Rundveehouderij

Nieuws 5974 x bekeken 163 reacties

LTO en NMV/DDB tegenover elkaar inzake ketenorganisatie

Zoetermeer - De Ketenorganisatie Zuivel, die een reeks taken van het Productschap Zuivel moet overnemen, zorgt voor verdeeldheid tussen LTO melkveehouderij enerzijds en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) anderzijds.

LTO vakgroepvoorzitter Kees Romijn stelde onlangs dat de organisatie in oprichting ook open staat voor de NMV, maar de DDB wil hij erbuiten houden. Volgens Romijn is de DDB al grotendeels vertegenwoordigd via de NMV.

Deze reactie ontlokt een boos weerwoord bij zowel de NMV als de DDB. In ledenblad Koebont stelt NMV-voorzitter Dirk Jan Schoonman dat de NMV wel wil toetreden, maar alleen als de DDB er ook bij mag komen. Dat wil LTO dus niet. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) lijkt iets toeschietelijker. "De Ketenorganisatie Zuivel staat in principe open voor alle organisaties in de melkveehouderij," zegt een woordvoerder. Die laat hier op volgen dat die organisaties dan wel de doelstellingen van de ketenorganisatie in oprichting moeten onderschrijven. Welke dat zijn, wil de woordvoerder niet bekend maken. "Daar wordt nog over onderhandeld."

DDB-voorzitter Sieta van Keimpema is kwaad over de opstelling van LTO. "De DDB is qua ledental groter dan de NMV en zou dus zeker vertegenwoordigd moeten zijn in een nieuwe ketenorganisatie. We hebben bovendien de steun van de NMV."

Volgens Van Keimpema moeten LTO en de NZO uiteindelijk wel ruimte maken voor de NMV en DDB samen. "De NZO kan de boeren niet vertegenwoordigen, want haar leden wilden geen producentenorganisatie zijn. De NZO vertegenwoordigt volgens de Brusselse regels alleen de  industrie. LTO redt het vervolgens niet alleen als producentenorganisatie, want ze vertegenwoordigt minder dan de helft van de bedrijven in de zuivel."Bij LTO en NZO kon niemand op deze argumenten reageren.

De woordvoerder van de NZO stelt dat de nieuwe keten- (of interbranche-)organisatie volgens plan slechts een beperkt aantal taken op gebied van diergezondheid en kwaliteit op zich zal nemen. Van Keimpema stelt dat dit niet kan. "De NZO en LTO hebben veel haast om iets alternatiefs op te zetten dat het PZ kan vervangen. Het risico is echter dat ze te veel haast maken en dingen over het hoofd zien." Volgens Van Keimpema eist Brussel dat interbranche-organisaties zich ook gaan bezighouden met het functioneren van de markt. Dat is iets wat de DDB en NMV ook graag zien gebeuren. LTO melkveehouderij en de NZO zijn daar juist helemaal niet van gediend. De DDB-voorzitter meent dat ze die taken toch op zich moeten nemen in een interbranche-organisatie.

Laatste reacties

 • Mozes

  De coöperaties die de melk verwerken zijn van de boeren en houden zich toch bezig met de markt. Wat wil een DDB daar nog aan toe voegen anders dan een eind in het rond zeuren?

 • drientje

  Mozes, je suggereert hier toch niet dat boerenbelang en coöperatiebelang
  hetzelfde is.

 • Mozes

  Jazeker Drientje, de Nederlandse coöperaties slagen erin om de hoogste melkprijzen van Europa te halen. Wat kan Mama Loe daar nog aan toevoegen?

 • Vibank

  Dat Moses de berg op kan

 • Evie

  mozes, waar heeft u vandaan dat de coop's de hoogste melkprijs uitbetalen? uit het rijtje melkprijsvergelijking van FC ?

 • Evie

  mozes, waar heeft u vandaan dat de coop's de hoogste melkprijs uitbetalen? uit het rijtje melkprijsvergelijking van FC ?

 • NoordHollander

  wat een flauwekul allemaal wakker worden aub

 • koestal

  wil de echte belangenbehartiger van de melkveehouders op staan

 • fl

  Dijksma heeft het over de sector, de sector is LTO, DDB en NMV als een aanspreekpunt
  betaalt de coop wel de hoogste melkprijs???

 • W Geverink

  Koestal. Natuurlijk staan ze alle drie op. Om de echte belangenbehartigers op te sporen kijk je bijvoorbeeld naar hoe hard ze vechten voor de achterban. Je zou ook kunnen kijken in hun bankrekeningen naar wie het minste geld bijgestort kreeg vanuit de industrie. Of houd eens in de gaten wie van de belangenbehartigers nu en in de toekomst tegen een royale vergoeding aan de tafel mag zitten bij FC.

 • gjh

  weer het slappe gelul van LTO het eerlijkst is dat alle 3 een aanspreek punt is.wat heeft lto hier mee voor ik denk weer eigen belang.Het wordt echt tijd dat het lto zijn deuren sluit zou beter zijn voor de boeren want iets bereiken hebben ze nog nooit gedaan alleen de boer op kosten gejaagd.

 • W Geverink

  Koestal. Natuurlijk staan ze alle drie op. Om de echte belangenbehartigers op te sporen kijk je bijvoorbeeld naar hoe hard ze vechten voor de achterban. Je zou ook kunnen kijken in hun bankrekeningen naar wie het minste geld bijgestort kreeg vanuit de industrie. Of houd eens in de gaten wie van de belangenbehartigers nu en in de toekomst tegen een royale vergoeding aan de tafel mag zitten bij FC.

 • Ishtar

  Maw LTO doet het in zijn broek.
  Misschien dat ik het niet snap, maar met keten organisatie zorg je toch dat alle spelers een stem hebben?
  Ook al ga je niet gezellig samen hand in hand naar feestjes toe?
  Of is dat voor LTO zo moeilijk dat ze dat al niet snappen?

 • Mozes

  Ishtar, de DDB is een onzinvereniging die samenvalt met de NMV. Ze willen dat de nieuw te vormen organisatie zich bezig houdt met de markt waar ze in Nederland niets mee hoeven en niets mee kunnen. In feite gaat het er alleen maar om dat de NMV en DDB bestuurders een mogelijkheid willen om via de nieuw te vormen organisatie hun persoonlijke frustraties tegen de coöperatiebestuurders af te reageren. Dit is niet in het belang van de Nederlandse melkveehouders.
  De nieuw te vormen organisatie dient zich alleen bezig te houden met zaken die van belang zijn voor de Nederlandse melkveehouder. Het is onaanvaardbaar dat deze organisatie al op voorhand zo wordt gevormd dat ze misbruikt kan worden voor het bekoelen van de persoonlijke frustraties van de NMV en DDB bestuurders in de richting van de coöperatiebestuurders.

 • Ishtar

  @Mozes, tja dan maar hetzelfde doen als bij VION.
  Lekker knus achte elkaar aanlopen in een polonaise.
  Lekkere onkundige mensen en ja knikkers neerzetten in Raad van besturen etc.
  Ik begin de LTO en de ZLTO steeds beter te begrijpen......


 • Mozes

  Als we geen last willen hebben van onkundige mensen en mensen met een dubbele agenda moeten wij de DDB en de NMV zoveel mogelijk op afstand houden.

 • info48

  Mozes je vergeet (of wil dat niet zien) dat DDB en NMV 'geboren' zijn in een tijd dat de melkveehouders RIJK werden...........aan arbeid, zorgen en armoede!
  En dat kwam nu juist door de dromers die b.v. Mozes heten.
  Of is de melkveehouderij, bedrijfseconomisch, misschien al een heel gezonde bedrijfstak?

 • Mozes

  Info48, maak jezelf niet wijs dat de NMV ooit het belang van de melkveehouders voor ogen heeft gehad. Het was een groep mensen die een persoonlijke behoefte had om te ageren tegen de zuivelcooperaties. Ze zijn vooral bekent geworden door hun niet aflatende poging de kwaliteits borging te saboteren. Nederland heeft momenteel een zeer sterke positie in farmaceutische lactose die positief bijdraagt aan de melkprijs. Deze positie heeft Nederland juist vanwege de kwaliteitsborging. Enerzijds werd vanuit de NMV de DDB opgericht vanwege de te lage melkprijs, anderzijds werd de kwaliteitsborging die nodig was voor een sterkere positie in de farmaceutische lactose zoveel mogelijk tegengewerkt.
  Leg mij de logica eens uit?

 • W Geverink

  Je kunt er heel kort over zijn. Lto heeft de poten onder een super positie vandaan gezaagd. De melkveehouderij sector heeft tientallen jaren achter elkaar goed gedraaid. Daar kunnen de andere sectoren alleen van dromen.

 • joannes

  Het bekende gedraai om de invloed, of de macht, om het dichtst bij de overheids instanties,de wet gever te zitten. Deze strijd is er een van de boeren, georganiseerd in belangenverenigingen als NMV, DDB maar ook het NVV, tegen de inmiddels geinstitutionaliseerde LTO, die vol zit met vergaderboeren en ¨specialisten¨ die functioneren als semi ambtenaren op kosten van hun broodheren , de boeren. Het is een signaal dat het LTO zijn autoriteit als vertegenwoordiger verliest omdat ze te veel de belangen van de wetgever wil dienen terwijl ze daar absoluut niet voor zijn ingehuurd. Ze zouden de landbouw en tuinbouw belangen moeten verdedigen in een samenleving die steeds meer natuur en leefruimte en kwaliteit nodig blijkt te hebben. Ruimte die ten koste gaat van de Land en Tuinbouw! Het is jammer dat het LTO dit niet ziet en het als een ordinaire territorium strijd aangaat met tot op heden de macht van de rijkste partij met de meeste middelen en natuurlijk (mis) en gebruikt door die wetgever als spreekbuis naar hun eigen broodheren; de boeren en tuinders!

 • Mozes

  Joannes, jij wilt dus dat LTO de confrontatie zoekt met de samenleving zoals de NVV dat ook gedaan heeft? Welke maatschappelijke positie heeft dit de varkenshouderij opgeleverd?
  Er is geen sector meer uitgerangeerd dan de varkenshouderij juist door de opstelling van de NVV.

 • Broer

  Ik heb al vele jaren gedacht dat het nu wel afgelopen zou zijn met NMV/DDB toen in de politiek min of meer onherroepelijk en zeer verstandig is besloten om de kwotering te beeindigen. Maar niets is minder waar, Sieta van Keimpema cs gaan onverdroten voort. In een wereld waar steeds meer handelsvrijheid komt en behoefte is aan zuivel en andere consumtiegoederen menen zij aan een ander de beperkingen te moeten stellen. Natuurlijk is het een waarheid als een koe dat meer aanbod leidt tot verlaging van de prijs,(economie les 1)maar zolang goede ondernemers kans zien om een inkomen te verwerven en werk met plezier doen is daar niets op tegen. Als je dat gaat verhinderen wordt de produktie wel door anderen overgenomen en is het niet meer dan logisch dat de consument zich ook daar op gaat richten.Met de critici ben ik het eens dat aan Lto genoeg valt te verbeteren, maar een dubbele vertegenwoordiging in een zuivelorgaan door Keimpema cs kan natuurlijk niet .Broer Roorda, Grou.

