Rundveehouderij

Nieuws

Kali is aandachtspunt in (na)zomer

Wageningen - Op uitspoelingsgevoelige zandgrond is snel sprake van een kalitekort. Klaver is ook erg gevoelig voor een tekort. Witte of gele stipjes op de oudere bladeren zijn de eerste gebreksverschijnselen.

Daarom attendeert de commissie bemesting grasland en voedergewassen veehouders op bemesting met kalium in zomer en nazomer. Dit geldt voor grasland, en zeker ook voor grasklaver. Deze is nog gevoeliger voor een tekort.

Tekorten dreigen vooral op percelen met een lage kalitoestand. Dat is ongeveer een kwart van de grondmonsters. Ook percelen waar veel maaisneden gras vanaf zijn gehaald of percelen waar minder drijfmest komt, kan een aanvulling van kali in de zomer nodig zijn. Bij drie maaisnedes wordt al snel 300 kilo kali per hectare onttrokken, terwijl met bijvoorbeeld 40 kuub runderdrijfmest per hectare met 5,5 kilo kali per kuub slechts 220 kilo kali wordt aangevoerd. Dan is er een tekort van 80 kilo.

Kali is een belangrijk element dat een rol speelt in de vitaliteit van het gras en daarmee voor de groei. Een lichtere kleur over een perceel of gele puntjes op de oudere bladeren in het gras kan in deze tijd van het jaar bij natte omstandigheden wijzen op een kalitekort.

Aanvullen kan via dierlijke mest, enkelvoudige kali meststoffen of een mengmeststof met bijvoorbeeld stikstof. Het risico van een kalitekort is in een nat jaar groter dan in een droog jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.