Rundveehouderij

Nieuws 1702 x bekeken 2 reacties

Financieringsvolume melkveehouderij stabiel

Utrecht – Het financieringsvolume in de melkveehouderij stabiliseert. Voor 2013 wordt hooguit een kleine plus verwacht. Grote sprongen zoals in de jaren voor 2010 worden niet meer verwacht, deels omdat bedrijven zelf tegen financieringsgrenzen aanlopen.

Dat zegt Wim Thus, voor Rabobank Nederland verantwoordelijk voor de financiering van dierlijke sectoren. In 2011 en 2012 nam het financieringsvolume in de melkveehouderij toe met in totaal 315 miljoen euro, terwijl 185 miljoen euro werd ontspaard. Boeren lossen meer af, een fenomeen dat bijna over de gehele linie van de economie zichtbaar is. In 2010 was het financieringsvolume juist voor het eerst in lange tijd heel miniem gedaald, terwijl het financieringsvolume tussen 2005 en 2009 is toegenomen met 2,2 miljard, een absoluut record.
De groei in de kredietverlening hing in belangrijke mate samen met de hoop dat vanaf 2015, als het melkquotum wordt afgeschaft, onbeperkt kan worden gemolken. De groei hing zeker vanaf 2007 ook samen met een hogere melkprijs. De verwachting van de Rabobank is dat de Nederlandse zuivelsector, inclusief de verwerking goed voor 11 miljard euro omzet per jaar, een belangrijke groeibriljant voor de Nederlandse economie zal blijven.
Toch denkt Thus dat het financieringsvolume van de bank in de melkveehouderij, nu 10,7 miljard, niet scherp meer zal stijgen. Nederland loopt tegen het mestoverschot aan. Staatssecretaris Sharon Dijksma overweegt dierrechten in te voeren als het mestoverschot niet volgens plan wordt beperkt. Thus stelt dat er voldoende initiatieven zijn voor mestverwerking, maar dat het vooralsnog aan realisatiekracht ontbreekt. “Dat leidt wel tot iets van zorg.”
De bank houdt er in de kredietverlening rekening mee dat bijvoorbeeld door het begrenzen van de huidige dieraantallen de sector de groeiambities moet uitstellen.

Laatste reacties

  • koestal

    ja, men moet nu op tijd aflossen ,eerder kon men nog wel eens uitstel krijgen

  • hanma

    Zijn er meer mensen met ervaring met de merkwaardige manier van dienstverlening van de Rabobank?
    Ondanks dat bij ondernemers het risicoprofiel niet is toegenomen, worden klantopslagen op leningen verhoogd. Dit strookt niet met de uitlatingen van de bank in het verleden: de klantopslag zou alleen worden verhoogd indien het risico voor de bank zou toenemen. Dus dit is niets meer dan ordinaire geldklopperij.

Of registreer je om te kunnen reageren.