 • joannes

  @Mozes, alleen al het feit dat er een trend is van ¨verenigingen¨ wijst op het feit dat het LTO haar broodheren uit het oog verloren heeft. Gedreven door fusies, schaalgrootte en de nodige institutionalisering - lees introduceren van een ambtenaren cultuur- , die hun bijdrage vooral zien in het regelen van samenlevings problemen tussen de overheid -lees politiek en samenleving-, verliest het LTO haar basis aan (belangen) verenigingen waar ze wel een oor vinden en nb extra lidmaatschapsgelden betalen om een (specifiek) belang voldoende aandacht te geven in dat overleg met de wetgever. Je kan toch niet blind en doof zijn voor deze trend? Niet als boer en niet als LTO! De wetgever speelt Politiek de beste hand in deze interne strijd. Zij stuurt beide partijen met onvoldoende zeggingskracht met huiswerk voor een voldoende vertegenwoordiging en wat gebeurt er? Verloren tijd in een machtstrijd die benut wordt door de Politiek om meer (samenlevings) regels door te drukken in allerlei vormen; bv de Mest, de Vestiging, het Wild, enz, enz, Met het LTO als de grote (semi) overheid die onder protest van verenigingen in elk akkoord haar handtekening zet in ruil voor die betaalde (semi) overheidsbaan voor betrokken ambtenaar of bestuurder. Dit is géén Polderoverleg maar besturen bij verdeel en heers taktiek door de Overheid. Zie het in en het wordt oplosbaar in belang van de Boer en Tuinder!

 • abtje

  @Joannes Wat jij in 23 opnoemt moest ik eerst meerdere keren lezen, maar het is wel zo.
  Het grootstse probleem nu is dat de LTO door haar fouten in het verleden geen meerderheid meer vertegenwoordigt van boeren. Nu er weer geld lonkt van het produktschap worden ze weer gretig. Nu willen ze wel met een van de twee collega's praten. De tweede niet. Kijken weer alledrie weer alleen naar het eigenbelang en niet naar de boeren. Het is zo besmettelijk dat hele hopen boeren dit ook zijn gaan doen. Kijk naar FC, dat is zogenaamd goed, de rest deugt niet.
  Dat dat allang achterhaald is dringt nog steeds niet door en bijna alle energie zit in elkaar bestrijden in plaats van er samen voor gaan.
  Verdeel en heers als gevolg.

 • joannes

  Dankje @abtje, en zolang we in dat ¨verdeel en heers¨ elkaar de schuld geven en niet de Overheid samen benaderen met haar vaak onredelijk eisen en stellingen blijft de Overheid de overhand houden. Het LTO moet weer eens vanuit haar achterban denken en niet handtekeningen zetten voor maar een deel van de boer en tuinder gemeenschap omdat ze nog steeds functionarissen hebben die een binnendeur in het ministerie gebruiken voor hun belangen bureau belangen.

 • arib

  Zoals de sprekers blijkens sterk verdeeld zijn: de ketenorganisatie komt nooit van de grond omdat het wederzijdse wantrouwen hartnekkig en onoverkomenlijk is.

 • daan1908

  Broer en Mozes de meeste veehouders kunnen zich vinden in jullie verhaal . Men hoeft het ook niet altijd eens te zijn . Het valt mij steeds weer op dat enkele bovenstaande reacties altijd maar weer FC erbij betrekken . Kijk NMV/DDB voegen niets toe en hebben en/of krijgen nooit invloed op de melkprijs . Ze schudden de boel af en toe op , nou dat mag . Maar helaas de wereld veranderd en wel dusdanig dat de rol van deze 2 raakt uitgespeeld .

 • Mozes

  Joannes, als je ongelijk hebt reageer je met ellenlange verhalen. De vraag waar het om gaat is of de ketenorganisatie zich moet bezig houden met de markt. Het antwoord is NEE. Waarom niet? Omdat ze dat niet kunnen. Ook zouden ze dat willen, ook zou de hele wereld dat willen dan nog KUNNEN ze dat niet. Je moet een persoon of organisatie niet belasten met een taak die men niet kan uitvoeren.
  De DDB is vanuit de NMV opgericht met als enige taak zich bezig te houden met de markt. Omdat de nieuwe ketenorganisatie met de beste wil van de wereld op geen enkele manier invulling of uitvoering kan geven aan invloed op de markt heeft de DDB hier niets te zoeken.

 • joannes

  Beste @Mozes, de ketenorganisatie is het alternatief voor het verdwijnen van de productschappen om bindende afspraken te maken met producenten. Zie letterlijk ¨ Ook de nieuwe GLB voorstellen bevatten een paragraaf over de organisatie van de sector. Daarbij wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als van de productschappen: organisaties van producenten of inter-branche organisaties kunnen afspraken algemeen verbindend laten verklaren. Producentenorganisaties of de inter-branche organisaties moeten onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de lidstaat en afspraken van erkende organisatie, kunnen onder voorwaarden door de lidstaat algemeen verbindend verklaart worden voor de sector. Het probleem van de “free riders” wordt zo door de Commissie ondervangen. ¨ bron http://www.ltonoord.nl/nieuws/organisatie-landbouw Nu ..... wie bepaald nu de ¨free riders¨? Het LTO of.... de producenten organisaties/verenigingen?

 • abtje

  @Mozes Waarom de LTO dan wel? Die is al heel lang met andere dingen bezig.

 • Mozes

  LTO houdt zich bezig met de hele melkveehouderij behalve met de verwaarding van de melk in de markt. Dit laten ze over aan de coöperaties. De reden dat LTO zich niet bezig houdt met de verwaarding van de melk is dat zij hier geheel machteloos in zijn. Alleen de coöperaties kunnen hier wat mee.
  Het huidige PZ houdt zich ook niet bezig met de verwaarding van de melk.

  Wat moeten veehouders doen als ze het niet eens zijn met de manier waarop de coöperaties de melk verwaarden?
  Om op deze vraag antwoord te krijgen moeten we terug gaan naar de melkstaking van mei/juni 2008. Frieslandfoods heeft toen een rechtszaak aangespannen tegen de DDB. De rechter heeft het blokkeren van melkfabrieken verboden met als argument dat men gebruik dient te maken van de democratische structuren binnen de coöperaties.
  Met andere woorden: het is niet aanvaardbaar dat een externe organisatie het beleid binnen de cooperatie gaat beïnvloeden waarbij het democratisch recht van de leden aan de kant wordt geschoven.
  Bij Frieslandfoods hadden wij een oppositiebeweging die een ander uitbetalingssysteem wilde. Hun standpunt is later ook overgenomen en tot uitvoering gebracht tijdens de fusie met Campina.
  Bij FC hadden wij meerdere oppositiebewegingen tegen de kwantumtoeslag. Ik was zelf één van de eersten die hier zijn steun aan heeft gegeven.
  Dat een externe organisatie over de hoofden van ons leden heen de coöperatie een dictaat zou opleggen is voor mij onbestaanbaar.

 • joannes

  @Mozes, je zegt het zelf al; LTO houdt.....behalve met de verwaarding van de melk in de markt. Door dat ze deze expertise -prijsvorming- totaal hebben overgelaten aan de coöperaties, die inmiddels met fusies één dominate coöperatie is geworden met een internationale bedrijfsstruktuur, is het erg omslagtig alléén met het LTO afspraken te maken voor de sector. Ze hebben onvoldoende draagvlak en geen expertise op prijsvorming, zoals je terecht opmerkt. En datzelfde LTO gaat nu ¨bepalen¨ wie wel en niet mee mogen doen in de nieuw te vormen organisatie voor ketenorganisatie. De wereld op zijn kop! De overheid dwingt producenten zich te organiseren voor bindende afspraken en het LTO, nb zonder prijsvormings expertise en tot voor kort interesse, voert de selectie voor wie wel en wie niet participeert in dit overleg. FC is haar oude vete met het DDB via het LTO aan het uitvechten over de ruggen van de boeren, de broodheren! FC de dominante verwerker in internationale bedrijfsstructuur, die pretendeert haar eigen democratische structuur te hebben met haar coöperatie gezicht naar haar grondstofleveranciers!

 • daan1908

  Sorry , maar dit verhaal van 32 kan toch echt niemand wat mee .

 • joannes

  @daan1908, waarom kan je er niets mee? Begrijp jij waarom de DDB er niet bij mag van het LTO terwijl het NMV juist de DDB erbij wil? En dat, nb door Mozes de fanatieke LTOer bevestigt, het LTO geen verstand heeft van prijsvorming omdat het altijd in ¨coöperatief¨ verband is afgehandelt! Wie waren/zijn die coöperaties? Precies die dominante verwerker FC ontstaan uit coöperaties met een ¨coöperatief¨ gezicht naar haar leveranciers maar een veto op bemoeienis van een vereniging als de DDB die inmiddels enige expertiese heeft opgebouwd! http://www.ddb.nu/ddb-over-ons/

 • gjh

  zowel lto als mozes begrijpen er niets van
  mozes denkt dat het lto toegevoegde waarde hebben maar het verleden heeft bewezen dat ze de boeren laten barsten

 • abtje

  @Daan1908 dat verhaal uit 32 toont aan dat Joannes wel weet waar die het over heeft. Dat het niet is wat jij wilt horen is wat anders.
  @Mozes en Joannes Het komt er feitelijk op neer dat de producenten zich moeten laten vertegenwoordigen door belangenbehartigers.
  Het LTO heeft geen meerderheid van practiserende boeren, de leden in het bejaardenhuis tel ik even niet mee.
  Maar aangezien ze de centen van het PZwillen 'beheren'moeten ze wel samenwerken met het liefst beide clubjes. Pas dan heb je een krappe meerderheid onder de melkveehouders. Heel veel boeren vinden de LTO te veel overheid en de andere twee te conservatief. Die zitten dus nergens bij en zij dus ook niet te vertegenwoordigen door alleen de LTO.
  Als de LTO niet wil samenwerken hoeven ze niet mee te doen, dan krijgen ze ook het PZ geld niet. Dat zal wel een reden zijn om alsnog wel mee te willen doen.

 • gjh

  zou het niet beter dat lto niet aan tafel gaat kunnen ze ook niets afbreken en kapot maken.
  mozes ga maar lekker lezen uit de fabeltjes krant voor je gaat slapen

 • joannes

  @gjh :De vraag is: Wie wordt voldoende serieus genomen door de Overheid voor die bindende afspraken in dat ketenoverleg? Tot op heden heeft het LTO die rol, waarschijnlijk op haar relaties met diezelfde Overheid en het ¨vertrouwen¨ opgebouwd tot op heden met bewezen ¨diensten¨. De boeren/producenten hebben natuurlijk direct belang maar zijn nog onwennig met die nieuwe situatie waarin ze ¨zelf¨ de ketenorganisatie voor die ¨ organisaties van producenten of inter-branche organisaties kunnen afspraken algemeen verbindend laten verklaren¨ moeten opzetten. Het LTO wordt benaderd en pakt het op en FC als verwerker kan als bedrijf deze vertegenwoordiging natuurlijk ivm tegengestelde belangen en de concurrentie nooit opnemen. In de verenigingen is tot op heden onvoldoende Overheids vertrouwen blijkbaar; voor de expertise en het organiserend vermogen. Men gaat echter volledig voorbij aan het draagvlak bij het LTO wat gewoon onvoldoende is, wat blijkt uit 2 florerende verenigingen die het vooral hun taak zien de omstandigheden voor producenten te verbeteren. Iets waar het LTO juist vertrouwen verliest.

 • abjongeneel

  Het enige wat er eigenlijk toe doet is dat er een eerlijke vertegenwoordiging moet komen.
  Wanneer alle drie de organisaties mee mogen doen, dan zijn er een aantal boeren 2 keer en soms zelfs 3 keer vertegenwoordigd, dat is niet eerlijk tegenover boeren die lid zijn van 1 organisatie.
  Daar moet eerst maar eens oplossing voor komen.

 • daan1908

  De frustratie druipt er vanaf bij bovenstaande reacties . Lees nou nog een keer goed wat Mozes heeft geschreven in 31 en daarvoor . Sommigen denken nog steeds dat de Overheid en de LTO iets aan de melkprijs kunnen sturen . Vergeet het maar , ook DDB en NMV doen niet mee . Daar hebben sommige boeren 100 jaar geleden samen iets voor opgericht . Ja de een bevalt dit prima , maar de ander wil dat en weer een ander weet het weer veel beter en wil weer wat anders . Maar ja als het dan tegenvalt wie geven we dan de schuld ?
  En wees nou gewoon eerlijk als jullie het niet bevalt bij uw afnemer of fabriek ,( bron van de frustraties ) wie het ook mag zijn men heeft alle ruimte om iets nieuws te beginnen . Als het nu niet lukt , lukt het nooit
  Begin gerust een eigen fabriek of vereniging . Er wordt dit jaar en volgend jaar al 700 miljoen geinvesteerd , daar kan best nog wat bij . Dan kan het geregeld worden zoals men wil , veel succes .

