Rundveehouderij

Nieuws 29 reacties

Melkveestapel groeit, varkensstapel stabiel

Den Haag - De Nederlandse melkveestapel was in april van dit jaar bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. De varkensstapel is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Landbouwtelling.

De groei van de melkveestapel is opmerkelijk. Sinds 2009 was de melkveestapel (vrouwelijk vee bestemd voor de melkveehouderij) niet zo groot als in april van dit jaar. Het CBS telde 3,99 miljoen vrouwelijke dieren (zowel jongvee als melkkoeien) in april van dit jaar. Dat is een stijging van bijna 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij de melk- en kalfkoeien boven de twee jaar liep het aantal op van 1,48 miljoen naar 1,55 miljoen dieren, een stijging van 4,65 procent. Bij de categorie jongvee voor de melkveehouderij tussen de 1 en 2 jaar, was de stijging 7,5 procent (vorig jaar 80.000 dieren, dit jaar 86.000).

Voorzitter Kees Romein van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland zegt dat de cijfers worden beïnvloed door twee factoren: het feit dat melkveehouders voorsorteren op de afschaffing van de melkquotering en daarvoor meer jongvee aanhouden en anderzijds het aanhouden van extra melkkoeien om het quotum van het quotumjaar 2013 vol te melken. "Dat had ook alles te maken met de ruwvoerpositie van het afgelopen jaar."

Romein zegt dat dit beeld past in de voorspellingen die zijn gedaan over de ontwikkeling van de melkveehouderij in de komende jaren. Hij denkt nog steeds dat de melkveestapel in de komende vijf, zes jaar niet meer dan 5 procent zal groeien ten opzichte van 2012. "Dit is een bubbel, die we hebben voorzien en die in de loop van de komende jaren wel weer zal afzwakken, ook omdat we weten dat de milieugebruiksruimte niet zal toenemen."

In de varkenshouderij telde het CBS een groei van het aantal biggen (2 procent), een daling van het aantal vleesvarkens (2 procent) en een ongeveer stabiel aantal fokvarkens (1,08 miljoen). Nederland telde in april van dit jaar 12,2 miljoen varkens. Het aandeel biggen daarin was 5,3 miljoen, terwijl er 5,8 miljoen vleesvarkens waren.

In de vleesveehouderij is het aantal vleeskalveren licht toegenomen tot 925000 (+17.000), terwijl de omvang van de jongveestapel voor de rundveehouderij daalde van 185.000 naar 180.000.

Laatste reacties

 • trijnie

  En dit is nog maar het begin. Beste mensen waar moet nu straks al die melk, al dat vlees, al die mest weer naar toe???

  En beste mensen, waar moet al dat gras, al dat mais, al die soja weer vandaan komen????

  En beste mensen, kan mijn buurman tevreden dan nog 'overleven' met zijn 60 koeien?????

 • jaapjo

  Ik zou zeggen vraag het de LTO die waren voorstander voor het afschaffen van quotem

 • alco1

  Beste trijnie. We schrijven ook wel eens over het mestbeleid. Als je dat begrijpt, weet je dat als we het land kunnen bemesten met wat het nodig heeft, we veel meer kunnen produceren en we hoeven dan helemaal niet te importeren, maar zelfs meer producten kunnen exporteren waarmee we uit de crisis kunnen komen en onze zorghebbenden blijvend kunnen onderhouden.

 • boer-gerrit

  Het valt nog niet tegen dat er slechts 5% meer koeien stonden op 1 april dan een jaar eerder want het melkquotum konden we met al die koeien meer nog niet vol melken.
  Waarschijnlijk staan er volgend jaar minder melkkoeien want nu wordt er gemakkelijk melk geproduceerd door al die koeien.

 • trijnie

  Alco, de markt is een keer verzadigd. Ook onze buurlanden gaan steeds meer produceren.
  Jij hebt het steeds over de economie. Maar weet je waarom de mensen geen geld meer uitgeven hier in Nederland? Juist, omdat het grootste deel van de mensen alles al heeft. En daarom wordt alles wat ze aan financien hebben, opgepot voor de kwade dag.

  En de mest zit in heel veel gebieden al in het grond- en drinkwater. Dat kost het waterleidingbedrijf kapitalen om het eruit te halen.

 • alco1

  @trijnie. Dat moet je op een SP vergadering eens zeggen: Dat het grootste deel alles al heeft! De markt is ergens verzadigd, maar dat wil niet zeggen dat je dan kunt denken: 'Och het komt allemaal wel goed'
  Hoe kom je er bij dat er mest in grondwater zit. Hier en daar wordt een te hoog nitraat gemeten, maar dit komt doordat het losgelaten wordt door de bodem vanaf planten die er eeuwen geleden vergaan zijn.
  Weet je ook waarom banken tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk geld uitlenen. Omdat er steeds minder gespaard wordt, wat nodig is om te KUNNEN uitlenen.

