Rundveehouderij

Nieuws 1348 x bekeken 2 reacties

Vleesveehouderij wil keizersnedes uitbannen

Doetinchem - De Nederlandse vleesveehouderij werkt in de komende drie maanden een plan van aanpak uit om keizersnedes uit te bannen.

Straatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken kan hierover binnenkort een brief verwachten.

De sector reageert hiermee op de druk die is ontstaan nadat het ministerie het onderwerp op de politieke agenda heeft geplaatst. Doel is om wetgeving te voorkomen.

Aan het plan van aanpak werken LTO-vleesveehouderij, fokkerijorganisaties en de vleesveestamboeken mee. Het uitgangspunt voor het nieuwe beleid is het meten van de binnenbekkenmaten, zoals enkele jaren geleden via het project Natuurlijk Luxe in gang is gezet. Deze maat blijkt een goede voorspeller voor de mogelijkheid van koeien om natuurlijk te kunnen afkalven. Daar gaan echter wel meerdere generaties overheen. De optie om met het inkruisen van andere rassen sneller resultaat te boeken, kan op weinig draagvlak rekenen bij de stamboeken. Fokkerijorganisatie CRV gaat de komende maanden analyses maken om meer informatie te krijgen ten behoeve van de fokkerij. Voor het einde van het jaar moet het plan van aanpak gereed zijn.

De vleesveestamboeken Belgisch Witblauw (BWB) en Verbeterd Roodbont (VRB) gaan ondertussen door met het informeren van hun achterban. Daar is het enthousiasme wisselend.

Volgens Johan van der Ven, voorzitter van het VRB-Stamboek, kan het stamboek niemand verplichten om mee te doen, maar is het wel de route die het stamboek opgaat. De stamboeken organiseren op 28 oktober in Den Bosch een grote informatiebijeenkomst over het onderwerp.

Rene Stevens

Laatste reacties

  • Heijdravleesvee

    De boerderij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.

  • samaja

    de keizersnee zal loop der tyd wel verdwijnen nederland wil toch altijd roomser zijn dan de paus

Of registreer je om te kunnen reageren.