 • Mozes

  Hoe meer Joannes in de gaten heeft dat hij de plank misslaat hoe onbegrijpelijker zijn taal.
  Nog maar weer een keer uiteen zetten waar het om draait. Op dit moment gaat de discussie over de vraag wat de taakstelling van de nieuwe ketenorganisatie moet zijn. NMV en DDB vinden als enigste dat de ketenorganisatie zich ook met de markt moet bezig houden. De andere deelnemers vinden van niet. De reden hiervoor is dat zij geen enkele mogelijkheid zien hoe de ketenorganisatie hier uitvoering aan zou kunnen geven. Ook de NMV en DDB kunnen niet duidelijk maken hoe de ketenorganisatie hier uitvoering aan zou kunnen geven. Daar komt bij dat dit in Nederland ook overbodig is omdat de melk vrijwel volledig coöperatief verwerkt wordt. De coöperatie is al een producentenvereniging van en voor veehouders en wordt ook door de EU als zodanig erkent. Als de ketenorganisatie zich met de markt bezig houdt en dus fungeert als producentenvereniging krijgen we dus een producentenvereniging boven producentenverenigingen. Hierbij wordt het democratisch recht van de leden van de coöperaties geblokkeerd wat volgen uitspraak van de rechter niet toegestaan is.
  De DDB is in feite een afdeling van de NMV die is opgericht uitsluitend om zich met de markt bezig te houden. Omdat de ketenorganisatie niets met de markt KAN doen heeft de DDB daar niets te zoeken.

 • joannes

  @Mozes hou je bij de feiten en diskwalifiseer niet eerst je opponent om vervolgens zelf dezelfde uitkomst te communiceren. Dezelfde uitkomst met het verschil dat jij het prima vindt dat die nieuwe ketenorgansatie zich niet met de markt - = prijsvorming- moet bezighouden en de NMV + DDB leden wel. JIj verdedigt de coöperatie - lees FC- als een legitieme producentenvereniging zelfs door de EU erkent. Terwijl het NMV en DDB juist die coöperatieve producenten vereniging niet erkent als een legitieme vertegenwoordiger. Daarbij stel je nog doodleuk dat het NMV en DDB niet weten hoe ze er uitvoering aan moeten geven; je beticht ze van onkunde en onvoldoende ervaring! Allemaal argumenten voor jouw om bij je standpunt te blijven dat ze zeker geen stem hebben en het NMV voldoende is voor het ketenoverleg taken pakket waar marktwerking/prijsvorming is uitgeloten. Je gaat daarmee volledig voorbij aan het punt wat ik en velen maken. De coöperatieve organisatie - lees FC- en het LTO kunnen de sector niet compleet vertegenwoordigen omdat ze een grote groep, georganiseerd in NMV en DDB en ontstaan uit onvrede, daarmee missen. De Overheid zou dat moeten herkennen en zich af moeten vragen met wie ze die bindende afspraken - natuurlijk ook over prijsvorming - wil maken: Met de gehele sector of die 2 - het LTO en de coöperatie - die maar een deel van de producenten/boeren vertegenwoordigen.

 • daan1908

  Weer de Overheid erbij halen , waar wil je met dit verhaal naar toe ?
  Onbegrijpelijk .

 • Mozes

  Nogmaals Joannes, er valt geen afspraak te maken over prijsvorming. De prijs is afhankelijk van de inkomsten minus de kosten. Hoe uit dit verschil de melkprijs bepaalt wordt maken de leden van de coöperaties zelf uit. Je kunt in ieder geval geen melkprijs bepalen die hoger is dan het verschil tussen opbrengsten en kosten.

 • joannes

  @daan1908, Letterlijk overgenomen uit de aanhef van dit blog: De Ketenorganisatie Zuivel, die een reeks taken van het Productschap Zuivel moet overnemen! Die Ketenorganisatie Zuivel moet bindende afspraken gaan maken met ....... De Overheid. Daarvoor is die keten organisatie, die de gehele zuivelsector moet vertegenwoordigen, met voldoende draagkracht belangrijk!

  Lees ook :

  http://www.ltonoord.nl/nieuws/organisatie-landbouw
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europees-landbouwbeleid-en-visserijbeleid/hervorming-gemeenschappelijk-landbouwbeleid
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/toekomstvisie-veehouderij

  De Europese Unie (EU) gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen Deze ketenorganisatie gaat dus bindende afspraken maken over het GLB; Daarom is een breed draagvlak bij de boeren belangrijk, er moet tenslotte vooral inspraak én acceptatie zijn over die bindende afspraken.

 • joannes

  Beste @Mozes, ook hier zeg je het zelf. De prijs wordt bepaalt door opbrengsten en kosten. Wanneer er bindende afspraken gemaakt moeten worden over zaken die de kosten beinvloeden of de opbrengsten hebben ze invloed op de prijs.
  Welnu De NL speerpunten in het GLB zijn:

  • de concurrentiekracht en innovatiekracht van bedrijven versterken;
  • gelijke kansen voor alle bedrijven in de EU;
  • initiatieven belonen die bijdragen aan natuur, milieu en dierenwelzijn;
  • landen en bedrijven minder afhankelijk maken van subsidies.

  Allemaal zaken die opbrengsten en kosten direct beïnvloeden, zo lijkt mij!

 • Mozes

  Joannes, je draait er weer op de voor jou gebruikelijke manier omheen. De DDB wil de melkprijs bepalen die aan de boer wordt uitbetaald. Dit is onmogelijk omdat de melkprijs afhankelijk is van opbrengsten minus kosten VAN DE MELKFABRIEK.
  Natuurlijk kun je in de ketenorganisatie praten over allerlei zaken die de kostprijs van de boer beïnvloeden. Maar dat verandert niets aan de melkprijs.
  Als boeren het niet eens zijn met de melkprijs moeten ze actie ondernemen via de democratische structuur van de eigen coöperatie. Een externe organisatie heeft hier niets mee van doen.

 • joannes

  Mozes, ik draai niet, ik lees de doelstellingen nog een paar keer over voor een goed begrip, iets wat jij ook zou moeten doen. http://www.ddb.nu/ddb-over-ons/ Dan kan je alléén maar tot de conclusie komen dat ze (DDB) naast de melkprijs ook in ander overleg willen participeren met hun doel wat letterlijk is: ¨Het doel van de DDB is het verbeteren van de melkprijs en van de positie van de melkveehouders ten opzichte van de andere schakels in de zuivelketen¨ En jij blijft hangen waar je veronderstelt dat de melkfabriek met haar opbrengsten het bepaald. Maar die Melk fabriek heeft toch ook met het GLB te maken, zij zijn nb een van de ontvangers van de gelden; direct of indirect. Laat de boeren hier via het hun ¨onafhankelijke¨ vertegenwoordiging met alléén de boeren/producenten pet op in iedergeval in mee bepalen. Andersom,.... het is nogal provocerend, een groep als de DDB met haar doelstelling het recht van ketenoverleg te ontzeggen met de boodschap: ¨wij hebben je niet nodig, onze vertegenwoordiging is voldoende¨. De (jouw) coöperatie wil geen pottenkijkers; dat is duidelijk!

 • Mozes

  'Het doel van de DDB is het verbeteren van de melkprijs en van de positie van de melkveehouders ten opzichte van de andere schakels in de zuivelketen'.

  Het eerste deel, het verbeteren van de melkprijs is niet duidelijk hoe ze dat willen realiseren. Ik heb alle mogelijkheden overdacht en kan niet anders constateren dat dit een onmogelijke doelstelling is. De melkprijs is afhankelijk van de markt en de prestatie van de zuivelcooperatie in deze markt. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de DDB hier iets aan toe kan voegen.

  Het tweede deel, het verbeteren van de positie van de melkveehouders ten opzichte van andere schakels in de zuivelketen is wel zeer vreemd. Met die 'andere schakels' worden de zuivelcooperaties bedoelt. Die zuivelcooperaties zijn van de melkveehouders zelf! Ze hebben een eigen democratische structuur waar de melkveehouders rechtsstreeks invloed kunnen uitoefenen. Ze willen dus de positie van de melkveehouders verbeteren tegenover hunzelf?
  Ik zou zeggen: haal er een psychiater bij.

 • daan1908

  Ik wou het niet hardop zeggen , maar hier kun je echt helemaal niets mee doelend op 48 . Maar ja er zullen nog wel een paar reageren
  hebben we vanavond ook nog wat te doen .

 • natuurboer

  En wie gaan er betalen om de nieuwe ketenorganisatie draaiende te houden?
  Iedere melkveehouder toch? Als DBB melkveehouder mag je wel gaan betalen voor de nieuwe ketenorganisatie maar je mag niet meedoen.

 • abtje

  Hoofddoelstelling van het nieuwe ketenorganisatie is voedselveiligheid, diergezondheid en innovatie.
  Tevens overleg met veevoederindustrie, dierenartsen, handel en retail.
  Hoezo kunnen die twee daar niet aan meedoen?

 • schoenmakers1

  laat degene die het nodig vinden zo`n organisatie op te tuigen ook voor het geld zorgen niet degene die al lang vinden en ondervinden dat het alleen maar kostprijsverhogend werkt en niets opbrengt als duurbetaalde baantjes voor de vrienden van lto

 • joannes

  @Mozes, je bent meer ¨aandeelhouder¨ in de multinational FC die zijn haar kosten niet wil laten stijgen dan een boer die zijn de juiste prijs voor zijn melk wil ontvangen. Je hebt bent blijkbaar gelukkiger met het FC resultaat waar ze 30% van de jaarwinst uitkeren en 20 % in rente dragende obligaties dan een hogere melkprijs waar je direct mee kan investeren in bedrijven die jij kiest, mogelijk met een beetje risico spreiding. Je praat gewoon met 2 petten op!

 • Mozes

  Joannes, de garantieprijs is een afspiegeling van de wereldwijde markt. De prestatietoeslag is afhankelijk van de prestatie van de cooperatie.
  De DDB heeft nog nooit duidelijk gemaakt hoe zij het wereldwijde prijsniveau kunnen beïnvloeden.
  Ook heeft de DDB nog nooit enig serieus idee naar voren gebracht hoe bovenop de garantieprijs een hogere winst (en daarmee een hogere prestatietoeslag) gehaald kan worden.
  In vorige reacties heb ik ook al aangegeven dat de DDB eerst maar eens met een serieus en REALISTISCH plan moet komen.

 • joannes

  @Mozes, die garantieprijs is letterlijk: ¨komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk, inclusief nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.¨ En hier gaat het al mis! Het suggereert een faire opbrengst prijs voor de boeren, echter de coöperatie voor de boeren houdt daarmee de grondstofprijs in te toom en kan vrijlijk experimenteren met haar productenlijn op kosten van de boeren; goedkoop gegarandeerd ondernemingsgeld in ruil voor een garantieprijs. Zelfs de concurrentie doet er zijn voordeel mee; zij bouwen nieuwe fabrieken voor productie van voornamelijk exportproducten - nb Nederlandse merk producten- en behoeven maar een beetje meer te betalen of kopen de melk rechtstreeks van FC. En dan praten we nog niet eens over die dominate rol die ze (politiek) gekregen hebben dankzij allerlei informeel overleg. De boeren en hun belang worden daarmee in toom gehouden in het voordeel van een beperkte kleine groep die te veel gegarandeerd heeft voor hun zelf in ruil voor een schrale garantie prijs die in 2012 6,5% daalde om de Netto Winst 26,9 % te laten stijgen. Dat betekent dat de stijging van de Netto Winst (58 Mlj of 0,0065462754 € per kg leden melk) betaald is uit de daling van de Grondstof kosten ( 223 Mlj of 0,0251935829 € per kg leden melk). Een netto Winst die in totaal 274 Mlj was of 81,39 % en daarmee betaald voor een belangrijk deel met de gegarandeerde Boeren melk prijs.

