Rundveehouderij

Nieuws

Eén op drie Franse melkveehouders gestopt

Parijs – In de eerste tien jaar van deze eeuw is één op de drie Franse melkveehouders met dat vak gestopt.

Een groot aantal van hen stapte over op andere vormen van land- of tuinbouw, een tendens die zich vooral voordoet in regio's waar zuivel geen dominante positie inneemt.

Dat staat in een rapport van de Franse agrarische studiedienst Inra in samenwerking met het Institut de l'Elevage. In de jaren 2000 tot en met 2010 verdwenen jaarlijks 4,4 procent van de melkveebedrijven, terwijl dat in de landbouw als geheel op 2,7 procent lag. Volgens de onderzoekers ging het daarbij vooral om kleine boerenbedrijven in de bergen of heuvels, die vaak hun melk direct verkopen of daar speciaalkazen voor de regionale markt van maken. Die boeren hebben meestal geen opvolger en stoppen er dan ook mee als ze ouder worden. Dat blijkt ook uit het feit dat gemiddeld tegenover zeven verdwenen bedrijven maar één nieuwkomer werd geteld.

Er zijn echter ook melkveehouderijen die zijn opgegaan in een grotere eenheid, wat de schaalvergroting in de sector volgens het rapport verder heeft gestimuleerd. Verder heeft een aantal boeren het melken er aan gegeven om over te stappen op akkerbouw. Die ontwikkeling is mede te danken aan 'de nieuwe prijs- en rentabiliteitsverhoudingen tussen akkerbouw- en veeteeltproducties, zeker in zones waar de zuivel een minder sterke positie inneemt'.

Of registreer je om te kunnen reageren.