Rundveehouderij

Nieuws 6354 x bekeken 37 reacties

'Groei melkveehouderij kost 355 miljoen per jaar'

Amsterdam - De voorspelde groei met 20 procent van de Nederlandse melkproductie gaat de maatschappij jaarlijks honderden miljoenen kosten. Dat stelt Milieudefensie.

Deze extra kosten, jaarlijks ruim 355 miljoen euro, zouden voortkomen uit de schade aan natuur, landbouwgewassen en gezondheid die het gevolg zijn van de groei. "Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij als de politiek niet ingrijpt," aldus Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie.

De Milieuorganisatie baseert zich voor de inschatting van de extra kosten op een studie van Blonk Milieu Advies uit 2011. Pluimers was destijds één van de auteurs van het rapport.

De maatschappelijke kosten komen volgens Milieudefensie voort uit schade door extra vervuiling, bijvoorbeeld in de vorm van fijnstof, stikstof of ammoniakuitstoot. Dit brengt extra gezondheidskosten met zich mee voor particulieren en overheid. Daarnaast zal de overheid extra kosten maken voor bijvoorbeeld het zuiveren van drinkwater. "Om goedkoop melkpoeder aan China te kunnen leveren, wordt de rekening doorgeschoven naar de burgers," aldus Pluimers. "Nederland heeft al een gigantische vee-industrie. Die moeten we niet nog eens laten groeien."

Overigens verwacht Milieudefensie dat de maatschappelijke kosten nog hoger uit kunnen vallen. Om een deel van de mestproblemen tegen te gaan, heeft het kabinet mestverwerking verplicht gesteld. Mestverwerking draait op subsidie, maar er is nog niet bekend hoeveel subsidie jaarlijks naar mestverwerking gaat.

Het Planbureau voor de Leefomgeving sprak twijfels uit of er voldoende capaciteit komt om alle extra mest te verwerken.  "De overheid kiest subsidie te spenderen aan een oplossing die het probleem van overbemesting nooit op kan lossen," aldus Pluimers. "Dat is een duur doekje voor het bloeden."

Laatste reacties

 • Koeienboer

  Haha, ze baseert zich op een rapport dat ze zelf heeft helpen schrijven.... Zo kan ik het ook!

 • trekker123

  Hoe was het ook alweer? Je kunt je arm en je kunt je rijk rekenen. Maar enerzijds zal het met die groei nog wel wat meevallen en anderzijds is het wel handig voor de Nederlandse burgers wanneer er een bedrijfstak is die nog wat centen in de la brengt. Ben wel benieuwd hoe ze dat uitrekenen wat die kosten zijn per koe die er bij komt. Dan zullen de welbekende 'modellen' wel uit de la komen. Eén parameter of aanname veranderen en je hebt meteen een andere uitkomst.

 • alco1

  Onderzoeken waarbij het resultaat het eerst onder de streep staat.
  Wat zijn het dat voor onnozele mensen en nog dommer is het te publiceren en het te behandelen.

 • Sjaak

  Zal niet ontkennen, dat Pluimers gelijk heeft!
  De vraag is echter of de politiek er zich iets van aantrekt....
  Ondanks de kritieken van verschillende instanties, zoals Milieudefensie en ook PBL, toch hét adviesbureau voor de overheid, heeft de politiek er toch voor gekozen om de melkveehouderij te laten expanderen....
  Het is duidelijk wat voor prioriteiten zij stellen en wij, melkveehouders, anticiperen daarop...
  Wij zagen het ook liever anders, maar het is nu eenmaal een 'ratrace'...