 • joannes

  Sorry, die 81,39 % in #56 staat voor de 223 Mlj of 0,0251935829 € per kg leden melk zijnde 6,5% minder opbrengst dan 2011!

 • daan1908

  Echt zulk rekenwerk , waar zie je dat nog , gewoon top en vooral die heldere uitleg . Ga zo door !!!!!

 • abtje

  En zo kom je weer bij het oude liedje. FC is te groot en machtig geworden en betaald de boeren te weinig uit. En omdat FC dat doet en hun leden lekker doorslapen hoeven de concurrenten ook geen volle mep te betalen. Iedereen word er beter van behalve de melkleverancier.
  Schrikt er een keer een FC er wakker, dan krijg je Daan 1908 zijn verhaaltje, pikken of opdonderen, krijg je 5 cent mee. Vergetend dat hele generaties boeren dit eerst opgebouwd hebben.
  En nu op arrogante wijze uitgemolken worden door hun coop. Triest...
  Gelukkig maar dat er nog kleine particulieren opstaan en kleine cooperaties zijn die wel meer naar het boerenbelang kijken dan Fc...

 • gjh

  abtje wat een heldere visie in 1 woord perfect ben het helemaal met je eens maar ja een aantal begrijpen er niets van
  een coop die zulke argumenten leest lacht zich te barsten om zulke lieden

 • joannes

  Het probleem bij monopolies is altijd, dat men macht niet vrijwillig afstaat. Diegenen die het hebben lachen om elk argument zolang het lukt. De dominatie wordt getolereerd door de wetgever / regelgever die in haar maatschappelijke rol burgers zou moeten beschermen. Óók boeren! Maar vergelijkbaar met de retail, de wetgever heeft in het grootbedrijf een goede gespreks partner om haar regelgeving uit te voeren en te borgen. Vandaar dat het midden en kleinbedrijf niet serieus genomen wordt, zelfs niet wanneer het zich verenigt.

 • daan1908

  Ja Abtje wij per 1 augustus zeker 4 of 5 cent meer dan onze andere collegaverwerkers . Wij zitten in de grensstreek weet jij wat ze daar krijgen , nou ik wel 34 tot 36 cent . En denk nou niet dat deze mensen ook niet meer voor de melk willen beuren .Als het zou kunnen gingen deze veehouders morgen nog naar de FC . Nogmaals Heren , we hebben zelf bij de FC gekozen voor de huidige systematiek en zo te zien werkt het

 • Mozes

  Joannes, wat een ongelooflijk kletsverhaal. Engeland is netto importeur van zuivel. In een land wat niet zelfvoorziend is, is de prijs altijd hoger. Toch betalen de Engelse zuivelverwerkers veel lager uit dan in Nederland terwijl wij een zelfvoorzieningsgraad hebben van 250%. Ook Duitsland en België zitten veel lager dan wij. Als FC de prijs laag wil houden waarom zitten wij dan niet lager of vlak bij de prijs van de ons omringende landen?
  Het lijkt erop dat van eigenwijsheid niet meer weet wat je nog kunt uitdenken.

 • daan1908

  Ja , echt Joannes gaat gewoon door , dit wordt weer een lang weekend

 • abtje

  Omdat Mozes, het ideaal bijna nergens aanwezig is. En dat ideaal is een eerlijke machtsverhouding. 50 procent coop, 50 procent particulier.
  In Engeland is de machtsverhouding ook zoek, welliswaar de andere kant op, maar toch net zo oneerlijk als hier de FC.

 • Mozes

  Het geld moet uiteindelijk van de afnemers komen. Hoe meer zuivelverwerkers hoe meer ze tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.

 • abtje

  En dus de boeren eindelijk een eerlijke prijs betalen. En dan kunnen de drie belangenbehartigers lekker onderling constateren wie er stout is en wie niet. Iedereen blij. Behalve FC, die kan dan geen vriendjes meer aan baantjes helpen, geen kunstwerken meer kopen, geen buitenlandse avontuurtjes, geen leerstoelen en geen extreme lonen meer betalen. Maar ze kunnen dan wel terug naar de basis, een eerlijke prijs aan de boeren betalen.

 • Mozes

  Abtje, de melkprijs wordt bepaald door opbrengsten minus kosten van de zuivelcooperatie. De zuivelcooperaties werken al erg efficiënt dus in de kosten valt niet veel meer te halen. Willen we een hogere melkprijs dat kan dat alleen door de opbrengst van de zuivelproducten te verhogen. Hoe slagen zuivelcooperaties er in om meer betaald te krijgen voor de zuivelproducten? Zal dat met meerdere kleinere zuivelcoöperaties beter lukken dan met een enkele grote?

  Jij gaat er steeds van uit dat de beperkende factor in melkprijs is gelegen in de machtsverhouding tussen melkverwerker en boer.
  In werkelijkheid ligt de beperkende factor in de machtsverhouding tussen de melkverwerker en zijn afnemers (oa de supermarkten).

 • abtje

  Sorry Mozes, maar kan het alweer niet met je eens zijn.
  Ten eerste morst de FC gewoon te veel boerengeld naast het boerenbordje.
  Ten tweede, als die lui zoveel betaald krijgen als nu, mogen ze wel beter hun werk doen. Als een halve liter bronwater al 50 cent oplevert, dan doen ze met de zuivelprodukten toch iets net niet helemaal goed.

 • joannes

  Mozes, je kan blijkbaar niet bedenken dat je primair boer bent als lid van die coöperatie die opereert als een multinational met vestigingen in nb 28 landen en export naar meer dan 100 landen. Wat voor dat verwerkingsbedrijf kosten zijn, zijn voor de boer, jij en je mede coöperatieleden, de opbrengsten nl de garantie prijs + die 50% uit de nettowinst. Wanneer nu die Nettowinst voor ruim 81% gefinancieerd is door de verlaging van de grondstofkosten, de boerenmelk, voor die verwerker in 2012, wat is dan de bijdrage van die verwerker aan het resultaat? Het resultaat waar ze natuurlijk contractueel bonusrechten over scoren! En ....ondertussen lekker, met die cashflow, voor Sinterklaas en hulpje van de overheid spelen. Zoals @abtje opmerkt in #67.

 • daan1908

  Ik zag het al aankomen , net iets te warm .

 • gjh

  abtje ben het weer eens met je correct opgeschreven.
  vergeet niet dat er teveel witte jassen lopen en me afvraag wat ze heel de dag doen en die kosten veel geld kijk maar bij vion en de leden betalen maar.

 • Mozes

  Abtje en Joannes denken dat er in de zuivelmarkt een berg goud ligt die de coöperaties zo kunnen pakken en aan de boeren kunnen geven. Al jaren lang doe ik zelf iedere week de boodschappen. Ik kom dus iedere week in de supermarkt en ben getuige van de strijd om de consument.
  Ik zal een voorbeeld geven: enige jaren geleden kwam FC met de Milnerkaas. Dit is een 30+ kaas die gepresenteerd wordt als het gezonde alternatief van de gewone kaas. Deze kaas verkocht steeds beter tot vorig jaar de Milnerkaas in het kaasschap verhuisde naar de bovenste plank. Producten die op ooghoogte liggen worden veel beter verkocht dan producten die helemaal onderin of helemaal bovenin liggen. Op de plek waar vorige week nog de Milnerkaas lag, lag nu een 30+ kaas van het winkelmerk in een verpakking die veel leek op die van Milner.
  De 30+ kaas van het winkelmerk kan overal vandaan komen, FC, DOC, A-ware, Deltamilk of uit Duitsland of nog ergens anders vandaan. Wie maar het goedkoopste wil leveren.
  Een aantal maanden later was de Milnerkaas helemaal uit het schap verdwenen. Dit heeft men bewust gedaan om consumenten die nog vasthielden aan Milner te dwingen de 30+ kaas van het winkelmerk maar eens te proberen. Weer een aantal weken later lag de Milner er weer voor de consument die daar nog steeds aan hechte.
  Winkelmerken produceren levert nauwelijks de garantieprijs op. Winst kan alleen gemaakt worden met eigen merken die men echter heel moeilijk in het winkelschap kan houden.

 • Mozes

  Laten Joannes, abtje en gjh mij eens uitleggen wat zij hadden gedaan om de Milnerkaas in het schap te houden. Dat is namelijk noodzakelijk om boeren een hogere melkprijs te betalen.

 • abtje

  Dit is toch wel een triest dieptepunt Mozes. FC spendeert miljoenen boerengeld aan marketing, ontwikkeling en weet ik hoe ze dat allemaal noemen. En nu moeten drie boeren gaan uitleggen wat er fout gaat?
  Maar om op het eerste onderwerp terug te komen, misschien is het voor de FC dan ook een voordeel om de twee stoute belangen behartigers wel te omarmen.
  De LTO voor het stropdassen/kontenkruipenwerk< als ik het even zo kort mag noemen zonder de intentie om te beledigen en de andere twee voor het betere aktiewerk, zoals de supermarkten aanpakken die die niet te eten Milner eruit werken. (Geef mij maar 48+Kaas).
  Dat is win-win.

 • Broer

  De winkels zijn (gelukkig) vrij om zo te handelen.
  Misschien dat de drie heren zelf een winkel gaan beginnen ?
  Een ieder die meent het zelf zoveel beter te kunnen moet dat vooral doen.

 • daan1908

  Bij hun eigen leverancier zijn deze 3 allang uitgekletst . Typisch je hoort zelden of nooit een FC lid klagen over een andere melkfabriek , hoe zou dat toch komen ?

 • Mozes

  Abtje, jij bent degene die samen met Joannes en gjh weet te vertellen dat de zuivelcoöperaties gemakkelijk meer melkgeld kunnen uitbetalen. Meer uitbetalen kan alleen als er hogere opbrengsten gehaald worden. Bij producten die via de supermarkt verkocht worden kan dat alleen als ze onder eigen merk verkocht worden.
  Als jij zo zeker weet dat er meer uitbetaalt kan worden is het jou taak om maar eens te vertellen hoe je de verkoop onder eigen merken vergroot en het winkelmerk op afstand houdt.

 • Mozes

  Het probleem met DDB boeren is dat ze een extreem linkse manier van denken hebben zonder dat ze dat van zichzelf in de gaten hebben.
  Links praat alleen maar over geld dat uitgegeven moet worden door de Nederlandse staat. Ik vind het ook belangrijk dat er voldoende geld is voor onderwijs, gezondheidszorg, enz. Hierin verschil ik niet van links denkende mensen. Het verschil met links is dat ik vind dat geld wat uitgegeven wordt eerst verdient moet worden.
  De DDB boeren jengelen alleen maar over de melkprijs die de coöperatie aan hun moet uitbetalen. Ik vind een hoge melkprijs ook belangrijk. Sterker nog: ik wil zelfs een melkprijs die nog veel hoger is dan de DDB nastreeft. Maar anders dan de DDB boeren denk ik na waar dat geld vandaan moet komen. Iedere cent die aan melkgeld uitbetaalt wordt moet eerst verdient worden. Daarom ben ik al 20 jaar zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden en onmogelijkheden om meer te verdienen in de zuivelmarkt. Het grote verschil in marktvisie tussen het vroegere Coberco en Frieslandfoods. De mislukking bij Frieslandfoods om kaas onder merk te brengen. De zeer leerzame verhalen van Cees 't Hart over de marktvisie bij Unilever. De verhalen van mijn zuster die eind jaren negentig bij Frieslandfoods werkte als productmanager en tot slot mijn wekelijkse bezoek aan de supermarkt. Dit alles heeft bij mij enig inzicht gebracht over wat wel en niet kan.
  Op basis van dit inzicht kan ik de DDB geen seconde serieus nemen.

