Rundveehouderij

Nieuws

Hogere melkproductie en export in VS

Washington - Het Amerikaanse ministerie van landbouw, de USDA, blijft de prognoses voor de melkproductie in de Verenigde Staten in de hoogte bijstellen. De jongste schatting gaat uit van een totale melkproductie van 91,63 miljard kilo. Dat is 70 miljoen kilo meer dan in juni nog werd verwacht.

De melkproductie stijgt door de sterk gedaalde voerkosten. De prijzen voor soja en mais zijn sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ruwweg zijn ze met ongeveer een derde gezakt. Dat maakt het financieel gezien een stuk gemakkelijker om een beetje meer melk te produceren.

Tegenover de fors lagere voerkosten staan wel weer iets lagere melkprijzen. Voor 2014 blijven de inschattingen over melkproductie vooralsnog onveranderd. Melk voor de boterproductie wordt goedkoper ingeschat.

Een toenemend deel van de melkproductie vindt zijn weg naar het buitenland. De Amerikaanse zuivelindustrie slaagt er in om flinke hoeveelheden kaas in het buitenland af te zetten, al is dat niet allemaal tegen de beste prijzen. Er worden ook behoorlijke tonnages kaas met subsidie van boeren zelf geëxporteerd. Dit gebeurt via het programma van Cooperatives Working Together (CWT). Daarnaast worden grote hoeveelheden melkpoeder geëxporteerd. Een flink deel van dit product gaat naar markten waar de Europese Unie traditioneel naartoe exporteerde. De EU kampt echter met een achterblijvende melkproductie en een deel van het seizoen ook met ongunstige wisselkoersverhoudingen. Daardoor verloor het markten aan de Amerikaanse zuivel. De export is echter niet groot genoeg om alle voorraden weg te werken. Die lopen juist op, het meest van boter.

Of registreer je om te kunnen reageren.