 • trijnie

  Alco, ik kom niet op deze vergaderingen. En ik zeg niet dat het allemaal wel goed komt. Ik zeg alleen maar dat als de landbouw, de veeteeld nu nog groter wordt, het goed mis gaat met dit land.
  Ik heb de tijd van de boterbergen en de energieverspilling van het jaren weg zetten van dit produkt meegemaakt. En het dumpen van
  poeder melk in ontwikkelingslanden, met ontwikkelingsgeld, waar ellendig genoeg de mensen daar doodziek van werden omdat ze de lactose erin niet konden verdragen.
  Het is een keer klaar: genoeg is genoeg.

 • alco1

  Waar is het op gebaseerd dat het goed mis gaat met de landbouw. Het mestbeleid rammelt aan alle kanten en een zgn. overschot wordt er alleen maar op papier gecreëert. De landbouw is zo langzamerhand nog het enigste positieve in ons land om al die importen te kunnen betalen. Boterbergen ontstonden er omdat we een minimumprijs wilden ontvangen en wat is jouw verklaring dat banken tegenwoordig zo behouden zijn in uitlenen?

 • h.j

  ik ben bang dat het na 2015 voor de snelle groeiers [de boeren die hun eigen voer niet meer kunnen verbouwen en de mest moeten af zetten die ze niet op eigen land kunnen plaatsen]wel erg moeilijk word als de melk prijs op €0,20 zit kijk maar na de varken sektor veel winst het eene jaar nog meer verlies het volgende jaar

 • pepper1

  Door al dat geklets over dierrechten houden de meeste boeren meer koeien aan , je weet maar nooit wat de referentie periode wordt .
  Ik denk dat er quotum gerelateerde dierrechten komen.

 • trijnie

  Alco, je zet me klem. Met die banken , daar kan ik weinig mee.
  Misschien houden ze het geld vast omdat ze nauwelijks rente geven?..
  En ze mogen ook 123 geen hypotheken meer verschaffen, daar zijn ze meeop de vingers getikt.
  Maar ik geef het eerlijk toe, het enige waar ik naar kijk is wat doet een bank met mijn geld en vandaar gekozen voor Triodos en ASN bank.

 • hansjan

  beste Alco,
  Trijnie heeft wel degelijk gelijk, met haar stelling over bemesting.
  ga maar even informeren rondom montferland waterwin gebied.

 • W Geverink

  Sabine met de snelle groeiers die besloten hebben grondloos melkvee te houden moet je geen medelijden hebben. Canada exporteerd namelijk grote hoeveelheden topkwaliteit ruwvoer de hele wereld over. De grootste markt ligt op dit moment in azie waar net als in nederland een groot tekort aan grond is. De nederlandse boeren gaan na 2015 de wereldmarkt veroveren. Luister naar het advies dat de Amerikaanse melkveehouder jullie een tijdje terug gaf. Zorg dat er duizend dollar per koe in de bank zit om slechte tijden te overbruggen.

 • trijnie

  Alco, het licht begint te dagen, werd om 5 uur wakker en kreeg een helder idee. Je bedoelt de scania, de fasfoodbedrijven, de ICT , allemaal buitenlandse bedrijven die hier dan wel voor werkgelegenheid zorgen maar de winst weg sluizen? Daarbij de vele produkten die we van elders kopen, weg geld. Dus, zodoende wordt ons kapitaal kleiner?
  Nu nog de rest. Weet je ik hou me meer bezig met de sociale aspecten. Onze zoon werkte eerst bij een Amerikaans bedrijf hier in nederland, daar geldt de nederlandse cao niet eens.
  Mocht je nog meer hierover willen zeggen mag je me ook wel mailen.
  Dat praat wat makkelijker.

 • trijnie

  Geverink en Sabine, lees, typ, ook eens: dierenleed door gmo voer.
  Ik hoop niet dat ik hier in nederland melk moet drinken van koeien die dit voer krijgen.
  We zitten hier al met te veel ellende uit dat machtige Amerika.
  Nu weer een straaljager die we nauwelijks kunnen betalen, maar die de kernwapens kunnen vervoeren die ze hier ook al opgeslagen hebben om eventueel hun hachie te redden. We zijn hier al veel te veel gekke henkie.
  En dat terwijl wij best in staat zijn om onze eigen broek op te houden.