 • Mozes

  Terug naar het onderwerp van het bovenstaand artikel: de discussie over de taakstelling van de ketenorganisatie. De DDB en NMV vinden dat de ketenorganisatie zich ook bezig moet houden met de melkprijs. In reacties hiervoor heb ik al uitgelegd dat meer uit de markt halen alleen mogelijk is als wij producten die via de supermarkt verkocht worden zoveel mogelijk onder eigen merken kunnen verkopen en het winkelmerk op afstand houden. Als de ketenorganisatie iets met de melkprijs wil doen moeten ze dus de merken promoten. Probleem hierbij is dat DOC geen merken heeft. DOC boeren zullen nooit accepteren dat het budget van de ketenorganisatie wordt besteed aan promotie die alleen ten bate is van Cono en FC boeren. Zij zullen dus eisen dat Cono en FC hun merken zelf maar moeten promoten en de ketenorganisatie zich dus niet met de markt bezig houdt.
  Complicerende factor hierbij is dat juist de DOC boeren de grootste achterban van zowel de DDB als de NMV vormen. Met het streven van de besturen van DDB en NMV dat de ketenorganisatie zich ook met de markt moet bezig houden kunnen ze in conflict komen met hun belangrijkste achterban.

 • joannes

  Mozes je draait het om in #78. Geen enkel bedrijf heeft het makkelijk in deze tijd en veel is afhanklijk van goede prestaties in het vakgebied. Juist daarom heeft de coöperatie alle ruimte gekregen om zich te ontwikklen tot een Multinational waar vele leden trots op zijn. Eigenlijk te trots want ze ervaren haar als een eigen bedrijf die dagelijks worstelt voor haar bestaan, En daar gaat het verkeerd. Boeren hebben alleen hun eigen bedrijf onder controle en moeten daar hun geld verdienen. Een Verwerker/Coöperatie moet, om de melk te verwaarden, geld verdienen op haar terrein; de verwerking. En wanneer ze dan door omstandigheden minder verdienen dit ook rapporteren en niet voor 81 % camoufleren met een lagere opbrengst voor de boeren/eigenaren.

 • joannes

  Dan die ketenorganisatie zuivel, die een reeks taken van het Productschap Zuivel moet overnemen (letterlijk uit bovenstaande tekst); De boeren zelf hebben belang bij ééndracht naar de Overheid voor al die bindende afspraken die men wil maken. (Wanneer overigens de Overheid niet die behoefte heeft een overleg met draagvlak te creëren zal er volgens mij geen breed overleg komen Daar zijn de partijen te verdeeld over.) Daarom is het belangrijk eerst de doelen van dat ketenoverleg duidelijk te maken en daarna te organiseren. Het LTO creërt un conflicten met de afwijzing van DDB; dat is duidelijk. En interne conflicten maken de boeren belangen zwak naar de Overheid. Het LTO werkt daarmee niet in het belang van een breed draagvlak binnen het boerenbelang en hoopt waarschijnlijk alleen op een belangrijke rol zonder zich druk te maken over de kwaliteit voor de boeren. Een behoorlijk egoïstische benadering van het LTO! Het LTO gaat waarschijnlijk voor haar eigen baantjes ipv voor de boeren en boeren belangen.

 • daan1908

  Zie 64

 • Mozes

  Het is mij nog steeds niet duidelijk wat de ketenorganisatie kan doen voor de melkprijs.

 • abtje

  Persoonlijk maak ik me meer zorgen over hoe LTO #52 gaat verkwanselen.
  Want dat hun eigenbelang allesomvattend is moge nu helemaal duidelijk zijn.
  Een minderheid de meerderheid zijn wil opleggen is altijd eng en is nog nooit goed afgelopen.

 • Mozes

  Een minderheid die de meerderheid zijn wil oplegt????
  Hierbij moet ik terug denken aan de melkstaking toen door de DDB een kleine minderheid van getrouwen afkomstig van DOC werden ingezet om bij Frieslandfoods melkfabrieken te blokkeren. De grote meerderheid van veehouders wilden niets weten van de DDB of van een melkstaking. Mama Loe wist of kon weten dat onder de grote meerderheid Frieslandfoodsveehouders grote weerzin was tegen de DDB.
  Een maand voor de melkstaking was ik op de voorjaarsbijeenkomst van Frieslandfoods in het expocenter in Hengelo. Een zeldzame DDB boer kwam aan de microfoon en begon te zeuren over een kostprijsdekkende melkprijs. Je voelde meteen een golf van irritatie door de zaal gaan. Het bestuur ging er serieus op in en gaf netjes en beleeft antwoord. De DDB boer bleef nog even doorzeuren waarop een aantal andere boeren naar de andere microfoon gingen. En die begonnen mij toch uit te pakken! 'Als u over de melkprijs wilt onderhandelen moet u naar de spotmarkt gaan'!! De DDB boer mompelde nog wat waarop klonk: 'HOORT U MIJ'? 'DAN MOET U NAAR DE SPOTMARKT GAAN'!!! De hele zaal applaudiseerde langdurig.
  Wordt vervolgt........

 • Mozes

  .....vervolg,
  Toen, een maand voor de melkstaking was al duidelijk hoe de stemming was onder de Frieslandfoodsboeren. Toch haalde Mama Loe het in haar hoofd om een minderheid van nietsvermoedende DOC boeren de grote meerderheid van andersdenkenden haar wil op te leggen. Iedereen kon van te voren bedenken hoe dit zou aflopen: er werden rake klappen uitgedeeld.

  Dit was de eerste en enigste keer in de geschiedenis van de landbouw dat een boerenleidster een kleine minderheid van getrouwen heeft ingezet om met fysieke middelen de grote meerderheid haar wil op te leggen.
  Je hebt wel gelijk @Abtje, dit loopt altijd verkeert af.

 • abtje

  En in plaats van er wat van te leren en samen te werken blijven de FC/LTO ers zich dus distancieren van nadenkers?
  Dat heb ik vaak zat gehoord, op de vergaderingen zitten alle jaknikkers. Stelt er iemand een fatsoenlijke vraag, dan gaat het alarm af en word deze persoon belachelijk gemaakt en weggehoond.
  Hoe stom kun je zijn om je zo op te laten delen in meerdere kampen boeren?

 • gjh

  ja ze laten zich delen in meerdere kampen boeren dat is hun kracht daarom bestaat het lto jammer genoeg nog en daarom denk ik altijd hoe dom moet je zijn om van zo,n flapdrol organisatie lid te zijn hoe dom kan je zijn !!!!

 • Mozes

  Abtje, gjh en Joannes, jullie zijn geen nadenkers maar complot bedenkers.

 • abtje

  Ach, als het je niet lukt met argumenten dan maar zo proberen, he Mozes.
  Dan ga je op je eigen manier je gram halen, iets van niet tegen je verlies kunnen. Siert je niet.

 • gjh

  mozes de dbb is niet voor niets in het leven geroepen als jou FC de afgelopen jaren meer betaald had waren ze er niet
  trouwens wilde je zeggen dat jij een nadenker bent aan de slappe argumenten is dat niet te zien veel woorden maar geen ondergrond
  laag bij de grond zo,n opmerking
  de leden van lto zitten in het bejaarden huis of zijn boer af.

 • Mozes

  Laten de lezers zelf maar beoordelen wie hier serieuze argumenten met goede onderbouwing aandraagt en wie hier alleen maar ongefundeerde complottheorieën ophangt.

 • gjh

  mozes je raakt gefrusteerd!!!!

 • gjh

  waar is joannes we missen zijn wijze woorden (tenminste dat denkt hij zelf) misschien ook gefrusteerd net als zijn vriendje

 • joannes

  @gjh ook FC heeft óók niet actieve leden met 14132 leden-melk vee bedrijven en 19487 leden einde jaar 2012. Kan jij je voorstellen waar die 5355 niet melkende leden voor zullen stemmen? Een hogere of een lagere garantie prijs?

 • gjh

  joannes denk jij dat niet melkende leden zich druk maken over de garantie prijs
  dacht het niet !!!

 • abtje

  Nu maar hopen dat onze 'belangenbehartigers'minder stijfkoppig zijn en hun eigenbelang en dubbele agenda's opzij kunnen zetten en wel deze samenwerking aan durven gaan in het belang van de boer.
  Maak de boer nu niet eens het slachtoffer van gekonkel, dat gebeurt al veel te vaak.

 • daan1908

  Waarom huilen jullie niet uit bij je eigen melkfabriek ? Een voorbeeld de DOC laatste 7 jaar ongeveer 8 cent te weinig betaald tegenover de FC daar komt dit jaar nog 2 a 3 cent bij dat wordt dus 10 cent .
  Even een rekensommetje : met 1 miljoen liter 100.000 Euro op stap .
  Erg genoeg maar kan niemand meer iets aan doen . Als nu deze mensen hun energie gingen gebruiken om de melkprijs daar omhoog te krijgen waren er nu veel minder kromme discussies . Komt nog bij het A-Ware aannamebeleid en de losse band die sommige leveranciers hebben met hun cooperatie kan ik echt niet anders concluderen dan dat men beter de op dit moment heersende onvrede niet op de FC te richten . Luister wij hebben bij de Coberco en de latere FC ook niet altijd hosanna geroepen , ook veel discussie gehad opzeggers etc .Maar de meeste FC boeren hebben hun club nooit in de steek gelaten en daar mag men nu wel een keer de vruchten van plukken .

 • abtje

  Allemaal prachtig Daan1908.Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ondanks alle schitterende verhaaltjes van Mozes, een kleine minderheid wat LTO is, weigert om samen te werken met de andere twee bonden.
  Daar komt het gewoon op neer. En dat iemand dat recht wilt praten is op zich al sneu. Als er nu geen andere bonden waren zou LTO al zeer voorzichtig moeten zijn. Maar die zijn er wel, dus zijn ze aan hun stand verplicht om wel samen te werken, al is het maar om zo wel een meerderheid van de boeren te vertegenwoordigen.

 • gjh

  daan is 10 cent niet erg hoog in de boom kan het me niet voorstellen ? en we leveren gelukkig niet aan doc

 • gjh

  ja abtje het is hun plicht hoe kan nu een niet actief lid nog rechten hebben

 • natuurboer

  Niet alle melk van de FCleden wordt door FC verwerkt. 1,2 miljard liter van FCleden wordt via de Dutch Milk Foundation doorgesluisd naar de concurrenten van FC. De concurrenten dragen dus evenveel bij aan de melkprijs van FC dan FC zelf.

 • joannes

  Belangrijk is dat dat ketenoverleg vooral bestaat uit melkende leden, dat zijn diegene die direct belang hebben en.... waar de Overheid voor die bindende afspraken het meeste belang bij heeft. De verenigingen passen daar prima in. Het LTO en vooral FC hebben met behoorlijk wat niet melkende leden een behoorlijke ¨verdunning¨ van directe belangen. Zij hebben meer belang bij ¨indirect rendement¨ voor de melkende Boer.

 • Mozes

  Ik vraag mij af of die ketenorganisatie wel belangrijk is of belangrijk zal blijven. Zowel de NMV als de DDB hebben een reputatie hoog te houden als het gaat om irrationeel gedrag. Als ze met hun irrationele gedrag het functioneren van de ketenorganisatie frustreren zie ik aankomen dat veel zaken via FC geregeld zullen worden. De bestrijding van para-tbc en salmonella is ook door FC opgestart. Duurzaamheidsbeleid gaat via FC en ook de mestverwerking wordt op gang gebracht via FC.
  Als de NMV en DDB zich gestoord gedragen zoals ze in de regel doen schuiven wij de hele ketenorganisatie aan de kant en regelen de zaken vanuit de cooperatie.

 • W Geverink

  Alleen het melken gaat FC niet zelf doen want dat kunnen ze niet goedkoper.

 • abtje

  Goed voor de draagkracht onder de melkveehouderij dat Hitler gedrag van je.