 • schoenmakers1

  ik zou wel eens inzichtelijk willen krijgen wat alle milieuonzin nederland kost, ik denk dat de milieuclubs zich nooit op het standpunt kunnen stellen dat geld een beperking is

 • alco1

  @Sjaak. Niet ontkennen dat Pluimers gelijk heeft? Het is de grootste onzin die er bestaat.
  We moeten eens een keer Kamer vragen stellen waarom er steeds meer mensen in financiële nood komen.
  Ze schijnen nog steeds niet te weten dat er verdient moet worden om sociaal te kunnen zijn.
  Net alsof de expansie van de melkveehouderij het milieu aantast.
  Sjaak, dat zijn wij mensen met al onze luxe, maar het blijkt dat jij ook bij de groep behoort die dat niet onder ogen wil zien.

 • pdenh1

  Gemiddeld hebben we 79 melkkoeien per melkbedrijf. 10% uitbreiding brengt dat aantal op 87. Zulks zou betekenen, dat de melkplas globaal 1 miljard kilo zou stijgen, het kwantum, dat FrieslandCampina goed zou kunnen verwerken.Aannemend, dat de sector er alles aan zal doen om de uitstoot van fijnstof, stikstof en ammoniak verder te beperken en mede m.h.o.op de goede afzetvooruitzichten, wereldwijd, ,lijkt deze expansie in het kader ook van verdere efficiency-verhoging verantwoord. Maar de koeien moeten ook wel in Jorwerd blijven!

 • Groteherm

  De melkveestapel is de laatste vijftien jaar met een kwart gedaald. Intussen is de duuraamheidswinst door innovaties alleen maar toegenomen. Er zit dus zacht gezegd nog wel wat 'ruis' in het verhaal van Milieudefensie.

 • frankrooi

  zuivel heeft ruim 5 miljard exportwaarde en 44000 FTE . Daarbij is Nederlands klimaat super voor melkkoeien en voederwinning. Trots op zijn en binnen duurzame randvoorwaarden netjes laten groeien zo een gezonde sector.

 • Elevage

  we doen het prima als agrarische sector, we hebben volgens Oxfam gezond voedsel we dragen bij aan de export van Nederland, en we kunnen meestal het bedrijf nog wel aan de gang houden ondanks de crisis.
  Ja je hebt je hoofd nog niet boven het maaiveld of daar heb je al weer een instantie.................................
  met veel gebakken lucht dus! doorprikken graag!!

 • help24K

  Over een paar jaar blijkt dat de studie van Blonk onder de categorie Diederik Stapel valt. Hoezo verspilling van overheidsgelden? Wordt weer met een hoop bombarie door de media verspreidt zodat de burger het ook nog allemaal gaat geloven.

 • jordi 1455

  @sjaak je moet rekening houden dat milieudeffensie anti-veehouderij is.

 • janenminie1

  Het meest onbegrijpelijk vind ik dat deze onzin met koeie letters in een agrarisch vakblad staat.

 • lepercheron 46

  Janenminie1, helemaal mee eens, op zulke onzin moet je helemaal niet reageren, dan hebben ze er geen lol aan en stoppen ze er vanzelf wel mee.

 • Geert Verstegen

  Ik heb het rapport niet gelezen, dus kan er niet over oordelen. In ieder geval is het niet geschreven door Milieudefensie , maar door een erkend natuurwetenschappelijk bureau. Wel maak ik me zorgen over de groei van de melkveehouderij in mijn regio, het Land van Cuijk. Enorme stallen, helder verlicht, veel transport. We moeten niet dezelfde kant op als de intensieve veehouderij. Groei op zich is geen probleem als je grondgebonden blijft. Dat is pakweg 2 GVE/ha.

 • koestal

  De melkveehouderij is een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie,en sommigen mogen daar graag weer tegen aantrappen,dat is typisch Nederland,in China willen ze onze producten graag kopen,wat is daar dan mis mee?.Werkgelegenheid is toch belangrijk in Nederland?

 • Sjaak

  Veel voorspelbare reakties op basis van emotie, begrijpelijk!

  Eerst even waar Milieudefensie voor staat: Milieudefensie streeft een duurzame, schone wereld na waar het leven goed is en het draagvermogen van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking.
  Nou, dat is toch een streven, wat ons na aan het hart ligt....toch? Wij als sector hebben de mond vol van duurzaamheid en krijgen op dat gebied ook alle steun van Milieudefensie, dus reik ze de hand!

