Rundveehouderij

Nieuws 3667 x bekeken 16 reacties

LTO heeft rekening gehouden met extra rundvee

Den Haag – LTO Nederland heeft in het sectorplan voor de melkveehouderij rekening gehouden met een toename van de melkveestapel. In die zin is de groei van de melkveestapel met 5 procent in 2013 geen tegenvaller. Wel is LTO bezorgd over de ontwikkeling.

Volgens LTO-mestdeskundige Wiebren van Stralen is ook in 2012 een deel van de fosfaatwinst via het voerspoor teniet gedaan door een grotere veestapel. “Die tendens willen we juist keren via het actieplan van de hele zuivelsector met de focus op hogere fosfaatbenutting per koe”, aldus Van Stralen.

In berekeningen voor het fosfaatoverschot door LTO is bovendien rekening gehouden met de aangescherpte fosfaatnormen die staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) afgelopen week bekendmaakte. Dat was absoluut niet de inzet van LTO volgens van Stralen, maar feit is wel dat de Europese Commissie de normen die al in het vorige actieprogramma waren genoemd nu wil afdwingen.

Van Stralen erkent dat de fosfaatruimte nog iets lager kan uitpakken door de jaarlijkse afname van het areaal grond en lagere acceptatiegraad van dierlijke mest. Aan de andere kant zit er echter ook nog ruimte in de cijfers. Zo wordt een flink deel van de grond nu nog onterecht aangemerkt als grond met fosfaattoestand hoog waarop minder fosfaat mag worden gebruikt. En dat is in de areaalcijfers nog niet verwerkt. “De werkelijke fosfaattoestand is dan wel opgenomen in bemestingsplannen, maar niet doorgegeven via de gecombineerde opgave, ook zijn er bedrijven die nog steeds hun grond niet bemonsterd hebben.”

In hoeverre een mogelijk groter fosfaatoverschot de percentages verplichte mestverwerking in 2015 gaan beïnvloeden, is volgens Van Stralen nog niet te zeggen. De percentages voor 2014 zijn nog niet gekoppeld aan het landelijk en regionale fosfaatoverschot.

Laatste reacties

 • koestal

  waarom willen ze de economie niet stimuleren maar steeds afremmen ???

 • jaapjo

  wiebren is er maar druk mee

 • Grokotoko

  ben wel benieuwd naar de groei t.o.v. 1 april 2013. Als DR zijn huiswerk goed doet weten ze exact hoe groot de veehouderij sector nu is. Op 1 april waarop deze cijfers zijn gebaseerd was er een melkquotum invloed die dit cijfer kan vertroebelen.

 • wmeulemanjr1

  LTO is een ''gewillig schaap'' voor Sharon Dijksma en haar deskundigen.

 • puinhoop

  wat een soft gedoe: nederland levert gewillig zijn actieprogramma en brussel dwingt af .....kots, kots, kots.... en LTO ziet nog ruimte......Wat een walgelijk land is dit!!!!!

 • gjh

  lto ziet nog ruimte
  ongelooflijk zo denken ze de boeren zoet te houden en van Stralen maakt er weer niets van , iedereen weet toch dat de melkveesector groeit. Van Stralen ga wat nuttig doen dit wordt weer niets !!!!

 • drientje

  Het is ook twijfelachtig hoe de LTO de sectoren zich tegen elkaar laat uitspelen. Strengere gebruiksnormen op een deel van de landbouwgrond in ruil voor de derogatie. Dit slaat natuurlijk nergens op, en dat weten ze bij de LTO natuurlijk wel. Als ze de rug recht houden, praten ze de aanscherping van tafel. De gemeten nitraatgehaltes in het grondwater zijn oorzaak van handelen dierhouders, en de aanleiding zijn de hoge afzetprijzen van mest.

 • Gijs Gans

  lang leve lto akkerbouw is woest en ze hebben nog gelijk ook

 • Herbert

  Een groei van 5 % in 2013, omdat het quotum niet vol gemolken werd.... Laat mij niet lachen. Volgend jaar weer een groei van de melkveestapel van meer dan 5%. Kijk naar alle stallen die gebouwd zijn en die nog gebouwd worden.
  En LTO denkt dat het allemaal wel mee valt........
  Hebben al deze mensen dan boter op hun hoofd?????
  Dit gaat allemaal ten koste van de sectoren akkerbouw en varkenshouderij, ik kan mij goed voorstellen dat deze ondernemers zich sterk belazerd voelen.
  Voor mij is het nu duidelijk dat deze PvdA staat secretaris gaat voor de rundveerechten ipv het melkquotum en idd LTO is een gewillig schaap voor onze staats secretaris. LTO offert de akkerbouw en varkenshouderij weer eens op voor rundveehouderij.......

 • jaapjo

  herbert,dankzij de varkenshouderij zitten we met allerlei mestregels en het hele ammoniakgeleuter

 • Koen Franken

  Dit is eens te meer een reden om rundveerechten in te voeren , zou ook oneerlijk zijn t.o.v de andere sectoren als de rundveehouderij zich nergens aan hoeft te houden

 • alco1

  @iemand. De situatie in de varkenssector geeft wel aan hoeveel waarde dierrechten heeft!!!!

 • Koen Franken

  Precies Alco , moet je eens denken dat er geen rechten waren zou het overschot nog groter zijn .

 • alco1

  Alles wordt regeert door marktwerking. Rechten is een extra kostenpost wat concurentie met het buitenland alleen maar moeilijker maakt. Regulering werk alleen als je iets kunt afschermen, maar dat is helaas niet meer van toepassing.

 • vleesvarkenshouder

  Hopelijk komen er melkvee rechten. Niemand zit volgens mij te wachten om in de toekomst toren hoge rekeningen te moeten betalen aan mestverwerking. Of torenhoge rekeningen om aan ruwvoer te komen voor de koeien.

 • abtje

  Ach, een paar extra koeien, de overheid die de normen nog wat scherper maakt en een hoop landbouwgrond omtovert in natuur. Wat maakt het uit of er dan nog rechten bijkomen. Gewoon een boot varkensmest naar de platgebrande tropische regenwouden sturen. nemen ze wel soya mee terug. Is de kringloop ook weer rond.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.