 • W Geverink

  Het houdt kritische boeren wel in het gareel als ze zien dat hun collega's uitgefloten worden, of niet Mozes. Ik denk dat veel boeren LTO zien als een verlengstuk van de politiek en de industrie. Boeren moeten als maar zorgen dat hun coop groter en sterker wordt en ze er van alle kanten afhankelijk van worden gemaakt. Je mag niks verkeerd zeggen want ze zouden je kunnen straffen. Ik denk dat er genoeg boeren zijn die zich zorgen maken over deze onwikkelingen waarin de boer goedkope grondstof leverancier wordt die gewoon geacht wordt zijn klep dicht te houden.

 • gjh

  mozes last van de zon hoe kun je de nmv weg schuiven ze bestaan van leden die melk afleveren dus weldegelijk recht hebben om hun belangen te versterken.
  w geverink inderdaad ze willen groter worden en krijgen een monopolie positie zie maar wat er bij vion gebeurd.
  joannes je spreek jezelf tegen zie #97 en #105 heel bizonder van je

 • gjh

  o ja mozes het is beter lto weg te schuiven die hebben meer dan de helft niet melkende leden
  DIEP TRIEST

 • joannes

  @gjh, het is met te weinig woorden beschreven maar niet tegen gesteld. De bedoeling is overgekomen! Dat blijkt uit de doorop volgende commentaren. Melkende leden zouden een zwaardere stem moeten hebben is de stelling en..... Niet-Melkende leden gedragen zich als aandeelhouders die hun eigen belang dienen: Rendement. Rendement wat alléén uit Netto resultaat kan komen in hun geval. En bij het ketenoverleg hebben Niet-Melkende leden nog minder belang. Daar nemen de semi-ambtenaren van het LTO het op voor hun eigen toekomst!

 • gjh

  joannes je zegt het zelf al ,melkende leden zouden alleen een stemrecht moeten hebben met niet melkende leden hebben geen recht meer Je hebt weer veel woorden met heel weinig inhoud
  het is te triest voor woorden dar semi ambtenaren van lto zo voor hun eigen toekomst opkomen Geef gewoon toe dat het beter is dat lto niet aan tafel komen ze breken de boel nog verder af b.v. veemarkten weg rode diesel gewoon toegegeven zonder rechte rug te tonen en ga zo maar verder.dieMaat van jullie roept erg hard maar presteert niets. (wees eerlijk)

 • Mozes

  De NMV/DDB zijn opgericht vanuit de behoefte van een aantal personen zich af te zetten tegen de coöperaties. Niet omdat ze vanuit rationele overwegingen het met een concreet onderwerp niet eens waren. Mensen die vanuit rationele overwegingen het niet eens zijn met een concreet onderwerp beginnen een oppositiebeweging binnen de democratische structuur van de coöperatie. Ik heb hier zelf ook al eens aan mee gedaan.
  De NMV/DDB gaat het alleen maar om de kick van het dwars kunnen liggen. Vanwege hun neurotische behoefte tot zeggenschap kunnen ze als boer in de zaal bij de coöperatie geen bestuur verdragen en als bestuurslid van hun eigen vereniging kunnen ze geen tegenspraak verdragen (zie de gang van zaken tijdens de melkstaking).
  NMV/DDB willen de ketenorganisatie op voorhand zo inrichten dat zij deze kunnen gebruiken om zich af te zetten tegen de coöperaties. De irrationele afzetacties tegen de coöperaties veroorzaken obstructie in de besluitvorming binnen de ketenorganisatie en maken dat deze niet zal functioneren. Daar moet in de regelgeving mbt de ketenorganisatie op geanticipeerd worden.
  De regelgeving moet zodanig zijn dat zaken die door de ketenorganisatie geregeld moeten worden ook via de democratische structuur van de coöperatie geregeld kunnen worden. Dan kunnen NMV/DDB met hun destructief gedrag geen schade veroorzaken aan het belang van de veehouders.

 • abtje

  Het lijkt er meer op dat jejezelf beschrijft ipv NMV/DDB.
  Wat is je volgende idee? Alle Fc ers een bruin hemd en de rest een gele ster?
  Je bent veel te veel doorgeslagen Mozes.
  In #106 geef je al aan hoe zinloos je overleg vind, gewoon je zin doordrammen en de rest moet stil zijn. Denk gelukkig niet dat de meerderheid van FC er ook zo instaat.

 • gjh

  ja mozes je geeft jou gedachten weer en zit enorm uit je nek te lullen wees eens realistis en probeer eens kritisch naar je zelf te kijken !!!

 • Mozes

  Ik weet zeker dat het probleem wat ik in reactie #114 heb beschreven door zeer velen wordt herkent.

  Abtje, jij maakt een vergelijking met de nazi's. Weet jij wel dat Hitler is begonnen als rebel die geen bestuur van anderen kon verdragen? Hitler heeft in de jaren twintig al in de gevangenis gezeten wanwege een poging tot een staatsgreep. Hij beschikte toen al over een kleine groep getrouwen die werd ingezet om met fysieke middelen anderen te onderwerpen.
  Voor mij bestaat er een fundamenteel verschil tussen een oppositie beweging die het met een concreet onderwerp niet eens is en een rebellenbeweging die geen bestuur van anderen kan verdragen. Één oppositiebeweging heb ik zelf als één van de eersten gesteund, een andere beweging stond ik neutraal in omdat ik mij daar niet in had verdiept en één beweging heb ik niet gesteund om dat ik het daar niet mee eens was. Die laatste was de beweging van Jan van Weperen tegen de weidegang. Ook al was ik het niet eens met de beweging van Jan van Weperen, zijn beweging is beslist geen rebellenbeweging die geen bestuur kan verdragen.
  Mijn bezwaar tegen de NMV/DDB is dat zij irrationeel handelen, gedreven door de behoefte zich af te zetten vanuit het onvermogen bestuur van anderen te verdragen. In bewegingen met dit soort drijfveren of ze nu in de melkveehouderij voorkomen of in de politiek zie ik de tirannen van de toekomst. En dát is mijn bezwaar.

 • abtje

  Dat weet ik niet, wel dat je er een moet zijn om er een te herkennen.
  Ergens voor waarschuwen is oke, maar er zo in opgaan dat je precies hetzelfde word/doet als je tegenstander, of zelfs nog erger word. Daar ben jij mee bezig Mozes, en dat is eng, heel erg eng.\
  Bovendien geeft het de neutrale lezer een indruk van FC/LTO die ze vast niet willen.
  Ergens van mening over verschillen en ventileren kan verhelderend zijn en zeer leerzaam. Die fase ben je nu voorbij door je enge extreme gedachten.
  Ook dat is in het verleden bijna altijd fout gegaan. Wil je verder nergens mee vergelijken, maar goed is het niet.
  Iedereen maakt fouten en kan er van leren, ook andere mensen Mozes. Maar de stelligheid waarmee je de NMV en DDB geen kans geeft is, hoe zeg ik het netjes, beangstigend.

  Geef ze een kans zou ik zeggen, maar denk dat jij daar niets voor voelt.
  Jij gaat meteen enge dingen doen, geen overleg, staatsgreep naar de macht, rest onderdrukken. Snap je zelf niet hoe erg dat is en overkomt???

 • joannes

  Behalve je onbeschaamde, loyaliteit naar het LTO en FC heb je niet gereageerd op argumenten @Mozes! Het feit dat het aanzienlijke aandeel Niet-Melkende boeren/Aandeelhouders de hefboom altijd laten doorslaan naar ¨bestuurs¨ besluiten valt je niet op! En voor diegene die het opmerken, heb je direct je disqualificerende etikettering klaar. Wanneer jij het prototype van het coöperatielid bent snapt iedereen waarom de hiërarchie gerespecteerd moet worden, en.... waarom de concurrentie zich een deuk lacht omdat de boerenmelk, met al haar productiebeperkingen, in NL zo veel ruimte laat voor die interessante verwerkings marge!

 • gjh

  mozes ik vraag me dat af of reactie #114 door velen wordt herkent jouw enge gedachten slaan heel erg door tot het ongezonde zelfs nog 1 maal de dbb is ontstaan omdat de melkprijs onvoldoende omhoog gaat tenkoste van je vaste kosten en het lto er niets aan deed

 • aarthamstra1

  Mozes , DE BOERENBEROG ORGANISASTIE LTO/ZLTO ..Dienen niet het belang van de boeren. Ze hebben een andere agenda .Het zo organiseren in samen werking met overheid en natuurinstanties dat de regelgeving ,wetgeving zo ingericht word dat de ULTIEME macht in handen komt>Van de niets ontziende
  over lijken gaande macht wellustelingen .Boeren verdwijnen als sneeuw voor de zon . Het zal als het aan de ondemocratische boerenbedrog organisaties ligt daar hoort ook de boerenbedrog bank RABO bij die nog nooit Van EPO heeft gehoord , iets wat alleen mensen als MOZES gelooft,eindigen zoals het in de DDR was ingericht . Iedereen is gelijk als je maar gehoorzaam mee doet. Werkt en niet denkt. En je lijder maar vereerd tot in en oneindige. Cookies
  maken het mogelijk als je over straat loopt dat je er uitgepikt word als je een andere mening hebt. Word je heropgevoed .Want mensen (LIJDERS) als MOZES vinden dan het zal echt niet lang meer duren dat je dan een gevaar voor de democratie bent. NIET WILDERS MAAR GEVAARLIJKE MOZES En zijn vrienden verkrachten de democratie.

 • Mozes

  Joannes, bij FC hebben niet melkende leden helemaal geen stemrecht. FC heeft helemaal geen aandelen maar obligaties en die geven geen stemrecht. Je moet je beter laten informeren.
  LTO heeft expliciet te kennen gegeven dat bij conflicterende belangen tussen stoppende en blijvende boeren te kiezen voor de blijvende boeren. En daar handelen ze ook naar.

 • Mozes

  Wat moet ik met de rest van de reacties? Ik zal nog eenmaal uitleggen wat de basis is voor mijn visie aan de hand van twee voorbeelden. LTO wilde jaren geleden de IBR-enting weer opstarten. Er werden bijeenkomsten gehouden waar boeren zich konden uitspreken. Van tevoren was gesteld dat minsten 70% voor moest zijn (naar ik mij goed herrinner?). De limiet werd net niet gehaald dus de IBR-enting ging van tafel. Als LTO de IBR-enting toch door had laten gaan of de limiet achteraf bijgesteld had waren ze enorm in mijn achting naar beneden gegaan.
  De NMV wilde de DDB oprichten. Eerst moesten naar ik meen 50% van de boeren zich aanmelden. Toen duidelijk werd dat dit lang niet gehaald werd, werd de limiet naar beneden bijgesteld. Toen duidelijk werd dat dat ook niet gehaald werd, werd de limiet nog verder naar beneden bijgesteld. Toen ook dat niet gehaald werd, werd de hele limiet aan de kant geschoven want de DDB moest doorgaan ook al was daar geen draagvlak voor. Als de NMV de limiet op het eerste niveau had gehandhaafd en gewoon hadden gezegd:'er is geen draagvlak voor de DDB dus wij beginnen er niet aan' waren ze enorm in mijn achting naar boven gegaan. Dan had ik ze gezien als een organisatie gelijk aan LTO.
  Ik ben geen voetbalsupporter die zijn eigen club de hemel in prijst hoe slecht ze ook voetballen. Ik ben een neutrale voetbaltoeschouwer die iedere club op zijn eigen prestaties beoordeelt.
  Wordt vervolgt.....