  Verder blijkt uit dat rapport dat de kosten van die groei gróter zijn, dan de toegevoegde waarde van die groei... Als ondernemende sector moeten we dat toch helemaal niet willen. Wij gaan toch voor winst...?
  En inderdaad, als die kosten worden afgewenteld op de samenleving, kunnen wij er misschien nog iets aan verdienen... Echter, persoonlijk denk ik, dat wij, de melkveehouders, die kosten voor onze kiezen krijgen. Het zal wel hier op uitdraaien, dat de periferie van de groei gaat profiteren en de melkveehouders gaan dat betalen!

 • W Geverink

  Ik denk dat je gelijk hebt sjaak. Ik denk ook dat de groei van de melkveestapel vooral duurzaam is voor de periferie. Als je altijd in Nederland bent raak je aan bepaalde dingen gewend. Als ik als toerist in Nederland ben zie ik een land vol met goeie en gedreven boeren maar wat jullie niet opvalt is dat Nederland nu al zo stampvol zit met veehouderij dat je er nu al met goed fatsoen geen poot kunt trekken. En mocht je de veehouderij niet zien is die bijna altijd nog te ruiken. Nou moet je je voorstellen dat daar na 2015 nog zo'n 20 of 30 % koeien bij bovenop komen. Ik kan me best voorstellen dat er veel mensen zijn die daar helemaal niet op zitten te wachten. Dat het moet omdat de Chinezen op de melkpoeder zitten te wachten, nou ja zeg...

 • Mfb

  Er is niemand die je verplicht om te gaan groeien. Dit zal alleen kunnen wanneer dat economisch verantwoord gebeurd. Wanneer grond en mestverwerking te duur worden zal de groei heel beperkt zijn en zou er zelfs wel eens krimp kunnen komen!
  Al die onderzoeken gaan uit van zoveel variabelen dat je er eigenlijk gewoon niks aan hebt.
  De tijd zal het leren...

 • schoenmakers1

  sjaak #17 milieudefensie staat voor de totale ondergang van ondernemende mensen

 • alco1

  Nogmaals @Sjaak. Wij mensen zijn het die de aarde vervuilen, met al onze luxe. En nou zal er wel weer gezegd worden dat vlees eten luxe is. Nou dan kan ik zeggen dat die 'luxe' al miljoenen jaren geen enkele inbreuk heeft gemaakt op de aarde.
  Maar goed: Wij kunnen schuldigen aanwijzen als de economische bom ontploft en de ware aard van mensen als 'Wilders' boven komt drijven.

 • agratax2

  Hoe kunnen we als boer willen groeien en meer omzet genereren als die omzet meer kost dan opbrengt. Dat zou betekenen dat je als boer inspant om -minder- te verdienen. De boer spant zich daarmee in om zich op de borst te kunnen kloppen vanwege de nieuwe mijlpaal, die hij met zijn HOBBY heeft bereikt. Aangezien een hobby geld kost. is boeren dus een hobby.
  Geverink vraagt zich terecht af 'Waarom moet je melkpoeder voor China willen produceren als die meer kost dan opbrengt'. Hier kan ik maar een antwoord op bedenken 'Deze levering levert valuta op die de Handel weer kan omzetten in goedkope import artikelen om de verarmde Nederlandse bevolking rustig te houden.'
  Wie wordt dus beter van deze onder de kosten geproduceerde melk? Juist de indernationale Handel die zich via de Vrije Wereld Handel op wettelijke basis Verrijkt ten koste van producent en consument. Ik bedoel de Boer produceert tegen een nauwelijks kostendekkende prijs (subsidie maakt inkomen op -niveau-) en de consument krijgt zijn goederen voor een veel te lage prijs waardoor hij zelf zonder werk is komende te zitten. Hoe lang kan een economie dit volhouden? Zeker nier eeuwig dat duidt de huidige malaise waarbij we zelf de gasgelden niet meer investeren voor de lange termijn maar rechtstreeks in de sociale middelen dumpen. Anders gezegd naar Zuid Oost Azie brengen voor onze 'luxe'.