 • h.j

  ik heb geen medelijden met die boeren het is hun eigen keus

 • alco1

  @hansjan. Het mestbeleid wordt helemaal op de kop gezet, omdat bij een paar onderzoeken een te hoog nitraat gevonden is. Daarmee wordt onrecht aangedaan bij velen die het prima voor elkaar hebben. Het is net dat alle nederlanders in de gevangenis moeten, omdat er een paar dieven zijn. Wat in een waterwingebied vaak voorkomt is dat er niet onder ondoorlatende lagen gezogen wordt, maar erboven zodat het bovenste grondwater ook aangezogen wordt. Waar dit plaats vindt zou ook de boer de waterwin maatschappij aansprakelijk kunnen stellen, wegens het onttrekken van mineralen aan het grond oppervlak.

 • geelgors

  @alco1. Dat is een grote flauwekul wat je nu beweert. En dan ook nog zeuren over een vergoeding? Hoever kun je zinken als weldenkend mens.

 • alco1

  Dus geelgors. Jij wil beweren dat mesttoffen door dierlijke bemesting honderden meters door sijpelen vanwaar water onttrekking plaats vindt.
  Ook komen er nitraten voor in de onderste lagen die opgeslagen waren in de venen die in de onderlagen voorkomen.
  Maar het teken dat je iets verwerpt zonder motivatie en spreekt van 'zeuren' i.p.v. zoals ik zei 'kunnen stellen' zegt genoeg over jouw weldenkendheid.

 • LUCTOR

  Een hoop agrariers hebben het gedrag van hun koeien(lees kudde dieren) aan geleerd willen in het koppel lopen ook al worden ze in een kale wei geschaard een enkel meest een wat ouder dier blijft achter en denkt laat ze maar gaan bij terugkomst in de stal proberen de koppel genoten het oudere dier te verstoten maar het lukt ze niet omdat dit dier in het heden leeft maar van verleden geleerd heeft.

 • trijnie

  klompjan dat heb je aardig gezegd en het is nog enigszins realistisch ook.

 • alco1

  Een jaar eerder moest er op de rem getrapt worden om een grote overschrijding van het quotum te voorkomen. Met als gevolg minder koeien in het begin. Daarbij ook nog minder kwaliteit voer in 2012, waardoor aanhouden van meer melkvee nodig was om het quotum vol te krijgen. Logisch toch dat er 5% meer koeien waren in april bij het eindigen van het quotum jaar. Het is op dit moment al weer heel anders. Gelukkig zijn we na 2015 af van dit soort gestuur.

 • W Geverink

  Beste Trijnie. Aan reactie #1 kun je zien dat mij het artikel dierenleed door gmo voer niet is ontgaan en wat mijn standpunt daarover is. Canada exporteerd luzerne en grashooi in super hoge compressie balen waarvan er veel van in een container passen. Luzerne en gras zijn gewassen waar genetisch niet aan is gesleuteld.

 • W Geverink

  Beste alco1. Uit betrouwbare bron weet ik dat alle nederlandse melkveehouders die zich de afgelopen tien jaar in Texas hebben gevestigd failiet zijn gegaan. Het is een feit dat Nederlanders koeien kunnen melken als de beste en sterren zijn in het creeren van werkplezier en arbeidsgemak. Als ze wat meer interesse hadden gehad in de economie achter het verhaal hadden de meesten nog gedraaid.

 • alco1

  Geverink. Is dit een reactie over dat ik laat doorschemeren blij te zijn dat het quotum in 2015 weg is.

 • Gerd-Jan

  Ook de tijd zal komen dat we weer gaan inzien dat we nu ontzettend stom bezig zijn... Dit kan niet goed gaan.

 • trijnie

  Geverink, dat is goed, ik heb dat hele verhaal over gen. technologie gelezen en de reacties, tot 2 x toe omdat ik het goed wilde begrijpen, maar ik heb daar echt mijn reserves over. Daar bij de machtige concerns die het koste wat het kost , willen slijten en daarbij ondernemers onder dwang zetten. Ik vraag mij af waar dit nog toe leidt.
  En ik hoop van harte dat dit voer hier nooit aan de beesten zal worden gevoerd.

 • W Geverink

  Idd alco1. Melkveehouders klagen wel maar hebben het de afgelopen dertig jaar gewoon heel erg goed gehad. Zeker in vergelijking met de andere sectoren. Persoonlijk denk ik dat de melkveehouderij het na 2015 vrij snel moeilijk gaat krijgen omdat met de manier van boeren die jullie gewend zijn door het beschermde vette zorgeloze en overvloedige quotum tijdperk dan afgelopen is.

 • gerjan slingenbergh

  Nederland voert heel veel (kracht) voer in uit derde landen. Vervolgens exporteren we heel vlees en zuivelprodukten. Heel mineralen in de vorm
  van mest blijft in Nederland. Hoezo geen mestoverschot?

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.