Rundveehouderij

Nieuws 1762 x bekeken

Coöperatie KTC Zegveld wil proefboerderij overnemen

Zegveld - De proefboerderij voor de melkveehouderij in Zegveld lijkt gered. De nieuwe coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld heeft een voorlopig koopcontract getekend voor de aankoop van de proefboerderij en de daarbij behorende gronden. Hiermee is volgens KTC proefboerderij Zegveld een belangrijke stap gezet bij het behoud van een centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden.

De aankoop door de coöperatie is mogelijk geworden door deelname van voerbedrijven De Samenwerking en De Heus,  zuivelcoöperatie Deltamilk, PPP-Agro Advies, een groep veehouders, en door actieve steun van onder andere Agrifirm, Aequator, CAH Vilentum Dronten, Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).

Nadat de huidige eigenaar Wageningen UR ruim 1,5 jaar gelegen heeft aangegeven dat het exploiteren van een regionale proefboerderij niet meer tot de core-business behoort, is een regionale initiatiefgroep aan de slag gegaan om een levensvatbaar businessplan voor de proefboerderij te ontwikkelen. Dat is met hulp van een aantal regionale partners gelukt en heeft nu geleid tot de aankoop.

De coöperatie wil de proefboerderij ontwikkelen tot een locatie voor onderzoek en innovatie en een regionale ontmoetings- en vestigingsplek. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het VIC, dat al gevestigd is op de proefboerderij.

De coöperatie wil haar plan om de proefboerderij te ontwikkelen tot een kenniscentrum met kennisloket voor de veenweiden nu gaan realiseren. Het plan is om vier verschillende bedrijfsvormen op de locatie van de proefboerderij te vestigen. Dit kan niet op de boerderij zelf worden uitgevoerd, omdat een deel van de gronden eind 2013 door de WUR is verkocht. Daarom worden ondernemers in de regio gezocht om verschillende onderdelen van dit plan uit te voeren. De coöperatie moet een belangrijke rol vervullen in het oplossen van vraagstukken rondom ammoniakemissie, waterkwaliteit en kwantiteit, en een optimale bedrijfsvoering van melkveebedrijven op veengronden.

De koop is gesloten onder voorbehoud van financiering. Om die rond te krijgen, moet nog hard worden gewerkt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het werven van nieuwe leden voor de coöperatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.