 • massan

  (Z)LTO weerleg deze onzin voor het grote publiek. Laat horen hoe het zit. Laat de boeren niet elke keer in de hoek duwen.

 • Sjaak

  Kijk....?! Er zijn dus meer collega's, die hun vragen stellen bij deze 'economische ontwikkeling'....

  En inderdaad @Mfb. Niemand is verplicht te groeien, maar het wordt wel dusdanig gepresenteerd, alsof het interessant is om te groeien en vooral dat het economisch perspektief biedt!
  Mensen gaan daar dus op anticiperen, in de veronderstelling, dat óf grondexploitatie óf mestverwerking financieel verantwoordt uitkomst biedt...
  Het gevolg is dan, dat er op voorhand al fors geinvesteerd wordt in meer capaciteit, terwijl die verantwoording nog gerealiseerd moet worden. Beter is het om dat om te draaien, zoals aanvankelijk het plan van Bleker was....waarom werd dat plan eigenlijk niet aangenomen?

  De tijd zal het leren, maar als we het financieel niet verantwoord krijgen om deze groei te realiseren, vindt er een kaalslag plaats onder de melkveehouders en we hebben totaal geen verweer, want we wilden het zelf...

 • agratax2

  massan. Ik denk dat je deze berekening op verschillende manieren kunt maken. Met en zonder maatschappelijke kosten, ik bedoel je neemt alleen de boerderij en zuivelverwerkingskosten die hopelijk een + oleveren voor de keten. Betrek je de zo als bovenstaand artikel de sociale en medische kosten die extra worden veroorzaakt door de extra dieren in de berekening is het saldo voor Nederland negatief. Betrek je de opbrengst voor de extra arbeidsplaatsen ook in de berekening en de handelswinsten (mijn reactie boven) dan zou de balans wel weer een licht positeif kunnen zijn en heeft de (Z)LTO gelijk. Dit zullen z emoeten aantonen anders ziet de buitenwacht de dames en heren als ongenuanceerde schreeuwers die hun stoepje willen schoon vegen.
  Hier geldt voor beide kampen 'Gelijk hebben en Gelijk krijgen' zijn twee totaal verschillende zaken.

 • alco1

  @agratax. Jij gaat er dus ook al vanuit dat die onzin van milieu defensie klopt. Ja dan kun je een mooi betoog maken.
  Het schijnt dat er mensen zijn die totaal niet weten wat economie is.
  Dat is geen handels balans of iets dergelijks, maar het is simpelweg gezegd de geldstroom die er een land uitgaat afgetrokken met wat er binnen komt. Dit is voor Nederland al jaren zeer ongunstig.
  Subsidies zorgen niet voor een hoger inkomen van de boer, maar maken het product exportwaardig om zo instroom van geld te bevorderen. Dit geld wordt besteedt in eigen land wat weer werkgelegenheid oplevert en de burger dus helemaal niets op hoeft in te leveren.
  Dat handel hieraan verdient is niet te voorkomen, maar hun geld wordt ook weer besteed. Wij rijden ook in in het buitenland gemaakte auto's, waar de handel aan verdient. (boter op je hoofd?.

 • Sjaak

  @Massan...goede oproep!
  Wil daar aan toe voegen, dat ik persoonlijk de discussie aangegaan ben met dé mestspecialist van deze organisatie omtrent de financiele haalbaarheid van mestverwerking in relatie tot groei van de veestapel. Uiteindelijk stapte deze specialist uit de discussie, omdat de financiele haalbaarheid nog ver uit het zicht is....
  Vertel mij dan maar eens, wie nu wie voor de gek houdt...?!