 • Mozes

  Vervolg:
  Zaken waar ik op let zijn op de eerste plaats of men tegenspraak kan verdragen. LTO kon dat wel. De IBR-enting werd van tafel gehaald ondanks een meerderheid van bijna 70%. De limiet was nou eenmaal niet gehaald.
  De NMV verdraagt geen tegenspraak. Als men zich iets in het hoofd heeft gezet zet men dat door ook al is 70% tegen.
  Een ander punt wat ik belangrijk vind is eenduidigheid. Irrationeel gedrag ontstaat door dubbelheid. Men spreekt de ene doelstelling uit terwijl men handelt naar een andere doelstelling waar men niet mee voor de dag wil komen.
  Bij de ketenorganisatie lopen we daar ook al weer tegen aan. De melkveehouderij heeft belang bij een ketenorganisatie met een heldere en goed uitvoerbare taakstelling. Niemand, ook de NMV/DDB niet, kan aangeven hoe de ketenorganisatie invloed kan hebben op de melkprijs. Toch wil men dit opnemen in de taakstelling. Dit strookt niet met het doel van een goed uitvoerbare taakstelling. Welk doel heeft men hier wel?
  Ik wil best met de NMV/DDB samenwerken maar ze moeten wel leren op een fatsoenlijke manier om te gaan met tegenspraak en ze moeten de dubbele doelstellingen loslaten.
  Ik ben niet voor Feyenoord of voor Ajax maar voor fatsoenlijk voetbal.

 • minasblunders1

  Twee dingen vallen op in dit betoog: Mozes is neutraal (!!!!) en Mozes beticht de NMV van dubbele doelstellingen.

  Mozes is echt niet meer te helpen helaas...

 • Mozes

  Minasblunders1, ik heb niets tegen de NMV maar tegen hun gedrag. Als de LTO zich zo zou gedragen zou ik daar mijn neus daar net zo goed voor ophalen.

 • Mozes

  Minasblunders1, jij bent samen met abtje, aarthamstra, Joannes en gjh degenen die denken in termen van Ajax - Feyenoord. Of als Marokkanen die ook alles begrijpen in termen van wij tegen zij. Als een Marokkaan een overval heeft gepleegd en wordt gearresteerd heeft iemand van 'hun' (de politie) iets gedaan tegen over 'ons'( de Marokkanen).
  Daarom begrijpen jullie mijn standpunt ook niet. Samenwerken vereist eenduidigheid, rationaliteit, en bereidheid tot compromis. Met het huidige gedrag van de NMV/DDB is dit onmogelijk. Dit zal eerst moeten veranderen anders valt er niet mee te werken.

 • gjh

  mozes door zulke trieste mensen als jij bestaat het LTO jammer genoeg nog terwijl ze eigelijk al geen bestaans recht hebben hoe eerder ze de deuren sluiten hoe beter het is voor de landbouw
  wat ben jij naief!!!

 • Beheerder
  Redactie

  Een flinke discussie mag altijd, maar het is niet de bedoeling om op de man te spelen. Blijf respectvol naar elkaar en speel op de bal in plaats van op de man.

  Alvast bedankt voor de medewerking.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Gerd-Jan

  Mozes, De LTO? Ben jij daar penningmeester o.i.d. Blij dat ik t lidmaatschap van ergens rond de €800 (!!!!) niet hoef te betalen.

 • abtje

  Mozes, ik heb mijn zegje wel gedaan, herhalen heeft geen toegevoegde waarde. Lees dan even terug, weet je het ook weer.
  Je kunt hetzelfde vertellen met iedere keer weer een ander schitterend sprookje, maar maak me meer zorgen om jou als persoon.
  Het is niet gezond om er zo extreem in te staan, wens je verder het allerbeste.
  Maar als je ook zo fanatiek met antibiotica was had je een dierdagdosering onder de 0,3.

 • Mozes

  Joannes, in reactie #122 heb ik antwoord gegeven op jou vragen. Jij hebt mij echter nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vragen. Vragen die al stel vanaf het begin van deze discussie.
  Vraag 1: welke mogelijkheden zie jij voor de ketenorganisatie om invloed uit te oefenen op de melkprijs?
  Vraag 2: als jij geen mogelijkheden ziet welk belang heeft het dan voor jou dat dit wordt opgenomen in de taakstelling van de ketenorganisatie?

  Deze vragen stel ik ook aan abtje, gjh en het NMV/DDB bestuur.

 • Gerd-Jan

  Als LTO niet zo verschrikkelijk dwars had gelegen hadden we in 2015 een reguleerbaar quotum gehad op basis van vraag en aanbod. Gevolg? Een constante melkprijs. Daarbij kunnen de boeren een enorme duurzaamheidsslag maken.

 • gjh

  Gerd jan de mannetjes van lto hebben andere belangen en zal ze een zorg zijn hoe de boeren (leden) het vergaat. Als ze zelf maar de zakken kunnen vullen en een leuk baantje er op na houden vinden ze het prima

 • Gerd-Jan

  Dat is precies mijn punt gjh. Vandaar ook mijn vraag of hij daar penningmeester is omdat hij de LTO hier zo fanatiek te lopen verdedigen....

 • Mozes

  Gerd-Jan en gjh, ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vragen. Hoe kan de ketenorganisatie invloed uitoefen op de melkprijs?
  Als jullie geen enkele mogelijkheid zien welk belang hebben jullie er dan bij dat dit opgenomen wordt in de taakstelling van de ketenorganisatie?

  Over mijzelf: ik ben, zoals ik al eerder verteld heb een boer achter in de zaal. Ik heb nog nooit enige bestuursfunctie vervuld. Daarom hecht ik ook zeer aan bestuurders die tegenspraak kunnen verdragen en gruwel ik van bestuurders zoals bij de NMV/DDB.
  Omdat ik een boer achter in de zaal ben vind ik het ook belangrijk dat de democratische structuur bij de coöperaties gerespecteerd wordt en niet door een externe organisatie van mensen die geen tegenspraak verdragen in de wielen wordt gereden.

 • abtje

  Mozes, mijn laatste 'bijdrage' aan dit onderwerp.
  De doelstelling van de nieuw te vormen ketenorganisatie staat in #52.
  Haal er dan niet een klein puntje uit , maar bekijk het geheel.En zonder je enge doorslaan en drammerij.

 • Mozes

  In reactie #52 wordt helemaal geen antwoord gegeven op de gestelde vragen. Punt van discussie is dat de NMV/DDB zich via de ketenorganisatie met de melkprijs willen bezig houden zonder aan te geven hoe dat uitgevoerd kan worden.
  Ondanks dat ze niet kunnen aangeven hoe dat uitgevoerd kan worden vinden ze het toch zeer belangrijk dat dit in de taakstelling wordt opgenomen zonder de reden hiervan duidelijk te maken.

 • alco1

  Terug van een vakantie naar Ierland stuit ik op een wel heftige discussie tussen LTO en NMV/DDB.
  Weet het LTO eigenlijk wel hoe NMV/DDB ontstaan is. Uit onvrede met beleid ervan. Daartoe behoor ik ook. In het verleden werd er in mijn ogen veels te veel meegepraat met het argument dat de consument spekkoper is en daar naar gehandeld moest worden. Echter je kop al laten hangen in het traject van meningsvorming bij de consument was bij mij de reden van afscheid. Ik vond dat het LTO meer als een bok op de haverkist moest reageren op onjuiste verklaringen van o.a. Wakker Dier. Ze wliden het echter dood laten bloeden, door niet te reageren. In mijn beleving de oorzaak dat heel veel mensen door emotie onterecht meegelopen zijn. Dan NMV/DDB. De doelstelling is natuurlijk goed. Hogere prijzen en alles wat abtje schrijft in #52, maar daarin moet ik Mozes gelijk geven. Ik lees ook nergens steekhoudende argumenten om bij overleg aanwezig te zijn. We kennen wel het standpunt van blijvende quotering, maar daarover zijn velen het wel eens, dat het niets aan de melkprijs zal doen, wel aan de kostprijs, al is daar heel veel aan te doen in de mestwetgeving. Trouwens, het was een prachtige vakantie, vooral ook omdat het ook nog eens stralend weer was. Uniek voor dat land. Meestal is het te vochtig, wat zijn weerslag duidelijk liet zien in de gezondheid van het melkvee. De voerprodukten hadden veel lagere zetmeel gehalten.

 • PetervanKempen

  Boeren en boerenorganisaties zouden elkaar zo min mogelijk moeten afvallen.
  Net zo min mag een der partijen claimen namens de anderen te spreken in een belangen vertegenwoordiging als waar het hier over gaat. Er is altijd draagvlak om mee te mogen praten in een belangen organisatie als DDB of NMV zo veel boeren achter zich krijgen.
  In hoeverre een doelstelling of beleid werkelijk verwezenlijkt kan worden is geen reden. Zie LTO hun ganzen beleid, ook daar werd vaak niet gescoord. Waarom nu een andere actie partij als DDB uitsluiten op een dergelijk argument? Wat de cooperaties betreft is er verschil in hun zakelijk succes en dat zal er door hun directie altijd wel blijven, wel zou ik de overhead kosten in relatie tot de omzet van ingekochte melk scherp in de gaten houden. Wat heb je als boer aan een opgebazen eindomzet en winst/hogere melkprijs uitkeringen van fantasie producten die bij de eerste de beste consumentencrisis weer inzakt als een plumpudding en je opscheept met kantoren vol met dure verkoop mensen die niet uit de basis melk producten om/en afzet kan worden gedekt. Constante winsten op low cost basis productie van melkproducten in de stabile afzet markt daarvoor zijn beter voor cooperatie boeren dan pieken van opgeklopte marketing successen en dito melkprijzen.

 • Gerd-Jan

  Alco, Volgens mij heb nu iets toch niet helemaal goed. DDB is niet voor blijvende quotering. De DDB is voor een reguleerbaar quotum zodat in tijden van schaarste extra melken. En in tijden van overvloed minder melken. Jij kent ook de marktwerking van vraag en aanbod. We zitten nu alleen door al die quotumverruimingen wel met de lasten van het quotum, maar niet de voordelen.

 • Gerd-Jan

  Mozes, Democratische structuur bij de cooperaties? Als er over iets gestemd moet worden kijkt men eerst aarzelend in het rond voordat men de hand op steekt of het niet doet. Maar dat is natuurlijk geen stemmen. FC lijkt mij ook geen coöperatie meer. Wat heeft een directeur die meer dan een miljoen verdient nog met een coöperatie te maken? Dat geld moet bij de boeren komen!

  Wat betreft jouw vraag, die heb jij niet aan mij gesteld. Ik wil deze echter wel graag beantwoorden: Als de LTO europees gezien niet zo dwars had gelegen, hadden we in 2015 een reguleerbaar quotum gehad, Gevolg? Goede prijzen! Daarbij kunnen we ons veroorloven om de koeien buiten te laten lopen en een enorme verduurzamingsslag te maken.

 • Mozes

  PetervanKempen, jou standpunt komt er op neer dat alle coöperaties moeten werken volgens het DOC-concept. Standaard producten (bulk) tegen zo laag mogelijke kosten. Maar DOC heeft over de laatste 10 jaar bij elkaar opgeteld 8 cent lager uitbetaald.
  Het standpunt doet mij denken aan het NMV standpunt van lang geleden. Men vond dat melk het beste door particuliere ondernemingen verwerkt kon worden waarbij de boeren leveranciersverenigingen gingen vormen. Dus het Britse afzetmodel. Maar ook toen was al bekent dat dit op afstand de laagste melkprijs van Europa opleverde.

 • Mozes

  PetervanKempen, er is nog een argument waarom ik vraagtekens zet bij jou standpunt. Nederland blinkt niet uit in de laagste kostprijs. Daar zijn Nieuw Zeeland, Amerika en Oost Europa beter in. Nederland blinkt echter wel uit in kwaliteit en kwaliteitszekerheid. Daarom is Nederland ook de grootste leverancier van farmaceutische lactose. En willen ouders in China persé Nederlandse babyvoeding. In jou visie zouden wij de concurentie moeten aangaan met de lage kostprijslanden.
  Ik ben van mening dat wij in Nederland juist het beste af zijn door deze concurentie te vermijden door producten te maken die anderen moeilijk kunnen namaken en waar de afnemer best wat extra voor wil betalen als de kwaliteit maar goed is.

