. Deze migranten is gevraagd waarom zij juist voor het Midwesten en het Westen hebben gekozen. Het blijkt dat de verdiencapaciteit in deze gebieden, naast belastingstructuur en nutriënten benutting in de bodem een belangrijke rol speelt.

De boeren geven aan dat ze zich daar willen vestigen waar het ondernemersklimaat goed is en er een redelijke kans is dat ze een goede boterham kunnen verdienen. De beschikbaarheid van water en de beschikbaarheid en bereikbaarheid van land is daarin cruciaal. Volgens de veehouders voldoet het Westen daar beter aan dan de oorspronkelijke staat van herkomst.

Of registreer je om te kunnen reageren.