 • alco1

  Ten eerste is het maar de vraag of uitbreiding van de melkveestapel zorgt voor in totaal extra mest, gezien de situatie in de varkens sector.
  Ten tweede als we ons land kunnen bemesten is er helemaal geen mestoverschot.
  Ten derde moeten we de financiële haalbaarheid helemaal niet berekenen vanuit private onderneming.
  Meer melkexport betekend meer geld te besteden in eigen land.
  Subsidies in mestverwerking is geen weggegooid geld, maar levert arbeidsplaatsen op die je anders moet uitkeren vanuit de WW pot, zolang je er maar geen buitenlanders voor aan laat rukken.

 • alco1

  toev. Ons land kunnen bemesten naar wat het nodig heeft.

 • minasblunders1

  Alco, als er helemaal geen mestoverschot is (je tweede punt), waarom dan mestverwerking?

 • jhp

  Zeg Sjaak, wist jij dat er alleen maar cijfers tot 2004 gebruikt zijn,
  dit rapport was al sterk verouderd voor dat het uit kwam.
  Sindsdien zijn er grote efficiëntie slagen gemaakt.
  Zoals gewoonlijk hebben ze eerst gekeken wat ze wilden gebruiken om een hun zinnende conclusie te kunnen trekken.

 • veldzicht

  Milieudefensie was dat niet die club van Folkert v/d Graaf,
  dan weet je gelijk wat ze met de boeren voor hebben.door gaan
  tot de laatste boer is weg gepest.

 • agratax2

  alco1. Heb ik iets anders gezegd dan jij. Nee!! Jij zegt subsidue maakt product export klaar (prijs technisch). Ik zeg de export en winkel prijs is te laag dus Subsidie om boer zijn inkomsten boven de NUL lijn te krijgen. Ik heb niet gezegd, dat Milieu defensie gelijk heeft. Ik heb gezegd dat als zij er van alles bij halen, ze best gelijk kunnen hebben en dat de (Z)LTO alleen maar roept dat het rapport onzin is maar geen alternatief aandraagt. Ik heb nog nooit een advocaat getroffen die alleen maar roept zonder zijn beweringen te onderbouwen, hoe krom ook voor de buitenstaander. Voor mij is dit niet een stukje -wie heft gelijk en wie zit fout- Ik zie als het begin van een dialoog om misschien wel buiten de gebaande paden te gaan denken. Wie weet wat er dan voor mooie boerenwereld te voorschijn komt, maar als de ivoren torens zich alleen maar blijven verzetten en niet vernieuwend wensen te denken, zal de wereld niet wezenlijk veranderen en worden de rijker steeds rijker en de armen steeds armer. Tot dat de armen niet armer kunnen en de handel dood bloed. Willen dat de geschiedenis zich herhaalt, moeten we met elkaar gewoon door gaan zo als we al eeuwen doen. Zijn we dommer dan een ezel en stoten we ons voor zoveelste keer aan dezelfde steen.

 • alco1

  Oke @agratax. Ik ben het ook totaal met je eens dat we er voor moeten waken dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.
  Links prefereert zich als de belangen behartiger van die armen. Ik stem rechts omdat dat juist beter is voor de armere. Hoe vaak zeg ik wel niet dat er verdient moet worden om sociaal te kunnen zijn. Zoals nu de samenleving is zie ik steeds meer een cultuur ontstaan die denkt van ikke en de rest kan stikken en die cultuur wordt vooral gemaakt door de partijen die totaal geen economisch overzicht hebben en alleen maar denken aan pot verteren.

 • alco1

  vervolg:
  Mag LTO alleen maar iets zeggen als het onderbouwd is.
  Het rapport van milieudefensie staat bol van de aannames.

 • koestal

  Deze groei brengt 10 keer zoveel op als het kost,ook krijgen honderden ambtenaren hierdoor weer werk om dit allemaal uit te rekenen en na te rekenen,dus heel veel werk

 • koestal

  ja ,de landbouwexport is afgelopen jaar al weer enorm gegroeid,hoezo kosten ?

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.