Rundveehouderij

Nieuws

Kengetallen voor milieu en duurzaamheid

Zwolle – Melkveebedrijven kunnen zich nu op gebied van duurzaamheid en milieu spiegelen aan de cijfers die de VLB, de vereniging van accountants en belastingadviesbureaus hebben verzameld.

VLB-werkgroepvoorzitter Jaap Gielen zegt dat de waarden geen nulmeting zijn voor vergroeningsmaatregelen of duurzaamheidscertificaten. “Daarin stellen wij alleen vast, maar bepalen het niveau niet.”

Hij vindt het wel belangrijk dat veehouders op deze manier een referentie geboden wordt. “Zo kunnen we de veehouders ondersteunen bij het halen van hun efficiëntie doelstellingen. Het is een vertrekpunt van waaruit ze kunnen handelen. Dat is ook nodig, want er is op flink wat bedrijven nog een slag te slaan.” En meer melk met minder productiemiddelen produceren levert in de basis rendement op.

Uit de verzamelde cijfers van 650 bedrijven blijft dat 18 procent groene stroom afneemt en 9 procent zelf duurzame energie produceert. Ook zijn er getallen gepresenteerd die veehouders nog nieuw in de oren zullen klinken. Op gebied van klimaat en energie is het gemiddelde elektriciteitsverbruik per 100 kilo melk 8,63 kWh. En is het dieselverbruik (eigen plus loonwerker) 243 liter per hectare. Nieuwe kengetallen dus die de veehouderij zich nog eigen moet maken.

In de milieukengetallen zijn stikstof en fosfaatefficiëntie belangrijke kengetallen. Deze worden verzameld en geactualiseerd in BEX (de bedrijfsspecifieke excretie). Gemiddeld is de stikstofefficiëntie 25 procent en voor fosfaat ligt dat op 32 procent.

In VLB zijn de vijf grote kantoren Abab, Accon AVM, Alfa, Countus en Flynth verenigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.