Rundveehouderij

Nieuws

Lagere vervanging, meer tijd voor jongvee

Dorst – Melkveehouders met een hogere duurzaamheid van de veestapel besteden meer tijd per stuk jongvee dan collega’s. Dit blijkt uit een onderzoek naar de arbeidsverdeling en tijdsbesteding door Valacon Dairy onder 82 melkveehouders.

De 25 procent bedrijven met de hoogste levensduur, gebaseerd op het MPR-jaaroverzicht, besteedt jaarlijks 678 uur aan de verzorging van hun jongvee. Op de 25 procent van de bedrijven met de laagste levensduur is dat 765.

Doordat duurzamere bedrijven een lager vervangingspercentage hebben resulteert dit in meer uren verzorging per stuk jongvee, namelijk 11,5 uur bij de betere bedrijven tegen 7,8 uur bij de lager scorende collega’s. Het vervangingspercentage ligt op deze bedrijven met gemiddeld vier kalvingen per koe op 25 procent, terwijl het landelijk gemiddelde drie kalvingen en een vervangingspercentage van 33 procent is. Dat resulteert in een verschil in levensduur van ruim een jaar. Bedrijven met een hoge levensduur hebben 0,62 stuks jongvee per melkkoe, met een lage levensduur komt dat 0,2 stuks hoger uit.

Dat de veehouders meer tijd per pink te besteden hebben, komt volgens adviseur Berdine Sweep de hele veestapel ten goede. Over het algemeen hebben deze bedrijven een lagere uitval onder kalveren, vaarzen en tweedekalfskoeien. Bedrijven met een hogere levensduur bieden hun jongvee vaker beweiding aan. Dit kost wel meer tijd, maar levert bij een goed toegepaste weidegang een betere ontwikkeling van het jongvee op. Het jongvee te vroeg inscharen of te lang in het najaar buiten laten en te laat ingrijpen met eventuele bijvoeding helpt dit voordeel snel om zeep. Weiden is meer dan 'naar buiten sturen'.

Of registreer je om te kunnen reageren.