Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Meer meldingen bijwerkingen vaccinatie Q-koorts

Utrecht - Het bureau diergeneesmiddelen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft tot begin deze week vier meldingen ontvangen over vermoedelijke bijwerkingen van de vaccinatie van geiten en schapen tegen Q-koorts.

Daarmee lijkt het aantal meldingen toe te nemen ten opzichte van vorig jaar.

Geitenhouders en dierenartsen merken dat oudere geiten die meerdere keren zijn gevaccineerd tegen Q-koorts meer bijwerkingen vertonen. Het gaat dan om koorts, verminderde eetlust en daling van de melkproductie en sufheid bij de dieren (lethargie). Voorzitter Jeanette van de Ven van de LTO-vakgroep geitenhouderij zegt dat jonge dieren niet of nauwelijks bijwerkingen vertonen, maar de oudere dieren wel.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) adviseert dierenartsen en veehouders om bijwerkingen te melden bij het CBG of bij producent Ceva van het vaccin. “Veel dierenartsen geven de gemelde bijwerkingen door aan de GD. Het is goed dat dit gebeurt, want die informatie kunnen we gebruiken en mee delen aan de begeleidingscommissie waarin belanghebbenden uit de sector vertegenwoordigd zijn”, aldus de GD.

Bij vaccinproducent Ceva was niemand in de gelegenheid om commentaar te geven.
Alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven zijn verplicht om hun veestapel voor 1 augustus te vaccineren tegen Q-koorts.  Van de Ven zegt dat ze de indruk heeft dat geitenhouders hieraan hebben voldaan. Ook de registratie van de vaccinatie, die in voorgaande jaren wel eens tot problemen leidde, verliep zonder grote problemen.
De NVWA controleert op naleving van de vaccinatie. Bedrijven die niet tijdig hebben gevaccineerd krijgen een last onder bestuursdwang opgelegd om de fout te herstellen.

Eén reactie

 • jdekorte

  Geef aub alle bijwerkingen door iedereen.
  Deze vaccinatie kost de sector handen vol geld.
  Vaccin, dierenarts, arbeid (enting en administratie) en de bijwerkingen.
  Onze melkschapen geven de maand na de vaccinatie duidelijk minder melk, zijn lusteloos en krijgen massaal diarree.
  Melken is zo echt geen pretje meer.
  Na 6 - 8 weken is het pas helemaal over, maar terug op de melk komen ze natuurlijk niet meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.