 • alco1

  @Gerd Jan. Hoe wil je een reguleerbaar quotum met landen waar in feite niets op papier staat? Hogere melkprijs betekend dus meer ruimte, maar dit kan niet van de één op de andere dag! Als er een productie vermeerdering is, is door de lengte van die periode de melkprijs wel weer noppes. De jaren 2008, 2009 en 2010 bewezen dat de melk handel een wereldhandel is, dus niet te sturen.
  In het verleden was de quotering in handen van de staat, die een niet te hoog prijsniveau in het achterhoofd hebben, i.p.v. bij de boeren. Dit zal ook zo blijven.

 • Gerd-Jan

  Mozes, je loopt hier de LTO zeer fanatiek te verdedigen. De LTO is voor vrije markt, en wat is vrije markt? Wereldmarkt! Ik zou best 10 % minder koeien willen melken als ik daardoor een fatsoenlijke prijs kan beuren. De koeien hebben het in de stal mooier en beter. En de boer ook!

 • gjh

  gerd jan wat een duidelijke reactie ben het eens met je hoe eerder lto de deuren sluit hoe beter

 • Mozes

  Gered-Jan, ik zeg in de laatste reacties niets over LTO. Ik geef alleen een reactie op de visie die @PetervanKempen heeft op de manier waarop coöperaties de markt zouden moeten benaderen. LTO heeft hier helemaal geen mening over omdat dit bepaalt wordt door de ledenmelkveehouders van de coöperatie.

 • Gerd-Jan

  Inderdaad Mozes, LTO heeft geen visie. Ze drammen maar een beetje en gaan met die hele Brusselse meute mee! Inderdaad visieloos!

  Alco, door het huidige quotum zijn de boterbergen toch ook verdwenen?

 • alco1

  Gerd jan.
  Boterbergen zijn destijds ontstaan door een soort minimum garantie prijzen. We wilden er in principe te veel voor hebben.
  Geef ook eens antwoord op al het andere wat ik stel in 145.

 • Gerd-Jan

  Dat weet ik niet zo goed alco, in die tijd zat ik nog in de boerenkool. Ik denk echter wel: Toen heeft de regulatie toch ook geholpen? Anders waren die boter bergen er nog steeds.

  In mn vorige reactie stelde ik al dat door het quotum er toch minder geproduceerd is en daardoor de boterbergen zijn verdwenen. In die tijd stond er volgens mij nog minder op papier. Een europees quotum moet volgens mij prima willen. De grootste landen wat betreft melkproducenten hebben de zaakjes op orde. Bij de kleinere landen moet dat ook willen. Waar een wil is, is een weg!

 • PetervanKempen

  @mozes jij hebt gelijk als het gaat om niet in onvoordelige concurrentie situaties te komen voor afzet van melk producten die velen ook kunnen maken. Kwaliteit als genoemd is een onderscheidend middel en levert ook een stabiele afzet op zonder het gedreven worden door steeds meer winst denken. Bijvoorbeeld door een (ecologisch) niveau, die Chinezen op hun thuismarkt dacht ik behoorlijk ontberen. Ik wilde alleen wijzen op de vergankelijkheid van het denken over productverfijningen die een bubble markt en steeds hogere melk prijzen waar jij steeds op wijst, veroorzaken. Wat ik wil zeggen is dat de beste sleutel is om je cooperatie kracht te gebruiken om altijd een afzet te hebben voor je melk via een door de fabriek stabiel gehouden productassortiment met kwaliteit borging, en dito melk prijs voor de leden. Ik zie sommige super melkprijzen ontstaan omdat men een winstbron heeft gevonden die te conjunctuur gevoelig is. Ik vind wel dat een cooperatie niet de nieuwe uitbuiter van zijn boeren moet worden door telkens weer opgeschroefde productiviteits eisen te stellen en het opbrengst idee boven de kwaliteit en afzet garanties voor hun leden te plaatsen.
  ooit verdien je als boer genoeg en gaat de overwinst naar je overhead van de cooperatie.

 • Mozes

  Wat bedoel je met opgeschroefde productiviteitseisen?
  Ik begrijp uit jou verhaal verschillende zorgen. Op de eerste plaats: hoe zeker is het rendement van toegevoegde waarde producten? Ze kunnen door een verandering in de markt zomaar verdwijnen en dan ben je de afzet kwijt en blijf je zitten met de kosten? De verkoopteams zijn het probleem niet. Die verkopen een waslijst aan producten. Het ene product wordt toegevoegd aan de lijst het andere gaat er weer vanaf. Het probleem zit in de ontwikkelingskosten. Er zijn altijd producten die mislukken. Daar verdien je de kosten niet terug. Er zijn ook producten die succesvol zijn. Deze moeten vervolgens zo goed renderen dat ze niet alleen hun eigen ontwikkelingskosten terug verdienen maar ook de ontwikkelingskosten van de producten die mislukt zijn. Je moet dus niet naar één product kijken maar naar de totale ontwikkelingskosten en het totale rendement van toegevoegde waarde producten.
  Verder moet je een voldoende grote markt hebben. Als je over de hele wereld actief bent kun je een nieuw product meteen over de hele wereld op de markt brengen waardoor de kosten veel gemakkelijker terug verdient worden.
  Ook kun je risico spreiden door in verschillende delen van de wereld actief te zijn. Op dit moment rendeert Azië het beste, toch blijft FC investeren in Oost Europa omdat ze niet van Azië alleen afhankelijk willen zijn. Dat Oost Europa op dit moment minder bijdraagt aan de winst wordt voor lief genomen.

 • Mozes

  Een andere zorg die ik uit jou verhaal begrijp, PetervanKempen, is in hoeverre de coöperatie het belang van de boer dient.
  Veel (grotere)coöperaties zijn tegenwoordig opgesplitst in een onderneming (NV) en een coöperatievevereniging. Het gevaar wat hierbij ontstaat is dat de onderneming onder leiding van een bestuursdirectie een eigen leven gaat leiden met een op zichzelf gericht belang. Op dit moment zie ik in de zuivel geen enkele coöperatie waar dit probleem zich voordoet. Wel in de voersector (Forfarmers) waar het op dit punt volledig uit de hand is gelopen. Of in voldoende mate op dit gevaar wordt geanticipeerd hangt af van de mate waarin het bestuur en de ledenraad een helder en goed doordacht beeld hebben van het belang van de boer bij de onderneming achter de coöperatie.
  Een voorbeeld: bij het eerdere Frieslandfoods wilde men geen nieuwe leden omdat men maar een beperkt deel van de melk in toegevoegde waarde producten kwijt kon. Extra melk moest in bulkproducten die niet bijdroegen aan de winst, dus daar had men geen belang bij.
  Wordt vervolgt.......

 • Mozes

  Vervolg:
  Toen in 2006 duidelijk werd dat op termijn de melkquotering ging verdwijnen had men deze manier van denken kunnen doortrekken. Men had kunnen zeggen:'extra melk draagt niet bij aan de winst van de onderneming dus wij gaan een eigen quotering invoeren om de melkaanvoer te beperken'. Het bestuur en de ledenraad hebben echter anders beslist. Men constateerde dat het lid niet alleen een belang had als aandeelhouder maar ook als melkveehouder. Als aandeelhouder had hij belang bij zo hoog mogelijke winst (dividend) maar als melkveehouder had hij er belang bij dat hij zijn eigen bedrijf kon ontwikkelen zonder onnodige kosten. Het bestuur en de ledenraad oordeelden dat het belang van het lid als melkveehouder zwaarder woog dan zijn belang als aandeelhouder en dat daarom geen enkele beperking zou worden opgelegd. De onderneming was in dienst van de boeren en niet andersom en moest de extra melk maar accepteren. De bestuursdirectie was er misschien niet blij mee naar het coöperatiebestuur en de ledenraad waren de baas. Bij Frieslandfoods had het coöperatiebestuur en de ledenraad een helder en goed doordacht beeld van het belang van de boer. Bij Forfarmers niet.

 • Gerd-Jan

  Mozes, het gaat jouw dus alleen om de winst? Dat is ontzettend egoïstisch. Iedereen wil graag een eerlijke prijs voor z`n product. Ik ook! Op dit moment is er een enorme vraag uit china, wat helpt het? Bijna niks. Je moet alleen in europa actief blijven. Is daar te veel melk? Dan verklein je het quotum wat. Is er te weinig? dan maak je het quotum groter zodat de prijs niet te hoog wordt en je vraag uitval krijgt.

  Wat jij nu eigenlijk doet is de kleine boeren buiten europa de nek omdraaien. Die kunnen op kwaliteit nooit concurreren met ons.

 • alco1

  Gerd jan. Je gaat totaal voorbij bij wat ik schrijf in mij145

 • Mozes

  Gerd-Jan, ik begrijp uit een eerdere reactie van jou kant dat je nog vrij jong bent. Waar lever je de melk? Neem eens contact op met een (district) bestuurder en laat jou eens uitleggen over hoe de markt in elkaar zit. Ik zie het van mijn kant als onbegonnen werk om jou hier uitleg over te geven.

 • Gerd-Jan

  Alco, Ik heb het proberen uit te leggen.

  Jij stelde de vraag: hoe wil je je een reguleerbaar quotum met landen waar in feite niks op papier staat?

  Mijn antwoord daarop was: door het huidige quotum zijn de boterbergen ook verdwenen. Als je de productie toen kon beperken, dan kan het nu toch ook?

 • alco1

  Gerd Jan. Er stond nog veel meer: Het is een wereldhandel geworden, getuige 2008,2009 en 2010. M.a.w. Je kunt niets afschermen.
  Productie niveau kun je niet van de één op de andere dag aanpassen aan melkprijs.

 • Gerd-Jan

  Het is inderdaad een wereldhandel geworden Alco, Ten koste van onszelf. We moeten de europese markt afschermen. Als we daardoor moeten inkrimpen maakt niet uit.

 • alco1

  Kijk. Gerd jan, wat je nu zegt heeft waarde. Maar nu verder. Hoeveel moeten we krimpen en die lucratieve babyvoeding naar China, jammer dan. Hoe wil je inspelen naar melkprijs. Quotum verruiming bij goede melkprijs. We voeren de koeien al top en anders dwingt de mestwet ons daar wel toe. Je kunt zomaar geen blik koeien opentrekken. Als er enige productie stijging zal zijn van redelijke omvang kan de prijs wel weer dramatisch zijn. De boer zal zijn eigen beslissingen weer moeten nemen zonder enige vorm van kostenverhogende bemoeienissen, dat is het enige wat werkt. Iedereen denk tegenwoordig dat zijn toekomst geborgt moet worden. Maar dit kan helaas niet, net als iedereen niet geschikt is om in de ere divisie te voetballen.

 • Mozes

  Een belangrijke fout in het DDB-denken is dat men melk begrijpt als 'heel' product. Men moet melk begrijpen als een verzameling losse componenten waarvoor op verschillende plaatsen in de wereld meer of minder afzet is. In Europa maken wij bijvoorbeeld veel kaas. Dan heb je ook veel wei waar lactose uitgehaald kan worden voor zowel de farmaceutische industrie als voor babyvoeding. Meer lactose dan we in Europa aan kinderen hebben. In Azië heeft men wel enige zuivelproductie maar dat bestaat vooral uit drinkyogurt ed. Kaas wordt daar niet gemaakt, dus heeft men ook geen wei. Wel veel kinderen maar geen lactose voor kindervoeding. De specifieke aard van de zuivelproductie in Azië in combinatie met een zeer grote bevolking maakt dat men ingrediënten voor kindervoeding tekort komt. Als je melk maximaal tot waarde wilt brengen moet je dus over de hele wereld aanwezig zijn en de verschillende componenten uit de melk verkopen op de plaats waar daar een tekort aan is. Als je de grens gaat sluiten kun je dit niet. We zullen in dat geval net als vroeger een deel van de wei door het riool moeten laten lopen en een belangrijk deel van de verwaarding van de melk missen.

Laad alle reacties (159)

Of registreer je om te kunnen reageren.