Rundveehouderij

Nieuws

Afbouw PZ vergt nog heffing van 2,4 miljoen

Zoetermeer - Het Productschap Zuivel (PZ) gaat in 2014 nog zo'n 2,4 miljoen euro heffen, specifiek voor de afbouw van het schap.

Dit bedrag is nodig om de beëindiging en overdracht van taken en de afvloeiing van personeel rond te krijgen. Dit meldt het PZ in het zogenoemde afbouwplan.

Om onvoorziene kosten te dekken, wordt bovendien een voorziening gevormd ter grootte van 7,5 miljoen euro. Het PZ financiert een groot deel van de te verwachten uitgaven in 2014 uit de nog resterende reserves. Per eind december 2014 houdt het PZ op te bestaan en wordt het grootste deel van de taken overgenomen door ofwel het ministerie van Economische Zaken ofwel door de Ketenorganisatie Zuivel (KZ).

Deze wordt in de loop van dit jaar verder uitgebouwd. Het initiatief tot de oprichting van de KZ is genomen door de Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO Nederland. Omdat LTO Nederland onvoldoende representativiteit heeft in de primaire sector om besluiten van de KZ algemeen verbindend te kunnen laten verklaren, neemt ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond deel. Naar verluidt zal de Dutch Dairymen Board (DDB) de KZ steunen, al zal ze niet bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. In eerste instantie keerde LTO zich tegen deelname van de DDB.

Na het opheffen van het PZ en de andere schappen, wordt door het ministerie van Economische Zaken een vereffeningsorganisatie opgericht. De moet onder meer claims en andere onvoorziene uitgaven afhandelen. Een van die claims is de IBR-claim uit de jaren 1998/1999. Hiervoor wordt echter geen voorziening meer getroffen, omdat het PZ de kans op toewijzing van deze claim zeer gering acht. Om eventuele claims te kunnen betalen, blijft bij het ministerie van EZ nog de mogelijkheid in stand om daarvoor geld te innen van boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.